Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU vedtager foranstaltninger til at genskabe balance som reaktion på den amerikanske told på stål og aluminium

Bruxelles, den 20. juni 2018

Europa-Kommissionen vedtog i dag forordningen, der indfører foranstaltninger, der skal genskabe balance som EU's reaktion på den amerikanske told på stål og aluminium. Foranstaltningerne vil umiddelbart være rettet mod en liste over varer til en værdi af 2,8 mia. EUR og vil træde i kraft fredag den 22. juni.

Listen over import fra USA, der nu vil blive pålagt en ekstra told ved EU's grænse indbefatter stål- og aluminiumsprodukter, landbrugsprodukter og en kombination af forskellige andre produkter. Ved at indføre denne told udøver EU sine rettigheder i henhold til Verdenshandelsorganisationens (WTO's) regler.

Handelskommissær Cecilia Malmström udtaler: "Vi ønskede ikke at komme i denne situation. USA's ensidige og ubegrundede beslutning om at indføre told på stål og aluminium over for EU betyder, at vi intet andet valg har. De internationale handelsregler, som vi gennem årene har skabt i tæt samarbejde med vores amerikanske partnere, kan ikke overtrædes uden en reaktion fra vores side. Vores reaktion er rimelig, forholdsmæssig og i fuld overensstemmelse med WTO's regler. Det siger sig selv, at hvis USA fjerner sin told, vil vores foranstaltninger også blive fjernet."

Dagens udmelding følger meddelelsen af den fuldstændige liste til WTO og kommissærkollegiets godkendelse af listen den 6. juni efter USA's anvendelse af de fulde toldsatser på EU's stål- og aluminiumsprodukter. EU's medlemsstater har givet udtryk for deres enstemmige støtte til denne tilgang.

EU vil genskabe balance i den bilaterale handel med USA med udgangspunkt i værdien af den stål- og aluminiumseksport, der er påvirket af de amerikanske foranstaltninger. Værdien af denne eksport er 6,4 mia. EUR. EU vil genskabe balance for eksport til en værdi af 2,8 mia. EUR af dette beløb umiddelbart. De resterende foranstaltninger til genskabelse af balancen inden for handel med en anslået værdi på 3,6 mia. EUR vil træde i kraft senere - om cirka tre år eller efter en positiv afgørelse i tvistbilæggelsessagen i WTO, hvis den træffes tidligere.

EU's foranstaltninger til at genskabe balance vil blive anvendt, så længe de amerikanske foranstaltninger gælder, i overensstemmelse med WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger og EU-lovgivningen.

Gennemførelsesforordningen, der skal offentliggøres i morgen og træder i kraft på fredag, indeholder bestemmelser om produkterne og størrelsen af de toldsatser, der skal anvendes, både nu og i fremtiden, hvis det bliver nødvendigt.

Listen over produkter er den samme som i den forrige gennemførelsesforordning af 16. maj, som blev meddelt WTO den 18. maj.

Baggrund

Dagens afgørelse indgår i den trestrengede strategi, som Kommissionen skitserede tidligere på året. Dette omfatter også, at der den 1. juni blev anlagt sag mod USA i WTO, og at der gennemføres beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte det europæiske marked mod forstyrrelser forårsaget af omledning af stål fra det amerikanske marked. Der blev indledt en undersøgelse vedrørende beskyttelsesforanstaltninger den 26. marts. Kommissionen har ni måneder til at afgøre, hvorvidt det er nødvendigt at træffe beskyttelsesforanstaltninger. Hvis undersøgelsen bekræfter, at der kræves en hurtig indsats, kan en sådan afgørelse træffes i løbet af sommeren. Med hensyn til aluminium har Kommissionen indført et overvågningssystem for importen af aluminium for at være forberedt, hvis der kræves tiltag i denne sektor.

Yderligere oplysninger

Liste over produkter, der pålægges told, der skal genoprette balancen

Kommissionens reaktion den 1. juni efter indførelsen af amerikanske toldsatser

 

IP/18/4220

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar