Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Samhørighedspolitikken efter 2020: Europas regioner bliver mere innovative med hjælp fra Kommissionen

Bruxelles, den 19. juni 2018

Kommissionen fornyer i dag "Vejen til topkvalitet", så der fortsat ydes skræddersyet støtte og ekspertise til regioner, der er bagud med hensyn til innovation.

Initiativet vil hjælpe regionerne med at udvikle, ajourføre og finjustere deres strategier for intelligent specialisering, dvs. deres regionale innovationsstrategier baseret på nicheområder med konkurrencemæssige styrker, forud for indledningen af budgetperioden 2021-2027. Dermed vil de også kunne udvælge tilstrækkelige EU-midler til at finansiere innovative projekter og gå sammen med andre regioner med lignende aktiver om at oprette innovationsklynger.

Efter Kommissionens forslag til den fremtidige samhørighedspolitik, det nye Horisont Europa-program og i tråd med Kommissionens fornyede dagsorden for forskning og innovation er "Vejen til topkvalitet" en anden måde, hvorpå Kommissionen hjælper Europas regioner med at forberede sig til fremtiden med solide innovationsstrategier, der støttes af EU-midler i det kommende langsigtede EU-budget for 2021-2027.

Kommissær for regionalpolitik, Corina Crețu udtaler: "Intelligent specialisering bliver vigtigere end nogensinde før i perioden efter 2020. For at disse strategier kan nå deres fulde potentiale i de kommende år, har vi brug for 2 ting: flere partnerskaber og mere ejerskab, særligt i de regioner, der har mest at indhente. Dette initiativ vil bidrage til at bane vejen for solide innovationsstrategier i perioden efter 2020."

Carlos Moedas, kommissær for forskning, videnskab og innovation, tilføjer: "Vi har netop foreslået EU's mest ambitiøse program for finansiering af forskning og innovation til dato, Horisont Europa, med et budget på 100 mia. EUR for 2021-2027. Det betyder også, at regionerne får større mulighed for at få det bedste ud af deres forsknings- og innovationspotentiale. "Vejen til topkvalitet" vil hjælpe dem med at kombinere EU's finansieringskilder med henblik på at finansiere innovative projekter."

Tibor Navracsics, kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, udtaler: "Under dette initiativ vil Det Fælles Forskningscenter — Kommissionens videnskabs- og videnstjeneste — bruge sin ekspertise til at hjælpe regionerne med at udnytte deres stærke sider og prioriteter, lære af hinanden og få mest muligt ud af deres mest værdifulde aktiver: folks evner og kreativitet."

Initiativet, der koordineres af Det Fælles Forskningscenter, vil primært give regionerne 4 former for støtte:

  1. Kommissionen og eksterne eksperter hjælper regionerne med at identificere områder, der kan forbedres, i deres strategier for intelligent specialisering, regionale innovationssystemer (kvaliteten af offentlig forskning, effektive forbindelser til erhvervsforskning og erhvervsvenlige miljøer) og den måde, de samarbejder med andre regioner på inden for forskning og innovation.
  2. Eksperter hjælper dem også med at udnytte alle potentielle finansieringsstrømme, f.eks. Horisont Europa, programmet for et digitalt Europa og fondene vedrørende Samhørighedspolitikken, og kombinere dem takket være de nye muligheder for synergieffekter, der opstår med Kommissionens forslag om EU-fonde for 2021-2027.
  3. Det Fælles Forskningscenter hjælper med at identificere og afhjælpe specifikke regionale innovationsflaskehalse, f.eks. manglende interaktion mellem det lokale erhvervsliv og den akademiske verden eller lav deltagelse i det nuværende Horisont 2020.
  4. Det Fælles Forskningscenter skaber også muligheder for netværksetablering og workshopper, så regionerne kan mødes og udveksle god praksis med hensyn til at udarbejde regionale innovationsstrategier. Det vil også gøre det lettere at oprette partnerskaber for interregionale investeringer i innovation.

De næste skridt

Det fornyede initiativ indledes til sommer for en periode på 2 år. Regionerne kan tilkendegive deres interesse og deltage via platformen for intelligent specialisering.

Baggrund

Initiativet "Vejen til topkvalitet" blev lanceret i 2014 i samarbejde med Europa-Parlamentet, da intelligent specialisering blev et krav i henhold til reglerne for Samhørighedspolitikken. Det er blevet fornyet hvert år med forskellige arbejdsprogrammer og prioriteter. I 2018-2019 fokuserer det på at udarbejde det næste langsigtede EU-budget og bygger på metoden for pilotprojekterne for intelligent specialisering fra 2017. Initiativet har et budget på 3 mio. EUR for disse 2 år, som er afsat af Europa-Parlamentet.

Yderligere oplysninger:

29/5: Regionaludvikling og samhørighedspolitik efter 2020:

7/6: Forskning og innovation efter 2020 (Horisont Europa)

15/5: En fornyet dagsorden for forskning og innovation

IP/18/4184

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar