Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Standaard-Eurobarometer voorjaar 2018: een jaar voor de Europese verkiezingen groeit het vertrouwen in de Unie en neemt het optimisme over de toekomst toe

Brussel, 14 juni 2018

Uit een vandaag gepubliceerde Eurobarometer-enquête blijkt dat een meerderheid van de Europeanen de economische situatie positief inschat en optimistisch over de toekomst is. Het vertrouwen in de Unie groeit en de steun voor de economische en monetaire unie is nooit eerder zo groot geweest.

Meer en meer burgers hebben het gevoel dat ze bij belangrijke beleidsmaatregelen van de Unie baat vinden en twee derde van de Europeanen pleit voor een sterke EU op het gebied van handel. Een meerderheid van de Europeanen heeft een positief beeld van de EU en het percentage Europeanen dat vindt dat hun stem meetelt, is sinds 2004 nooit hoger geweest. Dit zijn een paar van de belangrijkste resultaten van de jongste standaard-Eurobarometer, waarvoor tussen 13 en 28 maart interviews werden afgenomen en waarvan de resultaten vandaag worden gepubliceerd.

 

1. Optimisme over de economie en sterke steun voor de euro

De Europeanen schatten de toestand van de Europese economie nog steeds positief in (50 % (+ 2 procentpunten sinds het najaar van 2017) tegenover 37 % (– 2) met een negatief beeld). Dit is de hoogste score sinds 2007. In 25 lidstaten vindt een meerderheid van de respondenten de toestand van de Europese economie goed (vergeleken met 23 lidstaten in het najaar van 2017). Sinds het najaar van 2017 is in 21 lidstaten het percentage respondenten dat de toestand van de Europese economie positief inschat, gestegen.

Voor het eerst sinds het voorjaar van 2007 zijn meer respondenten positief (49 %, + 1) dan negatief (47 %, – 2) over de economie in hun eigen land. Sinds het najaar van 2017 is het optimisme over de economie in eigen land in 18 lidstaten toegenomen, vooral in Portugal (43 %, + 10), Ierland (79 %, + 7), Finland (77 %, + 6) en Litouwen (38 %, + 6). De percepties verschillen van lidstaat tot lidstaat. Zo vindt 93 % van de respondenten in Nederland en Luxemburg de economische situatie in eigen land goed vergeleken met slechts 2 % in Griekenland.

De steun voor de economische en monetaire unie en voor de euro blijft op recordhoogte: drie vierde van de respondenten in de eurozone (74 %) steunt de eenheidsmunt van de EU.

 

2. Het vertrouwen in de Europese Unie groeit

Het vertrouwen in de EU groeit (42 %, + 1) en is sinds het najaar van 2010 nooit groter geweest. In 15 lidstaten heeft een meerderheid van de respondenten vertrouwen in de EU. Het vertrouwen is het grootst in Litouwen (66 %), Portugal en Denemarken (beide 57 %) en Bulgarije en Luxemburg (beide 56 %). Sinds het najaar van 2017 is het vertrouwen in de EU in 19 landen gegroeid, vooral in Portugal (57 %, + 6 procentpunten) en Slovenië (44 %, + 6). In zes landen is het vertrouwen in de EU gedaald, vooral in België (47 %, – 6), Hongarije (44 %, – 5) en Slowakije (44 %, – 4).

40 % van de Europeanen heeft een positief beeld van de EU (37 % heeft een neutraal beeld en slechts 21 % een negatief beeld). Dit is het geval in 15 lidstaten, met de hoogste percentages in Ierland (64 %), Bulgarije en Portugal (beide 56 %) en Luxemburg (54 %).

Het vertrouwen in de EU is nog steeds groter dan het vertrouwen in nationale regeringen of parlementen. 42 % van de Europeanen heeft vertrouwen in de Europese Unie, terwijl 34 % vertrouwen heeft in het nationale parlement en de nationale regering.

Een meerderheid van de Europeanen is optimistisch over de toekomst van de EU (58 %, + 1). Dit is het geval in alle lidstaten op twee na: Griekenland (waar ondanks een stijging met vijf procentpunten van het aantal respondenten dat optimistisch over de toekomst van de EU is, 53 % van de respondenten pessimistisch is tegenover 42 % optimistisch) en het Verenigd Koninkrijk (48 % tegenover 43 %). Het optimisme is het grootst in Ierland (84 %), Portugal (71 %), Luxemburg (71 %), Malta, Litouwen en Denemarken (in de laatste drie landen telkens 70 %). Frankrijk (48 %), Cyprus en Italië (beide 54 %) behoren tot de landen waar het optimisme over de toekomst van de EU het kleinst is.

De Europeanen vinden "het vrije verkeer van personen, goederen en diensten binnen de EU" (58 %) en "vrede tussen de lidstaten van de EU" (54 %) de twee belangrijkste verwezenlijkingen van de EU. 70 % van de Europeanen voelt zich burger van de EU. Voor het eerst sinds het voorjaar van 2010 wordt deze mening door een meerderheid in alle lidstaten gedeeld.

 

3. Migratie en terrorisme baren de Europeanen de meeste zorgen

Immigratie wordt beschouwd als de belangrijkste uitdaging waarmee de Unie momenteel wordt geconfronteerd (38 %, – 1). Terrorisme komt op de tweede plaats (29 %, – 9 procentpunten), gevolgd door de economische toestand (18 %, + 1), de toestand van de overheidsfinanciën in de lidstaten (17 %, + 1) en de werkloosheid (14 %, + 1).

Op nationaal vlak blijven vooral de werkloosheid (25 %, onveranderd), de gezondheid en de sociale zekerheid (23 %, + 3) en de immigratie (21 %, – 1) zorgen baren. Het percentage voor gezondheid en sociale zekerheid bereikt een nieuw record en is nu voor het eerst sinds het voorjaar van 2007 het op één na hoogste percentage.

 

4. De Europeanen voelen de voordelen van het beleid en de verwezenlijkingen van de Unie

Vergeleken met het voorjaar van 2014 hebben meer burgers het gevoel dat ze baat vinden bij belangrijke initiatieven van de Unie (bijvoorbeeld geen of minder grenscontroles bij reizen naar het buitenland (53 %, + 1), goedkopere oproepen met een mobiele telefoon in een ander EU-land (48 %, + 14), betere consumentenrechten bij de aankoop van producten of diensten in een ander EU-land (37 %, + 13) of verbeterde rechten voor vliegtuigpassagiers (34 %, + 12).

Ten slotte is er krachtige steun voor de prioriteiten die de Commissie voor zichzelf heeft vastgesteld. 82 % van de respondenten pleit voor vrij verkeer (+ 1) en 75 % (onveranderd) voor een gemeenschappelijk defensie- en veiligheidsbeleid. Voor het eerst werden de burgers ook gevraagd naar hun mening over het handelsbeleid van de EU. Daaruit bleek dat een meerderheid van 71 % het handelsbeleid van de EU ondersteunt.

 

Achtergrond

De "standaard-Eurobarometer voorjaar 2018" (EB 89) is gebaseerd op persoonlijke interviews die tussen 17 en 28 maart 2018 zijn afgenomen. Er zijn 33 130 mensen in de EU-lidstaten en de kandidaat-lidstaten geïnterviewd[1].

 

Meer informatie:

Standard Eurobarometer 89

 

[1] De 28 lidstaten van de Europese Unie (EU), vijf kandidaat-lidstaten (Albanië, Montenegro, Servië, Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) en de Turks-Cypriotische gemeenschap in het deel van het land dat niet door de regering van de Republiek Cyprus wordt gecontroleerd.

IP/18/4148

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar