Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

ЕС приема мерки за възстановяване на баланса в отговор на митата на САЩ върху вноса на стомана и алуминий

Брюксел, 20 юни 2018 r.

Европейската комисия прие днес регламент за въвеждане на мерки от страна на ЕС за възстановяване на баланса в отговор на вносните мита на САЩ по отношение на стоманата и алуминия. Мерките ще бъдат непосредствено насочени към списък със стоки на стойност 2,8 милиарда евро и ще влязат в сила в петък, 22 юни.

Списъкът на внасяните от САЩ стоки, които вече ще бъдат облагани с допълнително мито на границата на ЕС, включва стоманени и алуминиеви продукти, селскостопански продукти и комбинация от различни други продукти. Чрез въвеждането на тези мита ЕС упражнява своите права съгласно правилата на Световната търговска организация (СТО).

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: Не желаехме да се стига до това положение. Едностранното и необосновано решение на САЩ да наложат мита за стоманата и алуминия на ЕС обаче не ни остави друга възможност. Правилата на международната търговия, които създадохме през годините ръка за ръка с нашите американски партньори, не могат да бъдат нарушавани без да последва реакция от наша страна. Нашият отговор е премерен, пропорционален и в пълно съответствие с правилата на СТО. Разбира се, ако САЩ премахнат своите мита, нашите мерки също ще отпаднат.“

Днешното съобщение идва след изпращането на СТО на пълния списък със стоки и неговото одобрение от колегиума на членовете на Комисията на 6 юни в отговор на прилагането от САЩ на мита в пълен размер спрямо стоманените и алуминиевите продукти от ЕС. Държавите членки на ЕС изразиха единодушната си подкрепа за този подход.

ЕС ще възстанови баланса в двустранната търговия със САЩ, като вземе за основа стойността на износа си на стомана и алуминий, който е засегнат от мерките на САЩ. Става въпрос за стоки на стойност 6,4 милиарда евро. От тях ЕС ще компенсира незабавно износ в размер на 2,8 милиарда евро. Мерките за възстановяване на баланса на търговията за оставащата стойност от 3,6 милиарда евро ще бъдат предприети на по-късен етап — в рамките на три години или след положителна констатация в процедурата по уреждане на спора в рамките на СТО, ако тази констатация бъде направена по-рано.

Мерките на ЕС за възстановяване на баланса ще останат в сила, докато са в действие мерките на САЩ, в съответствие със Споразумението на СТО относно защитните мерки и законодателството на ЕС.

В регламента за прилагане, който ще бъде публикуван утре и ще влезе в сила в петък, са посочени продуктите и размерът на митата, които ще се прилагат, както понастоящем, така и в бъдеще, ако е необходимо.

Списъкът на стоките е същият, както в предишния регламент за изпълнение от 16 май, за който СТО беше уведомена на 18 май.

Контекст

Днешното решение е част от отговора по три направления, който Европейската комисия очерта по-рано тази година. Той също така включва и започналото на 1 юни производство срещу САЩ в рамките на СТО, както и действия за защита на европейския пазар от смущения, причинени от отклоняването на стомана от американския пазар. На 26 март започна разследване с оглед налагането на защитни мерки. Комисията разполага с девет месеца, за да реши дали са необходими защитни мерки. Ако разследването потвърди необходимостта от бързи действия, това решение би могло да бъде взето до лятото. По отношение на алуминия Комисията въведе система за наблюдение на вноса, за да бъде подготвена в случай, че са необходими мерки в този сектор.

За повече информация

Списък на продуктите за възстановяване на баланса

Реакция на Комисията на 1 юни след налагането на мита от страна на САЩ

 

IP/18/4220

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar