Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Kohezijska politika po letu 2020: Komisija podpira evropske regije, da bi postale bolj inovativne

Bruselj, 19. junija 2018

Komisija je danes o obnovila pobudo „pot do odličnosti“, s katero se še naprej zagotavljata prilagojena podpora in strokovno znanje za regije, ki zaostajajo na področju inovacij.

S pobudo se bo – pred začetkom proračunskega obdobja 2021–2027 – regije podprlo pri razvoju, posodobitvi in izpopolnitvi strategij pametne specializacije, tj. njihovih regionalnih inovacijskih strategij, ki temeljijo na nišnih področjih, na katerih imajo konkurenčno prednost. V pomoč jim bo tudi pri določanju, koliko sredstev EU bo potrebnih za financiranje inovativnih projektov, ter povezovanju z drugimi regijami s podobnimi sredstvi za ustvarjanje inovacijskih grozdov.

Ob predlogih Komisije za prihodnjo kohezijsko politiko in novem programu Obzorje Evropa ter v skladu z obnovljenim načrtom Komisije za raziskave in inovacije je pobuda „pot do odličnosti“ še en način, na katerega Komisija evropskim regijam pomaga, da bodo pripravljene na prihodnost s premišljenimi inovacijskimi strategijami, podprtimi s skladi EU v naslednjem dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2021–2027.

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu je povedala: „Pametna specializacija bo v obdobju po letu 2020 pomembnejša kot kdaj koli prej. Da bodo te strategije v prihodnjih letih dosegle svoj polni potencial, je potrebno dvoje: več partnerstva in prevzemanja odgovornosti, predvsem v regijah, ki najbolj zaostajajo. Ta pobuda bo pomagala položiti temelje za preudarne inovacijske strategije v obdobju po letu 2020.“

Evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas je dodal: „Pravkar smo predlagali do zdaj najbolj ambiciozen program za financiranje raziskav in inovacij v EU, Obzorje Evropa. V njem je za obdobje 2021–2027 predvidenih 100 milijard evrov. To tudi pomeni več možnosti za regije, da kar najbolj izkoristijo svoj potencial na področju raziskav in inovacij. Pobuda ,pot do odličnosti‘ jim bo v pomoč pri kombiniranju sredstev EU za financiranje inovativnih projektov.“

Tibor Navracsics, komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport, je dejal: „V skladu s to pobudo bo Skupno raziskovalno središče – znanstvena služba Komisije – s svojim strokovnim znanjem regijam pomagalo graditi na svojih prednostih in prioritetah, se učiti druga od druge in čim bolj izkoristiti njihov najbolj dragoceni vir: nadarjenost in ustvarjalnost ljudi.“

S pobudo, ki jo koordinira Skupno raziskovalno središče, se bodo regijam zagotovile štiri glavne oblike podpore:

  1. Komisija in zunanji strokovnjaki bodo regijam pomagali opredeliti možne izboljšave v strategijah pametne specializacije, v regionalnih inovacijskih sistemih (kakovost javnih raziskav, učinkovite povezave med gospodarstvom in akademsko skupnostjo ter podjetjem prijazna okolja) ter pri sodelovanju z drugimi regijami na področju raziskav in inovacij.
  2. Strokovnjaki jim bodo tudi pomagali pri izkoriščanju vseh možnih virov financiranja, kot so Obzorje Evropa, program za digitalno Evropo in skladi kohezijske politike, ter njihovem kombiniranju zaradi novih možnosti za sinergije, ki jih vsebujejo predlogi Komisije za sklade EU v obdobju 2021–2027.
  3. Skupno raziskovalno središče bo pomagalo odkriti in odpraviti posebne regionalne ovire za inovacije, kot sta pomanjkanje sodelovanja med lokalnimi poslovnimi krogi in akademsko skupnostjo ali nizka udeležba v sedanjem programu Obzorje 2020.
  4. Skupno raziskovalno središče bo organiziralo tudi dogodke za mreženje in delavnice za regije, na katerih se bodo lahko udeleženci srečevali in izmenjevali dobre prakse pri razvoju regionalnih inovacijskih strategij. To bo tudi olajšalo razvoj partnerstev za naložbe v medregionalne inovacije.

Naslednji koraki

Prenovljena pobuda se bo začela to poletje in bo trajala 2 leti. Regije lahko izrazijo interes in sodelujejo prek platforme za pametno specializacijo.

Ozadje

Pobuda „pot do odličnosti“ se je začela leta 2014 v sodelovanju z Evropskim parlamentom, ko je pametna specializacija postala pogoj v skladu s pravili kohezijske politike. Vsako leto je bila obnovljena z različnimi delovnimi programi in prednostnimi nalogami. Za obdobje 2018–2019 je osredotočena na pripravo naslednjega dolgoročnega proračuna EU na podlagi metode pilotnih ukrepov za pametno specializacijo iz leta 2017. Pobuda ima proračun v višini 3 milijonov evrov za ti dve leti, ki jih je zagotovil Evropski parlament.

Več informacij:

29/05: Regionalni razvoj in kohezijska politika po letu 2020:

7/06: Raziskave in inovacije po letu 2020 (Obzorje Evropa)

15/05: Obnovljeni načrt za raziskave in inovacije:

IP/18/4184

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar