Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kevään 2018 eurobarometri: Luottamus Euroopan unioniin ja sen tulevaisuuteen on kasvanut, kun eurovaaleihin on vuosi aikaa

Bryssel 14. kesäkuuta 2018

Valtaosa eurooppalaisista pitää taloustilannetta hyvänä ja on optimistinen tulevaisuuden suhteen, käy ilmi tänään julkaistusta Eurobarometri-kyselystä. Luottamus Euroopan unioniin kasvaa, ja talous- ja rahaliiton kannatus on suurempi kuin koskaan.

Yhä useammat kansalaiset katsovat hyötyneensä EU:n keskeisistä toimista ja politiikoista. Kaksi kolmasosaa pitää tärkeänä sitä, että EU:lla on vahva asema kansainvälisessä kaupassa. Enemmistöllä vastaajista on myönteinen mielikuva EU:sta. Lisäksi niiden vastaajien osuus, joiden mielestä kansalaisten mielipiteellä on merkitystä EU:ssa, on suurimmillaan sitten vuoden 2004. Nämä ovat keskeiset tulokset tuoreimmasta Eurobarometri-kyselystä, joka tehtiin 13.–28. maaliskuuta 2018 ja julkaistiin tänään.

 

1. Luottamus talouden kehitykseen ja euron kannatus ovat vahvoja

Eurooppalaisilla on edelleen myönteinen käsitys Euroopan talouden tilasta (50 % vastaajista, muutos + 2 prosenttiyksikköä syksystä 2017; vrt. negatiivinen käsitys 37 %:lla vastaajista, muutos -2 prosenttiyksikköä). Positiivisten vastausten osuus oli suurin sitten vuoden 2007. Yhteensä 25 EU-maassa suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että Euroopan talouden tilanne on hyvä (vrt. 23 EU-maassa syksyllä 2017). Syksyyn 2017 verrattuna on myönteisten vastausten osuus kasvanut 21 maassa.

Ensi kertaa sitten kevään 2007 on myönteisiä arvioita oman maan taloustilanteesta enemmän (49 %, muutos + 1 prosenttiyksikkö) kuin kielteisiä arvioita (47 %, – 2 prosenttiyksikköä). Myönteinen käsitys kotimaan talouden tilanteesta on vahvistunut viime syksystä 18 maassa. Muutos on selvin Portugalissa (43 %, +10 prosenttiyksikköä), Irlannissa (79 %, +7 prosenttiyksikköä), Suomessa (77 %, +6 prosenttiyksikköä) ja Liettuassa (38 %, +6 prosenttiyksikköä). Näkemykset vaihtelevat suuresti maittain. Esimerkiksi Alankomaissa ja Luxemburgissa 93 % vastaajista pitää kotimaansa taloustilannetta hyvänä, mutta Kreikassa vain 2 %.

Talous- ja rahaliiton ja euron kannatus on edelleen ennätyksellisen suuri: euroalueella EU:n yhteistä rahaa kannattaa kolme neljäsosaa (74 %) vastaajista.

 

2. Luottamus Euroopan unioniin kasvaa

Euroopan unioniin ilmoittaa luottavansa 42 % vastaajista (+ 1 prosenttiyksikkö). Osuus on suurin sitten syksyn 2010. Vastaajista suurin osa luottaa EU:hun sen 15 jäsenmaassa. Luottamus on suurinta Liettuassa (66 %), Portugalissa ja Tanskassa (molemmissa 57 %) sekä Luxemburgissa ja Bulgariassa (molemmissa 56 %). Luottamus EU:hun on vuodesta 2017 kasvanut 19 maassa, eniten Portugalissa (57 %, + 6 prosenttiyksikköä) ja Sloveniassa (44 %, + 6 prosenttiyksikköä). Luottamus EU:hun on puolestaan vähentynyt 6 maassa, joista eniten Belgiassa (47 %, -6 prosenttiyksikköä), Unkarissa (44 %, -5 prosenttiyksikköä) ja Slovakiassa (44 %, -4 prosenttiyksikköä).

Eurooppalaisista 40 %:lla on myönteinen mielikuva EU:sta (37 % suhtautuu neutraalisti ja vain 21 % kielteisesti). Vastaajien enemmistöllä on myönteinen mielikuva EU:sta 15 maassa. Tämä prosenttiosuus on suurin Irlannissa (64 %), Bulgariassa ja Portugalissa (56 %) ja Luxemburgissa (54 %).

Luottamus EU:hun on edelleen suurempi kuin luottamus kansallisiin hallituksiin tai parlamentteihin. Eurooppalaisista 42 % luottaa EU:hun ja 34 % luottaa maansa parlamenttiin ja hallitukseen.

Eurooppalaisten enemmistö suhtautuu optimistisesti EU:n tulevaisuuteen (58 %, +1 prosenttiyksikkö). Tämä pätee kaikkiin EU-maihin Kreikkaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta. Kreikassa pessimistisesti suhtautuvia on 53 % ja optimistisesti suhtautuvia 42 % (+ 5 prosenttiyksikköä), ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vastaavat osuudet ovat 48 % ja 43 %. Optimismi on suurinta Irlannissa (84 %), Portugalissa (71 %), Luxemburgissa (71 %) sekä Maltassa, Liettuassa ja Tanskassa (kaikissa 70 %). Optimismi on selvästi vähäisempää esimerkiksi Italiassa ja Kyproksessa (54 %) sekä Ranskassa (48 %).

EU:n tärkeimpinä saavutuksina pidetään ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta EU:ssa (58 % vastaajista) ja EU-maiden välistä rauhaa (54 % vastaajista). Eurooppalaisista 70 % tuntee itsensä EU:n kansalaiseksi. Ensi kertaa sitten kevään 2010 tätä mieltä on enemmistö vastaajista kaikissa EU-maissa.

 

3. Muuttoliike ja terrorismi ovat eurooppalaisten suurimmat huolenaiheet

Maahanmuuttoa pidetään yleisimmin yhtenä EU:n suurimmista haasteista (38 % vastaajista, -1 prosenttiyksikkö). Toiseksi useimmin mainitaan terrorismi (29 %, -9 prosenttiyksikköä). Se on edelleen polttavampi haaste kuin yleinen taloustilanne (18 %, +1 prosenttiyksikkö), EU-maiden julkisen talouden tilanne (17 %, +1 prosenttiyksikkö) ja työttömyys (14 %, +1 prosenttiyksikkö).

Kansallisella tasolla suurimpia huolenaiheita ovat edelleen työttömyys (25 %, ei muutosta), terveydenhuolto ja sosiaaliturva (23 %, + 3 prosenttiyksikköä) ja maahanmuutto (21 %, -1 prosenttiyksikkö). Terveydenhuollosta ja sosiaaliturvasta huolestuneita on enemmän kuin koskaan ennen, ja ne ovat nyt toiseksi useimmin mainittu haaste (ensi kertaa sitten kevään 2007).

 

4. EU-kansalaiset katsovat hyötyvänsä EU:n toiminnasta

EU:n toimista katsoo hyötyvänsä suurempi osa kansalaisista kuin vuonna 2014. Useimmin mainitaan seuraavat hyödyt: ei lainkaan tai vähemmän rajatarkastuksia ulkomaille matkustettaessa (53 %, + 1 prosenttiyksikkö), matkapuhelimen käyttö halvempaa toisessa EU-maassa (48 %, + 14 prosenttiyksikköä), paremmat kuluttajan oikeudet ostettaessa tuotteita tai palveluja toisesta EU-maasta (37 %, + 13 prosenttiyksikköä) ja paremmat lentomatkustajan oikeudet (34 %, + 12 prosenttiyksikköä).

Lisäksi vastaajat tukevat voimakkaasti ensisijaisia tavoitteita, jotka komissio on toiminnalleen asettanut. Vapaata liikkuvuutta kannattaa vastaajista 82 % (+ 1 prosenttiyksikkö) ja yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa 75 % (ei muutosta). Ensi kertaa kansalaisilta kysyttiin myös mielipidettä EU:n kauppapolitiikasta, ja suurin osa vastaajista (71%) ilmoitti tukevansa sitä.

 

Tausta

Kevään 2018 Eurobarometri-kysely (EB 89) perustuu henkilökohtaisiin haastatteluihin, jotka tehtiin 17.–28.3.2017. Haastatteluihin osallistui 33 130 henkilöä EU:n jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa[1].

 

Lisätietoja

Eurobarometri 89

 

[1] EU:n 28 jäsenvaltiota, 5 ehdokasmaata (Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki) sekä Kyproksen turkkilainen yhteisö maan siinä osassa, joka ei ole Kyproksen tasavallan hallituksen hallinnassa.

IP/18/4148

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar