Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Uniós költségvetés: 4,8 milliárd euró a védelmet nyújtó Európa számára

Strasbourg, 2018. június 13.

A 2021–2027 közötti időszakra szóló következő hosszú távú uniós költségvetésben a Bizottság a biztonsági kiadások jelenlegi szintjének jelentős megnövelését javasolja – 3,5 milliárd euróról 4,8 milliárd euróra.

Az uniós alapok az egyre összetettebb és nemzetközi jellegű fenyegetésekre tekintettel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az Unió ellenállóvá váljon a jövőbeli biztonsági kihívásokkal szemben, és jobban felkészülhessen a vészhelyzetekre való reagálásra. A megerősített Belső Biztonsági Alap (ISF) keretében nyújtott 2,5 milliárd eurót kiegészíti az egyes tagállamokban a nukleáris tevékenységek biztonságosabb leszereléséhez nyújtott közel 1,2 milliárd euró, valamint ehhez járul a biztonság területén működő ügynökségek megerősítéséhez nyújtott 1,1 milliárd euró.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „Az egyik legalapvetőbb emberi jog, hogy biztonságban érezzük magunkat otthon vagy az utcán sétálva. Az európaiak elvárják a kormányoktól és az Uniótól, hogy gondoskodjanak a biztonságról. A tagállamok sajátos igényeihez igazított rugalmasabb biztonsági finanszírozás a garancia az európaiak jobb védelmére, amii megilleti őket. ”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Mindent meg kell tennünk polgáraink biztonságáért, és ennek szellemében kell anyagiakat is áldoznunk e célért. Ez az oka annak, hogy a következő évekre a biztonsági költségvetés egyharmaddal emelkedik, és eléri a 4,8 milliárd eurót. Segítséget nyújtunk a tagállamoknak ahhoz, hogy jobban felkészüljenek a jövőbeli biztonsági kihívásokra és az előre nem látható vészhelyzetekre. Biztonságosabbá és ellenállóbbá tesszük Európát polgáraink számára. Olyan Európát, amely védelmet nyújt.”

Julian King biztonsági unióért felelős biztos hozzátette: „Mivel többdimenziós és folyamatosan változó biztonsági fenyegetésekkel szembesülünk, határozott választ kell adnunk – olyat, amely nem megkettőzi, hanem kiegészíti a tagállamok erőfeszítéseit azáltal, hogy megteremti a kapcsolatokat az EU-n belül és kívül is. A jelentősen megerősített Belső Biztonsági Alapra vonatkozó mai javaslat pontosan ezt kínálja - a hatékony és valódi biztonsági unió alapjául szolgáló ellenállóképesebb Európát.”

Megerősített Belső Biztonsági Alap

Bár a polgárok védelme elsősorban nemzeti hatáskörbe tartozik, az Európai Unió létfontosságú szerepet játszik a tagállamok erőfeszítéseinek támogatásában. A Bizottság ezért a mai napon javaslatot tesz a Belső Biztonsági Alap – amely a tagállamok a biztonság területén történő támogatásának kulcsfontosságú pénzügyi eszköze - több mint kétszeresre növelésére, 1 milliárd euróról 2,5 milliárd euróra. Az új Alap elemei:

 • Új célkitűzéskészlet: A megerősített Belső Biztonsági Alapnak 3 új célkitűzése lesz: 1. az információcsere fokozása az uniós bűnüldöző hatóságok között; 2. a határokon átnyúló közös műveletek intenzívebbé tétele; és 3. a bűnözés elleni küzdelemre és megelőzésére, valamint a radikalizálódás elleni fellépésre szolgáló képességek megerősítése. Ez rugalmasabb és hatékonyabb támogatást jelent a tagállamok számára, hogy eredményeket érjenek el az alábbi kiemelt biztonsági területeken: a terrorizmus és a radikalizálódás elleni küzdelem; súlyos bűncselekmények és szervezett bűnözés; számítástechnikai bűnözés; valamint a bűncselekmények áldozatainak védelme;
 • Nagyobb rugalmasság és hatékonyabb vészhelyzeti reagálás: Az Alapból 1,5 milliárd eurót különítenek el a tagállamok számára, hogy kiépítsék hosszú távú biztonsági ellenálló képességeiket. A fennmaradó 1 milliárd eurót előre nem látható biztonsági kihívások esetére tartják fenn, lehetővé téve a vészhelyzetekre való gyors reagálást, és a források a leginkább rászoruló tagállamokhoz való irányítását;
 • Az uniós szakpolitikák szorosabb összehangolása: A biztonság változó és átfogó jellegű kérdés, amely összehangolt uniós választ igényel. A megerősített Belső Biztonsági Alap hatékonyabban fog együttműködni más uniós alapokkal, többek között a kohéziós politikai alapokkal és a Horizont Európával, az Integrált Határigazgatási Alappal és a Menekültügyi és Migrációs Alappal, ezáltal maximalizálva a biztonsági kihívásokra adott uniós válaszok hatékonyságát;
 • Erős külső dimenzió: A biztonság globális kérdés, és az, hogy otthon biztonságban vagyunk-e, attól is függ, hogy mit teszünk az EU határain túl. A Belső Biztonsági Alap továbbra is támogatni fogja a nem uniós országokbeli intézkedéseket, miközben biztosítani fogja az Unió belső biztonsági prioritásainak és általános célkitűzéseinek teljes körű érvényesülését ezekben az országokban.
 • Az uniós ügynökségek megerősítése: Ezen Alap keretein kívül és külön bemutatva közel 1,1 milliárd eurót fordítunk a biztonság területén működő uniós ügynökségek további erősítésére – a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségére (EUROPOL), az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségére (CEPOL) és a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjára (EMCDDA).

A biztonságos nukleáris leszerelés folytatása

Az EU atomerőmű-leszerelési támogatási programjainak célja, hogy segítse a tagállamokat az életciklusuk utolsó fázisában levő nukleáris létesítmények felszámolásában és bezárásában, a lehető legmagasabb szintű biztonság megőrzése mellett. A 2021–2027 közötti időszakban az Unió továbbra is szigorúan célzott pénzügyi támogatást fog nyújtani a bulgáriai és szlovákiai leszereléshez 118 millió euró, valamint a litvániai leszereléshez 552 millió euró értékben. További 348 millió eurót különítenek el az Európai Bizottság nukleáris kutatási létesítményeinek leszerelésére és radioaktív hulladékkezelésére, az általános nukleáris biztonsági és biztosítéki intézkedéseket pedig 160 millió euróval fogják támogatni.

Végezetül a Bizottság javaslatot tesz az uniós polgári védelmi mechanizmus megerősítésére, amely a rescEU rendszeren keresztül 1,4 milliárd eurót irányoz elő, ami a jövőbeli biztonsági finanszírozásra szánt 4,8 milliárd eurón felül értendő.

A következő lépések

A hosszú távú uniós költségvetésre és annak ágazati javaslataira vonatkozó gyors megállapodás elengedhetetlen ahhoz, hogy az uniós források a lehető leghamarabb konkrét eredményekhez vezessenek.

A jelenlegi, 2014–2020-as költségvetési időszak elején tapasztaltakhoz hasonló késedelmek azt jelentenék, hogy: 5 000 fő gyakorló szakember, köztük tanárok, ifjúságsegítők, rendőrök és börtönőrök nem tudnák megosztani tapasztalataikat a radikalizálódás megelőzésével kapcsolatban; az Europol internettel foglalkozó csoportja nem jelölne meg több mint 40 000 példát erőszakos szélsőséges online tartalmakra az internetes platformok számára; és a tagállamok nem tudnának megosztani fontos biztonsági információkat, többek között a Schengeni Információs Rendszeren (SIS) keresztül, amelyet 2017-ben 5 milliárd alkalommal kérdeztek le.

Ha a következő hosszú távú költségvetésről 2019-ben megállapodás születik, akkor biztosított lesz a zökkenőmentes áttérés a jelenlegi hosszú távú költségvetésről (2014–2020), és kiszámítható körülmények között folyamatos átmenet valósulhat meg, ami mindenkinek érdeke.

Háttér-információk

A biztonság kérdése a Juncker-Bizottság megbízatásának kezdete óta politikai prioritás, Juncker elnök 2014. júliusi politikai iránymutatásától kezdve egészen 2017. szeptember 13-i, az Unió helyzetéről szóló legutóbbi beszédig

A 2015–2016-os menekültügyi válság volumene és sürgőssége azonban meglepetésként érte Európát. Az Unió további források mozgósítása céljából latba vetette a meglévő költségvetés keretében biztosított teljes rugalmasságot a humanitárius válsághelyzet megszüntetése, valamint az említett, minden korábbit meghaladó kihívás és az új biztonsági fenyegetések elhárítása érdekében. A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap (BBA határigazgatási és rendőrségi ág) 2014–20-ra vonatkozó 6,9 milliárd eurós eredeti költségvetési juttatása és további 3,9 milliárd euró mozgósítása révén a migrációra, határigazgatásra és belső biztonságra fordított összeg elérte a 10,8 milliárd eurót – és ez még csak nem is tartalmazza az EU-n kívül a menekültügyi válság kezelése céljából mozgósított források összegét.

A múlt tanulságait levonva a Bizottság valamennyi finanszírozás megkettőzését javasolja, 10,4 milliárd eurót fordítanának a migrációra, 9,3 milliárd eurót a határigazgatásra, 2,5 milliárd eurót belső biztonságra, és 1,2 milliárd eurót egyes tagállamok nukleáris tevékenységeinek biztonságosabb megszüntetésére – ez összességében meghaladja a 23 milliárd eurót.

Ezen túlmenően 4,2 milliárd euróról 14 milliárd euróra nő a biztonsággal, a határigazgatással és a migrációkezeléssel foglalkozó uniós ügynökségek támogatása.

További információk

Kérdések és válaszok – uniós költségvetés: A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó megerősített biztonsági finanszírozás

Jogi szöveg és tájékoztatók:

Belső Biztonsági Alap

 • Tájékoztató – A jövő uniós költségvetése Belső Biztonsági Alap
 • A Belső Biztonsági Alapot létrehozó rendeletre irányuló javaslat
 • A Belső Biztonsági Alapot létrehozó rendelet mellékletei

Nukleáris létesítmények leszerelése

 • Tájékoztató – A jövő uniós költségvetése Nukleáris biztonság és leszerelés
 • Javaslat – a Tanács rendelete a litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program létrehozásáról
 • Javaslat – a Tanács rendelete a nukleáris létesítmények leszerelésére és a hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozásáról, valamint az Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Jelentés a bulgáriai, szlovákiai és litvániai atomerőművek leszerelését segítő uniós támogatási programok értékeléséről és végrehajtásáról

Uniós polgári védelmi mechanizmus (rescEU)

 • Tájékoztató – A jövő uniós költségvetése rescEU – az uniós polgári védelmi mechanizmus

 További információk a jövő uniós költségvetéséről

 

IP/18/4125

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar