Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

EL võtab vastu tasakaalustavad meetmed vastuseks USA terase- ja alumiiniumitariifidele.

Brüssel, 20. juuni 2018

Euroopa Komisjon võttis täna vastu määruse ELi tasakaalustavate meetmete kohta vastuseks USA kehtestatud terase- ja alumiiniumitariifidele. Koheste meetmetega hõlmatud toodete loetelu väärtus on 2,8 miljardit eurot ja meetmed jõustuvad reedel, 22. juunil.

Loetelu USAst imporditavatest toodetest, mille suhtes nüüd ELi piiril lisatollimaksu kohaldatakse, hõlmab terasest ja alumiiniumist tooteid, põllumajandustooteid ja mitmesuguseid muid tooteid. Kõnealuste tollimaksude kehtestamisel lähtub EL oma õigustest, mis on sätestatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjades.

Kaubandusvolinik Cecilia Malmström ütles: „Me ei tahtnud seda olukorda, kuid USA ühepoolne ja põhjendamatu otsus kehtestada tariifid Euroopa Liidu alumiiniumi ja terase suhtes tähendab seda, et meil ei ole muud valikut. Aastate jooksul koos Ameerika partneritega loodud rahvusvahelise kaubanduse eeskirju on rikutud ja see ei saa jääda meiepoolse vastuseta. Meie vastus on tasakaalustatud, proportsionaalne ja täielikult kooskõlas WTO eeskirjadega. On ütlematagi selge, et kui Ameerika Ühendriigid loobuvad tariifidest, siis tühistatakse ka meie meetmed.“

Enne tänast teatist esitati WTO-le täielik loetelu, mille volinike kolleegium kinnitas 6. juunil pärast seda, kui USA alustas täistariifide kohaldamist Euroopa Liidust pärit terasest ja alumiiniumist toodete suhtes. ELi liikmesriigid toetavad üksmeelselt seda lähenemisviisi.

EL tasakaalustab kaubandusbilanssi USAga, lähtudes USA meetmetest mõjutatud terase ja alumiiniumi ekspordist. Nende meetmete väärtus on 6,4 miljardit eurot. Sellest summast tasakaalustab EL kahepoolset kaubandust viivitamata 2,8 miljardi euro ulatuses. Ülejäänud tasakaalustamine kaubanduse osas väärtusega 3,6 miljardit eurot toimub hilisemas etapis, st kolme aasta jooksul või pärast WTO vaidluste lahendamise menetluse positiivset otsust, kui see tehakse varem.

Kooskõlas WTO kaitsemeetmete ja ELi õigusaktidega kohaldab EL oma meetmeid senikaua, kuni kehtivad USA meetmed.

Rakendusmääruses, mis avaldatakse homme Euroopa Liidu Teatajas ja mis jõustub reedel, on sätestatud tooted ja nende suhtes nii praegu kui vajaduse korral ka tulevikus kohaldatavad tollitariifid.

Toodete loetelu on sama, mis eelmises, 16. mail vastu võetud rakendusmääruses, ja 18. mail WTO-le esitatud teatises.

Taustteave

Tänane otsus on osa kolmeetapilisest vastusest, mida Euroopa Komisjon kirjeldas käesoleva aasta alguses. Otsusega on ette nähtud, et 1. juunil algatatakse WTOs Ameerika Ühendriikide vastu kohtumenetlus ja käivitatakse kaitsemeetmed, et kaitsta Euroopa turgu USA turult pärit terase ümbersuunamisest tingitud häirete eest. Kaitsemeetmetega seotud uurimine käivitati 26. märtsil. Komisjonil on aega üheksa kuud, et otsustada, kas kaitsemeetmeid võtta või mitte. Selle otsuse võib teha ka suvel, kui uurimise tulemused kinnitavad, et on vaja kiiresti reageerida. Alumiiniumi puhul on komisjon kehtestanud alumiiniumiimpordi järelevalvesüsteemi, et olla vajaduse korral selles sektoris tegutsemiseks valmis.

Lisateave

Loetelu toodetest, mille suhtes võetakse tasakaalustavaid meetmeid

Komisjoni 1. juuni vastus USA tariifide kehtestamisele

 

IP/18/4220

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar