Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Spomladanski standardni Eurobarometer 2018: leto pred evropskimi volitvami zaupanje v Unijo in optimizem glede prihodnosti naraščata

Bruselj, 14. junija 2018

Kot je razvidno iz danes objavljene nove raziskave Eurobarometer, večina Evropejcev meni, da je gospodarsko stanje dobro, v prihodnost pa gledajo z optimizmom. Zaupanje v Unijo narašča, podpora ekonomski in monetarni uniji pa je na vrhuncu.

Vse več državljanov meni, da jim ključne politike Unije koristijo, dve tretjini Evropejcev pa zagovarjata močno Evropsko unijo na področju trgovine. Poleg tega ima večina Evropejcev pozitivno predstavo o EU, delež tistih, ki menijo, da njihov glas šteje, pa je najvišji od leta 2004. To so nekateri od ključnih izsledkov najnovejše, danes objavljene standardne raziskave Eurobarometer, ki je bila izvedena med 13. in 28. marcem.

1. Optimizem glede gospodarstva in močna podpora evru

Evropejci imajo še naprej pozitivno mnenje o stanju evropskega gospodarstva (50 %, +2 odstotni točki od jeseni 2017 v primerjavi s 37 %, –2 z negativnim mnenjem). To je najboljši rezultat od leta 2007. V 25 državah članicah večina vprašanih meni, da je stanje evropskega gospodarstva dobro (jeseni 2017 je bilo takih 23 držav članic). Od jeseni leta 2017 se je pozitivno dojemanje okrepilo v 21 državah članicah.

Prvič od pomladi 2007 je pozitivno mnenje o stanju nacionalnega gospodarstva (49 %, +1) prevladalo nad negativnim (47 %, –2). Od jeseni 2017 se je pozitivno dojemanje stanja gospodarstva utrdilo v 18 državah članicah, in sicer najbolj na Portugalskem (43 %, +10), Irskem (79 %, +7), Finskem (77 %, +6) in v Litvi (38 %, +6). Vendar pa se takšno dojemanje med državami članicami razlikuje. Na primer na Nizozemskem in v Luksemburgu 93 % vprašanih stanje nacionalnega gospodarstva ocenjuje kot dobro, v Grčiji pa imata takšno mnenje le 2 % vprašanih.

Podpora ekonomski in monetarni uniji ter evru ostaja na rekordno visoki ravni, saj kar tri četrtine vprašanih (74 %) na območju evra podpirajo enotno valuto EU.

2. Zaupanje v Evropsko unijo se krepi

Zaupanje v EU je z 42 % (+1) v vzponu in je največje od jeseni 2010. Večina vprašanih v 15 državah članicah zaupa EU. Stopnja zaupanja je največja v Litvi (66 %), na Portugalskem in Danskem (v obeh državah 57 %) ter v Luksemburgu in Bolgariji (v obeh 56 %). Od jeseni leta 2017 se je zaupanje v EU okrepilo v 19 državah, zlasti na Portugalskem (57 %, +6 odstotnih točk) in v Sloveniji (44 %, +6), v šestih državah, zlasti v Belgiji (47 %, –6), na Madžarskem (44 %, –5) in Slovaškem (44 %, –4) pa se je zmanjšalo.

40 % Evropejcev ima pozitivno predstavo o EU (37 % nevtralno in samo 21 % negativno). To velja za 15 držav članic, pri čemer je odstotek najvišji na Irskem (64 %), v Bolgariji in na Portugalskem (v obeh državah 56 %) ter v Luksemburgu (54 %).

Zaupanje v EU ostaja večje kot zaupanje v nacionalne vlade ali parlamente. 42 % Evropejcev zaupa Evropski uniji, medtem ko jih nacionalnemu parlamentu in svoji vladi zaupa 34 %.

Večina Evropejcev je optimistična glede prihodnosti EU (58 %, +1). To velja za vse države članice razen dveh – Grčije (kjer je kljub porastu optimizma za 5 odstotnih točk 53 % vprašanih pesimističnih, 42 % pa optimističnih) in Združenega kraljestva (48 % v primerjavi s 43 %). Najbolj optimistični so na Irskem (84 %), Portugalskem (71 %), v Luksemburgu (71 %) ter na Malti, v Litvi in na Danskem (v vseh treh državah 70 %). Najnižje na lestvici so Francija (48 %), Ciper in Italija (v obeh državah 54 %).

Po mnenju 58 % oziroma 54 % Evropejcev sta „prosti pretok oseb, blaga in storitev znotraj EU“ in „mir med državami članicami EU“ dva najbolj pozitivna dosežka EU. Poleg tega se ima 70 % Evropejcev za državljane EU. Prvič od pomladi leta 2010 ima takšno mnenje večina v vseh državah članicah.

3. Evropejce najbolj skrbijo migracije in terorizem

Priseljevanje predstavlja največji izziv, s katerim se Unija trenutno sooča (38 %, –1), sledi mu terorizem (29 %, –9), za njima pa so gospodarske razmere (18 %, +1), stanje javnih financ držav članic (17 %, +1) in brezposelnost (14 %, +1).

Na nacionalni ravni so glavna vprašanja še vedno brezposelnost (25 %, nespremenjeno), zdravje in socialna varnost (23 %, +3) ter priseljevanje (21 %, –1). Področje zdravja in socialne varnosti dosega nov vrhunec in je zdaj prvič od pomladi leta 2007 na drugem mestu.

4. Evropejci občutijo koristi politik in dosežkov Unije

V primerjavi s pomladjo leta 2014 več državljanov meni, da imajo koristi od ključnih pobud Unije, kot so manj ali nič mejnih kontrol pri potovanju v tujino (53 %, +1), cenejši klici z mobilnimi telefoni v drugi državi EU (48 %, +14), večje pravice potrošnikov pri nakupu izdelkov ali storitev v drugi državi EU (37 %, +13) ali boljše pravice letalskih potnikov (34 %, +12).

Poleg tega obstaja močna podpora prednostnim nalogam, ki si jih je zastavila Komisija. Prosti pretok zagovarja 82 % vprašanih (+1), skupno obrambno in varnostno politiko pa 75 % (nespremenjeno). Državljani so bili prvič povprašani tudi o mnenju o trgovinski politiki EU, pri čemer je podporo izrazila večina vprašanih (71 %).

Ozadje

Letošnja spomladanska standardna raziskava Eurobarometer (Spring 2018 – Standard Eurobarometer, EB 89) je bila izvedena med 17. in 28. marcem 2018 z osebnimi intervjuji, opravljenimi s 33 130 osebami v državah članicah EU in državah kandidatkah[1].

Več informacij

Standardni Eurobarometer 89

 

[1] V 28 državah članicah Evropske unije, petih državah kandidatkah (nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Turčiji, Črni gori, Srbiji in Albaniji) ter turški skupnosti na Cipru v delu države, ki ni pod nadzorom vlade Republike Ciper.

IP/18/4148

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar