Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Kohezijska politika nakon 2020.: Komisija pomaže europskim regijama da postanu inovativnije

Bruxelles, 19. lipnja 2018.

Komisija danas obnavlja inicijativu „Put prema izvrsnosti” kako bi nastavila pružati prilagođenu potporu i stručno znanje regijama koje zaostaju u pogledu inovacija.

Inicijativa će pomoći regijama da razviju, ažuriraju i poboljšaju svoje strategije pametne specijalizacije, to jest svoje regionalne strategije za inovacije koje se temelje na specifičnim područjima konkurentnih prednosti – prije početka proračunskog razdoblja 2021. – 2027. Pomoći će im i u pronalaženju odgovarajućih sredstava EU-a za financiranje inovativnih projekata i povezivanju s drugim regijama sa sličnim prednostima kako bi se stvorili inovacijski klasteri.

Nakon prijedloga Komisije za buduću kohezijsku politiku i novi program Obzor Europa te u skladu s obnovljenim programom Komisije za istraživanje i inovacije, „Put prema izvrsnosti” još je jedno sredstvo kojim Komisija pomaže europskim regijama u pripremi za budućnost, s čvrstim inovacijskim strategijama uz potporu iz fondova EU-a u okviru sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: Pametna će specijalizacija u razdoblju nakon 2020. biti važnija nego ikada. Kako bi te strategije mogle ostvariti svoj puni potencijal sljedećih godina, potrebne su nam dvije stvari: više partnerstva i veća odgovornost, posebice u regijama koje najviše zaostaju. Ta će inicijativa pomoći u izgradnji temelja za promišljene inovacijske strategije u razdoblju nakon 2020.

Povjerenik za istraživanje, znanost i inovacije Carlos Moedas dodao je: Upravo smo predložili najambiciozniji program EU-a za financiranje istraživanja i inovacija do sada, Obzor Europa, sa 100 milijardi eura za razdoblje 2021. – 2027. To znači da će regije imati više prilika da optimalno iskoriste svoj potencijal za istraživanje i inovacije. „Put prema izvrsnosti” pomoći će im da kombiniraju izvore financiranja EU-a za financiranje inovativnih projekata.

Tibor Navracsics, povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, rekao je: U okviru ove inicijative, Zajednički istraživački centar – Komisijina znanstvena služba i centar znanja – iskoristit će svoje stručno znanje kako bi se pomoglo regijama da nadograde svoje jače strane i prioritete, uče jedne od drugih i da u najvećoj mogućoj mjeri iskoriste najvrednije prednosti: talente i kreativnost svojih ljudi.

Inicijativa, koju koordinira Zajednički istraživački centar, sadržavat će četiri glavna oblika potpore za regije:

  1. Komisija i vanjski stručnjaci pomagat će regijama uočiti područja za poboljšanje u njihovim strategijama pametne specijalizacije, u njihovim regionalnim sustavima inovacija (kvaliteta javnih istraživanja, učinkovite veze između poduzeća i znanosti te okruženja koja pogoduju poslovanju) te u načinu na koji surađuju s drugim regijama u području istraživanja i inovacija.
  2. Stručnjaci će im pomoći i da iskoriste sve moguće izvore financiranja, kao što su Obzor Europa, Digitalna Europa i fondovi kohezijske politike, te ih kombiniraju zahvaljujući novim mogućnostima za sinergije, koje se nude u okviru prijedloga Komisije za fondove EU-a za razdoblje 2021. – 2027.
  3. Zajednički istraživački centar pomoći će u utvrđivanju i otklanjanju posebnih regionalnih uskih grla u području inovacija, kao što su nedovoljna interakcija između lokalnih poduzeća i akademske zajednice ili slabo sudjelovanje u trenutačnom programu Obzor 2020.
  4. Zajednički istraživački centar organizirat će i prilike za umrežavanje i radionice kako bi regije na sastancima razmjenjivale dobre prakse u izgradnji regionalnih strategija za inovacije. Time će se olakšati i razvoj partnerstava za međuregionalna inovacijska ulaganja.

Sljedeći koraci

Obnovljena inicijativa započet će ovog ljeta i trajati dvije godine. Regije mogu izraziti svoj interes i sudjelovati preko platforme za pametnu specijalizaciju.

Kontekst

„Put prema izvrsnosti” inicijativa je pokrenuta 2014. u partnerstvu s Europskim parlamentom kada je pametna specijalizacija postala obvezna u skladu s pravilima kohezijske politike. Obnavlja se svake godine različitim programima rada i prioritetima. Za razdoblje 2018. – 2019. naglasak je na pripremi sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a uz nadovezivanje na metodu pilot-mjera pametne specijalizacije iz 2017. Za tu su inicijativu za te dvije godine predviđena sredstva od 3 milijuna eura koja je Europski parlament stavio na raspolaganje.

Dodatne informacije:

29. svibnja: Regionalni razvoj i kohezijska politika nakon 2020.:

7. lipnja: Istraživanje i inovacije nakon 2020. (Obzor Europa)

15. svibnja: Obnovljeni program za istraživanje i inovacije

IP/18/4184

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar