Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

EU přijímá v reakci na americká cla na ocel a hliník vyrovnávací opatření

Brusel 20. června 2018

Evropská komise dnes přijala nařízení, kterým se zavádějí vyrovnávací opatření EU v reakci na americká cla uvalená na ocel a hliník. Tato opatření se budou okamžitě vztahovat na seznam produktů v hodnotě 2,8 miliardy eur a nabydou účinku v pátek 22. června.

Seznam produktů dovážených z USA, na něž bude nyní na hranicích EU uvaleno doplňkové clo, zahrnuje výrobky z hliníku a oceli, zemědělské produkty a kombinaci různých dalších produktů. Zavedením těchto cel uplatňuje EU svá práva podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO).

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová řekla: „Tuto situaci jsme si nepřáli. Avšak jednostranné a neodůvodněné rozhodnutí USA zavést cla na ocel a hliník z EU znamená, že nemáme jinou možnost. Pravidla mezinárodního obchodu, která jsme rozvíjeli v průběhu let společně s našimi americkými partnery, nelze porušit bez odezvy z naší strany. Naše reakce je uvážená, přiměřená a plně v souladu s pravidly WTO. Je samozřejmé, že pokud USA svá cla zruší, budou naše opatření rovněž zrušena.“

Dnešnímu oznámení předcházelo nahlášení úplného seznamu Světové obchodní organizaci a jeho schválení sborem komisařů 6. června poté, co USA uplatnily plné celní sazby na ocelové a hliníkové výrobky EU. Členské státy EU tento přístup jednomyslně podpořily.

EU svůj dvoustranný obchod s USA vyrovná na základě hodnoty svého vývozu oceli a hliníku, jehož se opatření USA dotknou. Tento vývoz představuje 6,4 miliardy eur. Z této částky EU vyrovná vývoz v hodnotě 2,8 miliardy eur okamžitě. Zbývající vyrovnání obchodu v hodnotě 3,6 miliardy eur bude provedeno později – za tři roky, nebo po pozitivním nálezu při řešení sporu ve WTO, bude-li tento nález oznámen dříve.

Vyrovnávací opatření EU budou účinná tak dlouho, dokud zůstanou v platnosti opatření USA, v souladu s Dohodou WTO o ochranných opatřeních a legislativou EU.

Prováděcí nařízení, které bude zveřejněno zítra a vstoupí v platnost v pátek, stanoví produkty a celní sazby, které mají být uplatněny – nyní i v budoucnu, bude-li to nutné.

Seznam produktů je stejný jako v předchozím prováděcím nařízení ze dne 16. května a jako seznam oznámený Světové obchodní organizaci 18. května.

Souvislosti

Dnešní rozhodnutí je součástí trojí reakce, kterou Evropská komise nastínila dříve tohoto roku. Patří sem také zahájení právního řízení proti USA v rámci WTO 1. června a opatření na ochranu evropského trhu před narušením způsobeným odklonem oceli z trhu USA. Šetření v souvislosti s ochrannými opatřeními bylo zahájeno 26. března. Evropská komise má nyní devět měsíců na to, aby rozhodla, zda budou ochranná opatření nezbytná. Potvrdí-li šetření, že je nezbytné konat rychle, mohlo by být toto rozhodnutí přijato do léta. Pokud jde o hliník, zavedla Evropská komise systém kontroly jeho dovozu, aby byla připravena, pokud by v tomto odvětví bylo zapotřebí přijmout opatření.

Další informace

Seznam produktů pro účely vyrovnávacích opatření

Reakce Komise ze dne 1. června po uvalení cel ze strany USA

 

IP/18/4220

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar