Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES priima perbalansavimo priemones, taikomas reaguojant į JAV plieno ir aliuminio tarifus

Briuselis, 2018 m. birželio 20 d.

Šiandien Europos Komisija priėmė reglamentą, pagal kurį ES įgyvendinamos perbalansavimo priemonės, taikomos reaguojant į JAV tarifus, taikomus plienui ir aliuminiui. Priemonės nedelsiant bus taikomos produktų, kurių vertė – 2,8 mlrd. EUR, sąrašui ir įsigalios penktadienį, birželio 22 d.

Į šį iš JAV importuojamų produktų, kuriems dabar bus taikomas papildomas muitas ES pasienyje, sąrašą įtraukti plieno ir aliuminio produktai, žemės ūkio prekės ir įvairių kitų produktų derinys. Nustatydama šiuos muitus ES naudojasi Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisyklėmis nustatytomis teisėmis.

Už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Mes nenorėjome atsidurti tokioje padėtyje. Tačiau dėl JAV vienašalio ir nepagrįsto sprendimo nustatyti plieno ir aliuminio tarifus ES neturime jokio kito pasirinkimo. Tarptautinės prekybos taisyklės, kurias per daugelį metų sukūrėme kartu su Amerikos partneriais, negali būti pažeidžiamos be mūsų atsako. Mūsų atsakas pamatuotas, proporcingas ir visiškai atitinka PPO taisykles. Žinoma, jei JAV panaikins tarifus, mūsų priemonės taip pat bus panaikintos.“

Šiandienos pranešimas pateiktas po to, kai PPO buvo pateiktas visas produktų sąrašas, kurį birželio 6 d. patvirtino Komisijos narių kolegija; tai yra atsakas į tai, kad JAV nustatė visus muitų tarifus ES plieno ir aliuminio produktams. ES valstybės narės vieningai pritarė šiam požiūriui.

ES perbalansuos dvišalę prekybą su JAV remdamasi savo plieno ir aliuminio eksporto, kurį paveikė JAV priemonės, verte. Šio eksporto vertė – 6,4 mlrd. EUR. Iš šios sumos ES nedelsdama perbalansuos 2,8 mlrd. EUR vertės eksportą. Likusi prekybos dalis, kurios vertė 3,6 mlrd. EUR, bus perbalansuota vėliau – per trejų metų laikotarpį arba laimėjus PPO ginčų sprendimo procedūrą, priklausomai, kas įvyks anksčiau.

Pagal PPO susitarimą dėl apsaugos priemonių ir ES teisės aktus, ES perbalansavimo priemonės bus taikomos tol, kol bus taikomos JAV priemonės.

Įgyvendinimo reglamente, kuris turi būti paskelbtas rytoj ir kuris įsigalios penktadienį, nurodyti produktai ir šiuo metu bei, prireikus, ateityje taikytini muitai.

Produktų sąrašas yra toks pat kaip ir ankstesniame gegužės 16 d. įgyvendinimo reglamente, apie kurį pranešta PPO gegužės 18 d.

Pagrindiniai faktai

Šiandien priimtas sprendimas yra viena iš trijų dalių, sudarančių anksčiau šiais metais pateiktą Europos Komisijos atsaką. Jis taip pat apima birželio 1 d. prieš JAV PPO pateiktą ieškinį ir apsaugos veiksmus, siekiant apsaugoti Europos rinką nuo sutrikdymų, kuriuos gali sukelti nuo JAV rinkos nukreiptas plieno srautas. Kovo 26 d. pradėtas apsaugos priemonių tyrimas. Per devynis mėnesius Komisija nuspręs, ar šių apsaugos priemonių reikia. Jeigu atlikus tyrimą paaiškės, kad reikia imtis skubių veiksmų, tokį sprendimą bus galima priimti iki vasaros pradžios. Komisija taip pat aktyvavo aliuminio importo priežiūros sistemą, kad ir šiame sektoriuje būtų pasirengusi imtis veiksmų.

Daugiau informacijos

Produktų sąrašas muitų perbalansavimui

Birželio 1 d. Komisijos atsakas, priimtas JAV nustačius tarifus

 

IP/18/4220

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar