Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropa, ki varuje: EU si prizadeva za krepitev odpornosti in boljše preprečevanje hibridnih groženj

Bruselj, 13. junija 2018

Evropska komisija in visoka predstavnica sta po napadu v Salisburyju in v odgovor na poziv Evropskega sveta danes predlagali nadaljnje ukrepe za nadgradnjo že opravljenega dela v zvezi s hibridnimi ter kemičnimi, biološkimi, radiološkimi in jedrskimi grožnjami.

Poročali sta tudi o splošnem izvajanju skupnega okvira o preprečevanju hibridnih groženj. Komisija je prav tako ocenila napredek pri ključnih spisih na področju varnosti, vključno z akcijskim načrtom na področju kemične, biološke, radiološke in jedrske varnosti.

Visoka predstavnica in podpredsednica Komisije Federica Mogherini je povedala: „V času, ko se ves svet sooča z novimi izzivi, v Evropski uniji krepimo prizadevanja za preprečevanje hibridnih groženj – naj bo to na področju kibernetske varnosti, dezinformacij ali protiobveščevalnih dejavnosti. Skupaj z državami članicami in partnerji, kot je NATO, si prizadevamo okrepiti naše zmogljivosti za reševanje teh izzivov ter našo odpornost na kemična, biološka, radiološka in jedrska tveganja, da bomo lahko učinkovito zaščitili naše državljane.“

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je dejal: „Varnost je bila že od nekdaj naša prednostna naloga, vendar moramo storiti še več, da sovražnim tujim akterjem in teroristom preprečimo delovanje. Danes še dodatno pospešujemo prizadevanja, da bi jim preprečili dostop do smrtno nevarnih kemijskih snovi. Graditi želimo odpornejšo Evropo, popolnoma opremljeno za spopadanje s kompleksnimi in dinamičnimi varnostnimi grožnjami.“

Evropski komisar za varnostno unijo Julian King je povedal: „Napad v Salisburyju je bil močan opomin, da je grožnja, ki jo predstavljajo kemična, biološka, radiološka in jedrska tveganja, zelo resnična. Danes nadgrajujemo lanskoletni akcijski načrt na področju kemične, biološke, radiološke in jedrske varnosti, da bi bili bolje pripravljeni na takšne in drugačne hibridne grožnje, ki lahko povzročijo resno škodo in širijo nestabilnost. Ker se bližajo volitve, moramo biti še posebej pozorni.“

Okrepitev odziva EU na hibridne grožnje

Hibridne dejavnosti državnih in nedržavnih akterjev so še vedno resna in akutna grožnja za EU in njene države članice. Tako se je na primer izkazalo, da so volilna obdobja še posebej strateške in občutljive tarče. Za povečanje odpornosti na te grožnje in krepitev zmogljivosti so sicer odgovorne predvsem države članice, vendar si EU prizadeva povečati zmogljivosti za boj proti tem grožnjam, med drugim tudi v sodelovanju z mednarodnimi partnerji, kot je NATO. Komisija in visoka predstavnica sta z namenom dodatne okrepitve skupnega odziva na spreminjajoče se grožnje opredelili področja, na katerih bi bilo treba sprejeti dodatne ukrepe:

  • situacijsko zavedanje: hibridna fuzijska celica, ustanovljena v okviru Evropske službe za zunanje delovanje, je že zdaj pomembna služba, ki prejema in analizira informacije, vendar potrebuje še več strokovnega znanja, da bi lahko obravnavala celoten spekter hibridnih groženj. Celica bo tako razširjena s specializiranimi komponentami za kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje, protiobveščevalne dejavnosti ter analizo kibernetske varnosti;
  • strateško komuniciranje: visoka predstavnica in Komisija bosta na podlagi preteklih izkušenj nadalje razvijali zmogljivosti EU za strateško komuniciranje, in sicer z zagotovitvijo sistematičnega medsebojnega sodelovanja in skladnosti med obstoječimi strukturami. Te dejavnosti se bodo razširile na druge institucije EU in države članice, vključevale pa bodo že napovedano varno spletno platformo o dezinformacijah;
  • krepitev odpornosti in odvračilnega učinka v sektorju kibernetske varnosti: EU je v zadnjem letu predlagala načine za krepitev zmogljivosti in preprečevanje kibernetskih groženj, kot so predlog okvira za certificiranje kibernetske varnosti, mandat za močnejšo in modernizirano agencijo Evropske unije za kibernetsko varnost, načrt za sodelovanje med državami članicami in agencijami EU v primeru napada ter orodja kibernetske diplomacije. Parlament in Svet bi morala pospešiti prizadevanja za zaključek pogajanj o uredbi o kibernetski varnosti in se dogovoriti o novih pravilih za zbiranje elektronskih dokazov. Vzpostavlja se posebna platforma za usposabljanje in izobraževanje v zvezi z usklajevanjem usposabljanj na področju kibernetske obrambe. Prav tako je pomembno, da se kibernetski napadi nekomu pripišejo, in EU spodbuja države članice, naj nadaljujejo z delom na tem področju;
  • krepitev odpornosti na sovražne obveščevalne dejavnosti: usklajevanje med državami članicami in z mednarodnimi organizacijami, zlasti NATO-m, je ključnega pomena. ESZD in Komisija bosta uvedli izboljšane praktične ukrepe za ohranjanje in razvoj interaktivne sposobnosti EU, da bi se preprečile sovražne obveščevalne dejavnosti, usmerjene proti institucijam. Hibridna fuzijska celica bo okrepljena s strokovnim znanjem na področju protiobveščevalnih dejavnosti, da se zagotovijo podrobne analize in povzetki (briefingi).

Visoka predstavnica in Komisija sta danes poročali tudi o izvajanju 22 ukrepov, opredeljenih v skupnem okviru o preprečevanju hibridnih groženj. Ti segajo od izboljšanja izmenjave informacij ter krepitve zaščite kritične infrastrukture in kibernetske varnosti do vzpostavljanja odpornosti v naših družbah, ki bi varovala pred radikalizacijo in ekstremizmom. Države članice so bile deležne podpore iz okvira, odzivanje EU na hibridne grožnje pa je bilo v sodelovanju z NATO-m uspešno preizkušeno v več vajah.

Večja pripravljenost na kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje

Komisija je oktobra 2017 predstavila akcijski načrt za krepitev pripravljenosti in odpornosti na kemična, biološka, radiološka in jedrska varnostna tveganja na ravni EU. Napad v Salisburyju in vse večja zaskrbljenost zaradi zanimanja teroristov za take snovi in njihove sposobnosti, da jih uporabijo, kažeta, da so varnostni izzivi, ki jih predstavljajo kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje in še zlasti kemične grožnje, resnični. EU bo proučila ukrepe za zagotovitev spoštovanja mednarodnih pravil in standardov, vključno z morebitnim režimom sankcij EU za kemično orožje. Obenem bo Komisija z državami članicami hitro ukrepala, da bi do konca leta 2018 dosegla rezultate na področju kemičnih groženj, in sicer z naslednjimi ukrepi:

  • pripravo seznama kemijskih snovi, ki predstavljajo posebno varnostno grožnjo;
  • vzpostavitvijo dialoga s členi dobavne verige, da bi se obravnavale grožnje v zvezi s kemikalijami, ki se lahko uporabijo kot predhodne sestavine;
  • izboljšanjem odkrivanja kemičnih groženj s pregledom scenarijev groženj in analizo obstoječih metod odkrivanja;
  • ozaveščanjem organov, ki se prvi odzovejo, zlasti osebja organov kazenskega pregona in osebja civilne zaščite;
  • pregledom stanja zalog osnovnih zdravstvenih protiukrepov, zmogljivosti zdravljenja ter laboratorijskih in drugih zmogljivosti ter rednim evidentiranjem njihove razpoložljivosti po vsej EU.

Napredek pri prednostnih spisih na področju varnosti

Poročilo o napredku pri vzpostavljanju varnostne unije, ki ga je Komisija predstavila danes, vsebuje najnovejše informacije o odstranjevanju terorističnih vsebin s spleta in nadaljnjem ukrepanju za preprečevanje radikalizacije na podlagi končnega poročila strokovne skupine na visoki ravni za vprašanje radikalizacije, ki je bilo predstavljeno 18. maja. Poročilo vsebuje tudi pregled napredka na drugih prednostnih varnostnih področjih, vključno z interoperabilnostjo, izmenjavo informacij, kibernetsko varnostjo in financiranjem terorizma.

Komisija je danes predstavila tudi akcijski načrt EU za izboljšanje varnosti potnikov in osebja v železniškem prometu, s čimer izpolnjuje svojo zavezo glede boljše zaščite javnih prostorov. Cilj akcijskega načrta je z novim okvirom za sodelovanje in usklajevanje med državami članicami, ki zajema novo platformo EU za varnost potnikov v železniškem prometu, preprečiti morebitne napade, usmerjene v železniške storitve, in se nanje odzvati.

Poleg tega je Komisija danes predstavila poročilo o vplivu morebitnih omejitev gotovinskih plačil, v katerem je ugotovila, da take omejitve ne bi bistveno preprečile financiranja terorizma. Komisija v tej fazi ne proučuje nobene zakonodajne pobude na tem področju.

Nadaljnji koraki

Današnje skupno sporočilo o hibridnih grožnjah Evropski svet obvešča o delu, ki že poteka, in o področjih, na katerih bi bilo treba prizadevanja okrepiti. Države članice EU, Komisija in visoka predstavnica morajo zdaj zagotoviti hitro nadaljnje ukrepanje.

Komisija bo nadaljevala delo v zvezi z vsemi prednostnimi spisi na področju varnosti, zlasti ob upoštevanju neformalnega septembrskega srečanja voditeljev držav ali vlad o notranji varnosti.

Ozadje

Varnost je politična prednostna naloga že vse od začetka mandata Junckerjeve Komisije – od političnih usmeritev predsednika Junckerja iz julija 2014 do zadnjega govora o stanju v Uniji z dne 13. septembra 2017.

Hibridne dejavnosti državnih in nedržavnih skupin so še vedno resna in akutna grožnja za EU in njene države članice. Hibridne kampanje so večdimenzionalne ter združujejo prisilne in subverzivne ukrepe, pri čemer uporabljajo konvencionalna in nekonvencionalna sredstva in taktike. Zasnovane so tako, da jih je težko odkriti ali pripisati posamezniku ali skupini. Marčevski napad z živčnim strupom v Združenem kraljestvu je pokazal, kako širok je spekter hibridnega vojskovanja in da je na tem področju potrebna večja odpornost.

Več informacij

Skupno sporočilo: Povečanje odpornosti in krepitev zmogljivosti za obravnavanje hibridnih groženj

Skupno poročilo o izvajanju skupnega okvira o preprečevanju hibridnih groženj za obdobje od julija 2017 do junija 2018

Informativni pregled: Hibridne grožnje

Petnajsto poročilo o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije

Priloga 1: Akcijski načrt EU za izboljšanje varnosti potnikov v železniškem prometu

Končno poročilo strokovne skupine na visoki ravni za vprašanje radikalizacije

Informativni pregled: Varnostna unija – Evropa, ki varuje

Sklepi Evropskega sveta o napadu v Salisburyju, 22. marec 2018

Pridružite se razpravi na spletu: #SecurityUnion in #EUDefence

IP/18/4123

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar