Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Politika soudržnosti po roce 2020: Komise pomáhá evropským regionům v inovacích

Brusel 19. června 2018

Evropská komise dnes obnovuje iniciativu „cesta ke špičkovému výzkumu“ tak, aby pokračovala v poskytování cílené podpory a odborných znalostí regionům, které zaostávají v inovacích.

Iniciativa přispěje k rozvoji regionů, k aktualizaci a zdokonalení jejich strategií pro inteligentní specializaci – tj. jejich regionálních inovačních strategií založených na specializovaných oblastech se silnou konkurenceschopností – ještě před začátkem rozpočtového období 2021–2027. Pomůže jim také při identifikaci odpovídajících zdrojů EU k financování inovativních projektů a při spolupráci na vytváření inovačních seskupení s ostatními regiony, které se vyznačují podobnými aktivy.

V návaznosti na návrhy Komise týkající se budoucí politiky soudržnosti a nového programu „Horizont Evropa“ a v souladu s obnovenou agendou Komise pro výzkum a inovace je iniciativa „cesta ke špičkovému výzkumu“ dalším způsobem, jak Komise pomáhá evropským regionům připravit se na budoucnost. Využívá přitom pevné inovační strategie, jež jsou v příštím dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021–2027 podporovány z fondů EU.

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová uvedla: „Inteligentní specializace bude v období po roce 2020 důležitější než kdy jindy. Aby mohly tyto strategie v nadcházejících letech naplno využít svůj potenciál, potřebujeme dvě věci: silnější partnerství a větší odpovědnost, zejména v těch regionech, které mají největší potřebu dostihnout vývoj. Tato iniciativa pomůže připravit půdu pro pevné inovační strategie na období po roce 2020.“

Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas dodal: „Právě jsme navrhli nejambicióznější program EU pro financování výzkumu a inovací – Horizont Evropa, jenž počítá s 100 miliardami EUR pro období 2021–2027. To rovněž znamená více příležitostí pro regiony k tomu, aby co nejlépe využily svého výzkumného a inovačního potenciálu. „Cesta ke špičkovému výzkumu“ jim pomůže zkombinovat zdroje prostředků EU k financování inovativních projektů.“

Evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics uvedl: „V rámci této iniciativy využije Společné výzkumné středisko – útvar Evropské komise pro sdílení vědeckých poznatků – své zkušenosti k tomu, aby pomohlo regionům zúročit své silné stránky a priority, navzájem se od sebe učit a co nejvíce těžit ze svých nejcennějších aktiv: lidského talentu a kreativity.“

Iniciativa, již koordinuje Společné výzkumné středisko, nabídne regionům čtyři hlavní druhy podpory:

  1. Komise a externí odborníci pomohou regionům odhalit oblasti, jež by měly být zlepšeny, v jejich strategiích pro inteligentní specializaci, v jejich regionálních inovačních systémech (kvalita veřejného výzkumu, efektivní vazby světa podnikání a vědy a příznivé podnikatelské prostředí) a v tom, jak spolupracují s ostatními regiony v oblasti výzkumu a inovací.
  2. Odborníci jim rovněž pomohou využívat všech možných zdrojů financování, jako jsou Horizont Evropa, Digitální Evropa a fondy politiky soudržnosti, a kombinovat je díky novým příležitostem pro synergie, jež nabízí návrhy Komise pro fondy EU na období 2021–2027.
  3. Společné výzkumné středisko bude přispívat ke zjišťování a nápravě konkrétních regionálních překážek pro inovace, jako např. nedostatečná interakce mezi místní podnikatelskou a akademickou sférou nebo nízká účast v současném programu Horizont 2020.
  4. Společné výzkumné středisko nabídne rovněž příležitosti k navazování kontaktů a praktické semináře pro regiony, na nichž se budou moci setkávat a vyměňovat si osvědčené postupy v oblasti budování regionálních inovačních strategií. To rovněž usnadní rozvoj partnerství pro meziregionální inovační investice.

Další kroky

Nová iniciativa bude zahájena letos v létě na dobu dvou let. Regiony mohou vyjádřit zájem a mohou se zúčastnit prostřednictvím platformy pro inteligentní specializaci.

Souvislosti

Iniciativa „cesta ke špičkovému výzkumu“ byla v partnerství s Evropským parlamentem zahájena v roce 2014, kdy se inteligentní specializace stala požadavkem v rámci pravidel politiky soudržnosti. Každý rok byla obnovena s různými pracovními programy a prioritami. Pro období 2018–2019 se zaměřuje na přípravu příštího dlouhodobého rozpočtu EU, a to na základě metody pilotních akcí pro inteligentní specializaci z roku 2017. Iniciativa má na tyto dva roky rozpočet 3 miliony EUR, jejž dal k dispozici Evropský parlament.

Další informace:

Dokument 29/05: Regionální rozvoj a politika soudržnosti po roce 2020:

Dokument 7/06: Výzkum a inovace po roce 2020 (Horizont Evropa)

Dokument 15/05: Obnovená agenda pro výzkum a inovace

IP/18/4184

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar