Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Sammanhållningspolitiken efter 2020: kommissionen hjälper EU:s regioner att öka innovationen

Bryssel den 19 juni 2018

Kommissionen förnyar initiativet om en spetsforskningsstege och fortsätter att tillhandahålla stöd och expertis till regioner som släpar efter när det gäller innovation.

Initiativet kommer att hjälpa regionerna att utveckla, uppdatera och anpassa sina strategier för smart specialisering, dvs. de regionala innovationsstrategierna som baseras på nischområden där de har konkurrensfördelar, inför budgetperioden 2021–2027. Det kommer också att hjälpa dem att hitta lämpliga EU-medel för att finansiera innovativa projekt tillsammans med andra regioner med liknande tillgångar för att skapa innovationskluster.

Efter kommissionens förslag till den framtida sammanhållningspolitiken och det nya programmet Horisont Europa, och i överensstämmelse med kommissionens förnyade agenda för forskning och innovation, är spetsforskningsstegen ett annat sätt för kommissionen att hjälpa EU:s regioner att förbereda sig för framtiden, med stabila innovationsstrategier som får stöd från EU:s nästa långtidsbudget för 2021–2027.

– Smart specialisering blir viktigare än någonsin under perioden efter 2020, säger Corina Creţu, kommissionär för regionalpolitik. För att dessa strategier ska få fullt genomslag under de kommande åren behöver vi både fler partnerskap och ökat egenansvar, särskilt i de regioner som har störst försprång att hämta in. Initiativet kommer att bereda väg för stabila innovationsstrategier under perioden efter 2020.

– Vi har nyss föreslagit EU:s mest ambitiösa finansieringsprogram för forskning och innovation någonsin, Horisont Europa, med 100 miljarder euro under 2021-2027, säger Carlos Moedas, kommissionär för forskning, vetenskap och innovation. Det ger regionerna möjlighet att göra det bästa av sin forsknings- och innovationspotential. Spetsforskningsstegen”kommer att hjälpa dem att kombinera olika typer av EU-finansiering för sina innovativa projekt.

– Med hjälp av expertisen inom gemensamma forskningscentrumet – kommissionens centrum för spetskompetens – kan regionerna utveckla sin kapacitet och sina prioriteringar, lära av varandra och göra det bästa av sina värdefullaste tillgångar, människors talanger och kreativitet, säger Tibor Navracsics, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott.

Inititiativet, som samordnas av gemensamma forskningscentrumet, kommer att stödja regionerna på fyra olika sätt:

  1. Kommissionen och externa experter kommer att hjälpa regionerna att identifiera områden som kan förbättras i deras strategier för smart specialisering, deras regionala innovationssystem (kvaliteten på offentlig forskning, effektiva kopplingar mellan företag och vetenskap samt bra företagsklimat) och deras samarbete med andra regioner inom forskning och innovation.
  2. Experter kommer också att hjälpa dem att dra nytta av all potentiell finansiering, t.ex. Horisont Europa, ett digitalt Europa och sammanhållningsfonderna, och kombinera dem tack vare de nya möjligheter till synergieffekter som ges genom kommissionens förslag till EU-stöd 2021–2027.
  3. Gemensamma forskningscentrumet kommer att hjälpa till med att identifiera och åtgärda särskilda regionala flaskhalsar för innovation, t.ex. brist på samverkan mellan det lokala näringslivet och den akademiska världen eller lågt deltagande i det nuvarande Horisont 2020-programmet.
  4. Gemensamma forskningscentrumet kommer också att ge regionerna möjligheter till nätverkande och anordna workshoppar så att de kan mötas och utbyta god praxis när det gäller regionala innovationsstrategier. Detta kommer också att göra det lättare att utveckla partnerskap för interregionala innovationsinvesteringar.

Nästa steg

Det förnyade initiativet kommer att inledas i sommar och pågå i två år. Regionerna kan anmäla intresse och delta via plattformen för smart specialisering.

Bakgrund

Initiativet om en spetsforskningsstege inleddes 2014, i partnerskap med Europaparlamentet, i och med att smart specialisering blev ett krav i sammanhållningspolitiken. Det har förnyats varje år med olika arbetsprogram och prioriteringar. För 2018-2019 är det inriktat på att förbereda EU:s nästa långtidsbudget, baserat på metoden i pilotprojekten för smart specialisering 2017. Initiativet har en budget på 3 miljoner euro för dessa två år som avsatts av Europaparlamentet.

Läs mer

29/5: Regional utveckling och sammanhållning efter 2020

7/6: Forskning och innovation efter 2020 (Horisont Europa)

15/5: En förnyad agenda för forskning och innovation:

IP/18/4184

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar