Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Eurobarometers standardundersøgelse fra foråret 2018: Voksende tillid til EU og optimisme for fremtiden et år forud for valget til Europa-Parlamentet

Bruxelles, den 14. juni 2018

Et flertal af europæerne mener ifølge en ny Eurobarometerundersøgelse, der blev offentliggjort i dag, at EU's økonomiske situation er god, og de ser lyst på EU's fremtid. Tilliden til EU stiger, og støtten til Den Økonomiske og Monetære Union har aldrig været større.

Flere og flere borgere føler, de har nydt godt af EU's politik på centrale områder, og to tredjedele af europæerne går ind for et stærkt EU på handelsområdet. Endelig har et flertal af europæerne et positivt billede af EU, og andelen af de borgere, som mener, at deres stemme tæller, har nået sit højeste niveau siden 2004. Dette er nogle af de vigtigste konklusioner, som kan drages af Eurobarometers seneste standardundersøgelse, der blev gennemført i perioden 13.-28. marts og offentliggøres i dag.

1. Optimistisk syn på økonomien og stærk støtte til euroen

Europæerne har fortsat et positivt syn på den europæiske økonomi (50 %, dvs. +2 procentpoint siden efteråret 2017 mod 37 %, -2, som har et negativt syn) – det er den højeste score siden 2007. I 25 medlemsstater har et flertal af de adspurgte svaret, at EU's økonomiske situation er god (i forhold til 23 medlemsstater i efteråret 2017). Den positive opfattelse har siden efteråret 2017 vundet indpas i 21 medlemsstater.

For første gang siden efteråret 2007 ser flere optimistisk (49 %, +1) end pessimistisk (47 %, -2) på deres eget lands økonomi. Siden efteråret 2017 ses en stigende positiv økonomisk stemning i 18 medlemsstater, først og fremmest i Portugal (43 %, +10), Irland (79 %, +7), Finland (77 %, +6) og Litauen (38 %, +6). Opfattelserne svinger medlemsstaterne imellem. Således mener 93 % i Nederlandene og i Luxembourg, at deres nationale økonomiske situation er god, mens det kun er tilfældet for 2 % i Grækenland.

Støtten til euroen og Den Økonomiske og Monetære Union er fortsat rekordhøj, idet tre fjerdedele af de adspurgte (74 %) i euroområdet er tilhængere af EU's fælles valuta.

2. Tilliden til Den Europæiske Union er fortsat høj

Tilliden til EU er stigende og ligger med 42 % (+ 1) på sit højeste niveau siden efteråret 2010. I 15 medlemsstater har flertallet af de adspurgte tillid til EU. Tilliden til EU er størst i Litauen (66 %), Portugal og Danmark (begge 57 %) samt i Luxembourg og Bulgarien (begge 56 %). Siden efteråret 2017 har tilliden til EU vundet indpas i 19 lande, navnlig i Portugal (57 %, +6 procentpoint) og Slovenien (44 %, +6), mens den er gået tilbage i 6 lande, navnlig i Belgien (47 %, -6), Ungarn (44 %, -5) og Slovakiet (44 %, -4).

40 % af europæerne har et positivt billede af EU (37 % har et neutralt, og kun 21 % har et negativt billede). Det er tilfældet i 15 medlemsstater, hvoraf den højeste procentdel ses i Irland (64 %), Bulgarien og Portugal (begge 56 %) samt i Luxembourg (54 %).

Tilliden til EU er fortsat højere end tilliden til de nationale regeringer eller parlamenter. Mens 42 % af europæerne har tillid til EU, har kun 34 % tillid til deres nationale parlament og regering.

Et flertal af europæerne er optimistiske med hensyn til EU's fremtid (58 %, +1). Det er tilfældet i alle på nær to medlemsstater: Grækenland (hvor der trods en 5 procentpoint stigning i optimismen er 53 % "pessimistiske" mod 42 % "optimistiske") og Det Forenede Kongerige (48 % mod 43 %). Optimismen er størst i Irland (84 %), Portugal (71 %), Luxembourg (71 %) og Malta, Litauen og Danmark (alle tre 70 %). I den lave ende af skalaen ligger Frankrig (48 %), Cypern og Italien (begge 54 %).

"Fri bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser inden for EU" og "fred mellem EU's medlemsstater" anses for at være EU's to mest positive resultater for henholdsvis 58 % og 54 % af europæerne. Endelig føler 70 % af europæerne sig som borgere i EU. For første gang siden foråret 2010 deles denne opfattelse af et flertal i alle medlemsstater.

3. Migration og terrorisme bekymrer europæerne mest

Immigration angives som den største udfordring, som EU står over for lige nu (38 %, -1). Terrorisme er på andenpladsen (29 %, -9) og ligger således stadig højere end emner som den økonomiske situation (18 %, +1), medlemsstaternes offentlige finanser (17 %, +1) og arbejdsløshed (14 %, +1).

På nationalt plan er de største bekymringer fortsat arbejdsløshed (25 %, uændret), sundhed og social sikring (23 %, +3) og immigration (21 %, -1). Sundhed og social sikring har aldrig tidligere ligget så højt og indtager nu andenpladsen for første gang siden foråret 2007.

4. EU's politikker og resultater gavner europæerne

Sammenlignet med foråret 2014 føler flere borgere nu, at de nyder godt af centrale EU-initiativer som f.eks. ingen eller mindre grænsekontrol i forbindelse med udlandsrejser (53 %, +1), billigere mobiltelefonopkald i et andet EU-land (48 %, +14), styrkede forbrugerrettigheder ved køb af produkter og tjenesteydelser i et andet EU-land (37 %, +13) eller forbedrede rettigheder for flypassagerer (34 %, +12).

Endelig er der stærk opbakning til Kommissionens egne prioriteter. 82 % af de adspurgte (+1) går ind for fri bevægelighed, og 75 % (=) bakker op om en fælles forsvars- og sikkerhedspolitik (uændret). Derudover blev borgerne for første gang spurgt om deres syn på EU's handelspolitik, der fik støtte fra et flertal på 71 % af de adspurgte.

Baggrund

Eurobarometers standardundersøgelse for foråret 2018 (EB 89) blev foretaget ved hjælp af personlige interviews i perioden fra den 17.-28. marts 2018. I alt blev 33 130 personer fra EU-medlemsstaterne og kandidatlandene interviewet[1].

Yderligere oplysninger:

Eurobarometers standardundersøgelse 89

 

[1] De 28 EU-medlemsstater, fem kandidatlande (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tyrkiet, Montenegro, Serbien og Albanien) og det tyrkisk-cypriotiske samfund i den del af Republikken Cypern, der ikke kontrolleres af den cypriotiske regering.

IP/18/4148

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar