Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Mesterséges intelligencia: a Bizottság megvitatja az etikai és társadalmi hatásokat világnézeti szervezetekkel

Brüsszel, 2018. június 18.

.

Az Európai Bizottság a mai napon otthont adott az európai világnézeti szervezetek 12 képviselőjének részvételével zajló magas szintű ülésnek, amely a Lisszaboni Szerződés 17. cikkében előirányzott, egyházakkal, vallásokkal és világnézeti szervezetekkel folytatott rendszeres párbeszéd részét képezi. A kilencedik éves magas szintű ülésen a „Mesterséges intelligencia: az etikai és társadalmi kihívások kezelése” témakörét vitatták meg.A mai ülésen Andrus Ansip alelnök töltötte be az elnöki tisztet.

A 17. cikk szerinti párbeszédért felelős Frans Timmermans, első alelnök a következőket mondta: „Társadalmaink példa nélkül álló digitális forradalmon mennek keresztül, ami mindenkire hatással lesz a Földön. Ez a forradalom új ígéreteket és új veszélyek kockázatát hordozza. Tanúi lehettünk a közelmúltban, hogy a digitális világ gyorsabban fejlődik, mint az azt övező etikai viták, hogy mit lehet és mit kell lehetővé tenni az online térben. Nem kockáztathatjuk meg, hogy ugyanez történjen a mesterséges intelligencia és az automatizáció tekintetében. Ellenőrzésünk alatt kell tartanunk ezt az átalakulást, és biztosítanunk kell, hogy annak felhasználása értékeink előmozdítása és társadalmi modellünk védelme érdekében történjen.”

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: „A mesterséges intelligencia sokféle hasznot hajt a jobb egészségügyi ellátástól a biztonságosabb közlekedésig, és Európának meg kell ragadnia ezeket a lehetőségeket. A beruházások fokozásával párhuzamosan etikai iránymutatásokat dolgozunk ki a helyes és mindenki számára elérhető mesterséges intelligencia fejlesztése érdekében. Az elfogult döntések elkerülése érdekében ehhez nyílt vitát kell folytatni a legfontosabb kérdésekről, például a sokszínűség és nemek közötti egyensúly fontosságáról a mesterséges intelligencia terén. A mai ülés és a mesterséges intelligenciával foglalkozó európai szövetség közelmúltbeli létrehozása ezt a széles körű vitát segíti elő.”

A mai magas szintű ülés alkalmat adott a mesterséges intelligenciával (a továbbiakban: MI) kapcsolatos két fontos kérdés megvitatására. Az ülés először is azt tekintette át, hogy milyen hatása lehet az MI-nek az alapvető jogokra, különösen a magánélet, az ember méltóság, a fogyasztóvédelem és megkülönböztetésmentesség vonatkozásában. Másodsorban az MI társadalmi dimenziójával foglalkoztak, különösen azt vizsgálták, hogy milyen hatást gyakorol az MI a társadalmi befogadásra és a munka jövőjére.

Ansip alelnök arra ösztönözte a résztvevőket, hogy a továbbiakban is kapcsolódjanak be a témával foglalkozó párbeszédbe azáltal, hogy hozzájárulnak Bizottság MI-re vonatkozó aktuális kezdeményezéseihez, különösen a múlt héten elindított, MI-vel foglalkozó európai szövetség keretében. Az MI-vel foglalkozó szövetség az érdekelt felek közösségét tömöríti egy online fórum keretében, ahol bekapcsolódhatnak a mesterséges intelligencia fejlesztésének és hatásainak összes vonatkozásáról folytatott széles körű és nyílt eszmecserébe.

A G7-eknek a mesterséges intelligencia jövőjéről szóló charlevoix-i közös elképzelése keretében nemrégiben vállalt kötelezettséggel összhangban megkönnyítik a sokféle érdekelt bevonásával zajló párbeszédet arról, hogy miként lehet úgy fejleszteni az MI innovációt, hogy az megszilárdítsa a bizalmat és az elfogadást, és beépüljön a jövőbeni szakpolitikai eszmecserékbe. Szintén fontos elem a mesterséges intelligenciával kapcsolatos európai megközelítés, valamint a 28 ország által aláírt MI-vel kapcsolatos együttműködésre vonatkozó nyilatkozat.

Háttér-információk

A világnézeti szervezetek képviselőinek részvételével tartott mai magas szintű ülés a kilencedik a Bizottság által 2009-ben indított ülések sorában. Ezek az ülések akkor kezdődtek, amikor az egyházakkal, vallásokkal és világnézeti szervezetekkel való párbeszédet belefoglalták a Lisszaboni Szerződésbe (EUMSZ 17. cikk). A párbeszéd Timmermans első alelnök felelősségi területére tartozik. Ezek az ülések minden évben különböző témakörökkel foglalkoznak. A korábbi években Timmermans első alelnök a következő témák megvitatásra kérte fel a résztvevőket: „Békés egymás mellett élés – egyetértés nélkül is” (2015), „Migráció, integráció és európai értékek” (2016), valamint „Európa jövője” (2017).

Az Európai Bizottság 2018. április 25-én elindította a mesterséges intelligenciára vonatkozó európai kezdeményezést. A Bizottság három pilléren alapuló megközelítést javasol az MI-re fordított állami és magánberuházások növelése, a társadalmi-gazdasági változásokra való felkészülés, valamint egy megfelelő etikai és jogi keret kialakítása érdekében. A Bizottság különösen fontosnak tartja, hogy senki ne maradjon le a digitális átalakulás folyamán, továbbá hogy ezek az új technológiák értékeken alapuljanak. Bármely más transzformatív technológiához hasonlóan, a mesterséges intelligencia egyes alkalmazásai is új etikai és jogi kérdéseket vethetnek fel.

Az említett kezdeményezés keretében a Bizottság 2018 végéig a mesterséges intelligenciára vonatkozó etikai iránymutatásokat fog kidolgozni. Az iránymutatások az Európai Unió Alapjogi Chartáján alapulnak, tekintetbe veszik többek között a személyes adatok védelmének és az átláthatóságnak az elvét, valamint támaszkodnak a tudomány és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport munkájára.

Ezen iránymutatások kidolgozásának elősegítése és ajánlások nyújtása érdekében a Bizottság MI-vel foglalkozó szakértői csoportot nevezett ki.

További információk

„A közös európai adattér kialakítása felé” című közlemény megtalálható az alábbi internetcímen:https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-artificial-intelligence-europe

Az MI-vel foglalkozó európai szövetséghez történő csatlakozásról az alábbi internetcímen lehet tájékozódni: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance

Az Európai Bizottság, illetve az egyházak, vallási közösségek és világnézeti szervezetek közötti párbeszéd, a Jogérvényesülési Főigazgatóság alapvető jogokra vonatkozó honlapján:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/dialogue/index_en.htm

 

A találkozó résztvevőinek listája

 • Henri BARTHOLOMEEUSEN, a Centre d'Action Laïque (CAL) elnöke
 • Michael BAUER, Az Európai Humanista Föderáció alelnöke, Humanistischer Verband Deutschlands Bayern (vezérigazgató)
 • Max BOJARSKI, Lengyelországi Grand Orient, a Laikus Kongresszus alelnöke
 • Martine CERF, az Egalité Laïcité Europe (EGALE) főtitkára
 • Raluca CIOCIAN-ARDELEANU, a Román Szekuláris-Humanista Egyesület alelnöke
 • Jean DE BRUEKER, a Contribution des Obédiences Maçonniques Adogmatiques et Libérales à la Construction Européenne (COMALACE) elnöke
 • Giulio ERCOLESSI, az Európai Humanista Föderáció (EHF) elnöke
 • Marie-Claude KERVELLA-BOUX, az Institut Maçonnique Européen elnöke, a franciaországi Női Nagypáholy nagymestere
 • Marc MENSCHAERT, az Európai Szabadkőműves Szövetség (Alliance Maçonnique Européenne – AME) elnöke
 • NEMES László professzor, Magyar Humanista Társaság, az Eszterházy Károly Egyetem tanára, Eger (Magyarország)
 • Keith Porteous WOOD, a Nemzeti Szekuláris Társaság ügyvezető igazgatója (Egyesült Királyság)
 • Claude WACHTELAER, az Európai Szabadgondolkodó Egyesület (AEPL) elnöke.

IP/18/4160

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar