Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

O Europă care oferă protecție: UE depune eforturi pentru a dezvolta reziliența și pentru a contracara amenințările hibride

Bruxelles, 13 iunie 2018

și raportează, totodată, cu privire la punerea în aplicare în ansamblu a Cadrului comun privind contracararea amenințărilor hibride. Comisia realizează, de asemenea, un bilanț al progreselor înregistrate privind principalele dosare de securitate, inclusiv Planul de acțiune CBRN.

Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Federica Mogherini a declarat: „În această epocă de noi provocări în lumea întreagă, ne intensificăm eforturile în Uniunea Europeană pentru contracararea amenințărilor hibride – fie că acestea țin de domeniul cibernetic , al dezinformării sau al contraspionajului. Împreună cu statele membre și cu partenerii noștri, precum NATO, depunem eforturi în direcția consolidării capacităților noastre de a răspunde acestor provocări și a sporirii rezilienței noastre față de riscurile chimice, biologice, radiologice și nucleare în scopul protejării eficace a cetățenilor noștri."

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a arătat: „Securitatea a fost prioritatea noastră încă din prima zi, dar trebuie să facem mai mult pentru a-i împiedica pe actorii străini ostili să aibă la dispoziție mijloacele și terenul necesare pentru a acționa. Astăzi, ne intensificăm eforturile de a le suprima acestora accesul la substanțe chimice care pun în pericol viața – construind o Europă mai rezilientă, complet echipată pentru a face față amenințărilor complexe și dinamice la adresa securității.”

La rândul său, comisarul pentru uniunea securității, Julian King, a afirmat: Atacul de la Salisbury a fost un semnal puternic că amenințarea pe care o reprezintă riscurile chimice, biologice, radiologice și nucleare este foarte reală. Astăzi, facem bilanțul planului nostru de acțiune CBRN de anul trecut în scopul de a fi mai bine pregătiți pentru astfel de amenințări, precum și pentru amenințări hibride, care pot provoca vătămări grave și pot constitui un factor de instabilitate. Trebuie să fim deosebit de vigilenți în vederea viitoarelor alegeri.”

Consolidarea capacității de reacție a UE la amenințările hibride

Activitățile hibride ale unor agenți atât statali, cât și nestatali, continuă să reprezinte o amenințare acută și gravă pentru UE și pentru statele sale membre. Perioadele electorale s-au dovedit a reprezenta ținte deosebit de strategice și de sensibile. În timp ce consolidarea rezilienței la aceste amenințări și creșterea capacităților sunt responsabilități ale statelor membre, UE a luat măsuri de creare de capacități pentru a contracara aceste amenințări, inclusiv prin colaborarea cu parteneri internaționali cum ar fi NATO. Pentru a consolida în continuare răspunsul colectiv la amenințările în evoluție, Comisia și Înaltul Reprezentant au identificat domeniile în care ar trebui luate măsuri suplimentare:

  • Conștientizarea situației: Celula de fuziune a UE împotriva amenințărilor hibride, instituită în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă și care este deja un atu important, primește și analizează informațiile, însă are nevoie de mai multă expertiză pentru a aborda întregul spectru al amenințărilor hibride. Celula va fi, deci, extinsă pentru a include componente analitice specializate privind agenții chimici, biologici, radiologici și nucleari (CBRN), contraspionajul și spațiul cibernetic.
  • Comunicarea strategică: Pe baza experienței dobândite, Înaltul Reprezentant și Comisia vor dezvolta în continuare capacitățile strategice de comunicare ale UE asigurând interacțiunea sistematică și coerentă între structurile existente. Acestea vor fi extinse la alte instituții ale UE și la statele membre și vor include platforma online securizată privind dezinformarea;
  • Dezvoltarea rezilienței și a prevenirii în sectorul securității cibernetice: Pe parcursul anului trecut, UE a propus diferite mijloace pentru dezvoltarea capacităților și pentru combaterea amenințărilor cibernetice, cum ar fi o propunere privind un cadru de certificare a securității cibernetice, un mandat pentru consolidarea și modernizarea Agenției Uniunii Europene pentru securitate cibernetică, un „model” („blue print”) de cooperare dintre statele membre și agențiile UE în caz de atac și setul de instrumente de diplomație cibernetică. Parlamentul și Consiliul ar trebui să accelereze eforturile în vederea încheierii negocierilor cu privire la Regulamentul privind securitatea cibernetică și să convină asupra unor noi norme de colectare de probe electronice. O platformă dedicată formării și educației este în curs de a fi creată pentru coordonarea activităților formare în domeniul apărării cibernetice. Atribuirea atacurilor cibernetice este la fel de importantă și UE încurajează statele membre să își continue eforturile în acest domeniu;
  • Dezvoltarea rezilienței la activitatea ostilă de informații: Coordonarea dintre statele membre și cu organizațiile internaționale, în special NATO, este crucială. EEAS și Comisia vor institui măsuri practice perfecționate pentru a susține și dezvolta capacitatea interactivă a UE de a contracara activitatea ostilă de informații orientată împotriva instituțiilor. Celula de fuziune a UE împotriva amenințărilor hibride va fi consolidată cu expertiză în materie de contrainformații pentru a furniza analize și informări detaliate.

De asemenea, Înaltul Reprezentant și Comisia prezintă un raport cu privire la punerea în aplicare a celor 22 de măsuri identificate în cadrul comun privind contracararea amenințărilor hibride, de la îmbunătățirea schimbului de informații și consolidarea protecției infrastructurilor critice și a securității cibernetice, la construirea rezilienței societăților noastre în fața radicalizării și a extremismului. Statele membre au beneficiat de sprijin prin acest cadru, iar răspunsul UE la amenințările hibride a fost testat cu succes, împreună cu NATO, într-o serie de exerciții.

O mai bună pregătire în fața amenințărilor chimice, biologice, radiologice și nucleare

În octombrie 2017, Comisia a prezentat un plan de acțiune în vederea consolidării pregătirii și rezilienței împotriva riscurilor de securitate chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) la nivelul UE. Atacul de la Salisbury și îngrijorarea crescândă legată de interesul și capacitatea teroriștilor de a utiliza astfel de substanțe arată că provocările CBRN la adresa securității, în special amenințările chimice, sunt reale. UE va studia măsuri care să susțină respectarea normelor și standardelor internaționale, inclusiv prin intermediul unui posibil regim de sancțiuni ale UE privind armele chimice. În paralel, Comisia împreună cu statele membre va accelera lucrările privind amenințările chimice până la sfârșitul anului 2018, inclusiv prin:

  • elaborarea unei liste de substanțe chimice care reprezintă în mod deosebit o amenințare la adresa securității;
  • instituirea unui dialog cu lanțul de aprovizionare pentru a combate riscurile legate de substanțele chimice care pot fi utilizate ca precursori;
  • îmbunătățirea detectării amenințărilor chimice prin trecerea în revistă a scenariilor de amenințare și analizarea metodelor de detectare existente;
  • sensibilizarea personalului de primă intervenție, în special a autorităților de aplicare a legii și a personalului de protecție civilă;
  • inventarierea resurselor de contramăsuri medicale esențiale, a capacităților în materie de laboratoare, tratamente și alte capacități, precum și cartografierea periodică a disponibilității acestora pe întreg teritoriul UE.

Progresele înregistrate cu privire la dosarele prioritare în materie de securitate

Raportul privind progresele înregistrate în ceea ce privește Uniunea securității, prezentat astăzi de Comisie furnizează informații actualizate privind eliminarea conținutului online cu caracter terorist și calea de urmat privind prevenirea radicalizării, ca urmare a raportului final al Grupului de experți la nivel înalt privind radicalizarea, prezentat la 18 mai. Raportul analizează, de asemenea, progresele înregistrate în alte domenii prioritare în materie de securitate, între care interoperabilitatea, schimbul de informații, securitatea cibernetică și finanțarea terorismului.

În fine, tot astăzi, Comisia prezintă Planul de acțiune al UE pentru îmbunătățirea securității pasagerilor și a personalului în transportul feroviar, îndeplinindu-și angajamentul de a proteja mai bine spațiile publice. Planul de acțiune urmărește să prevină și să răspundă unor posibile atacuri care vizează serviciile feroviare, prin intermediul unui nou cadru de cooperare și coordonare între statele membre, inclusiv prin intermediul unei noi Platforme a UE privind securitatea pasagerilor feroviari.

Tot astăzi, Comisia a prezentat un raport privind unor eventuale restricții privind plățile în numerar, care a concluzionat că astfel de restricții nu ar împiedica în mod semnificativ finanțarea terorismului. În acest stadiu, Comisia nu are în vedere nicio inițiativă legislativă în această chestiune.

Etapele următoare

Comunicarea comună de astăzi privind amenințările hibride informează Consiliul European cu privire la lucrările aflate deja în curs și cu privire la domeniile în care ar trebui intensificate eforturile. Depinde de statele membre ale UE, de Comisie și de Înaltul Reprezentant să asigure acțiuni ulterioare rapide.

Comisia își va continua activitatea cu privire la toate dosarele prioritare în materie de securitate, îndeosebi în vederea reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern din luna septembrie privind securitatea internă.

Context

Securitatea a reprezentat o prioritate politică încă de la începutul mandatului Comisiei Juncker – de la Orientările politice din iulie 2014 ale președintelui Juncker, până la ultimul său discurs privind Starea Uniunii susținut la 13 septembrie 2017.

Activitățile hibride desfășurate de actori atât statali, cât și nestatali, continuă să reprezinte o amenințare acută și gravă pentru UE și pentru statele sale membre. Campaniile hibride sunt multidimensionale, combină măsuri coercitive și subversive și utilizează mijloace și tactici atât convenționale, cât și neconvenționale. Acestea sunt concepute astfel încât detectarea sau atribuirea lor unui anumit individ dau grup să fie dificile. Atacul cu agent neurotoxic din Regatul Unit a evidențiat spectrul larg al „războiului hibrid” și nevoia de o mai mare reziliență în această privință.

Informații suplimentare

Comunicare comună: Creșterea rezilienței și consolidarea capacităților de reacție la amenințările hibride

Raport comun privind punerea în aplicare a Cadrului comun privind contracararea amenințărilor hibride din iulie 2017 până în iunie 2018

Fișă informativă: Amenințările hibride

Al cincisprezecelea raport referitor la progresele înregistrate în direcția realizării unei uniuni a securității efective și reale

Anexa 1: Planul de acțiune al UE pentru îmbunătățirea securității transportului feroviar de pasageri

Raportul final al Grupului de experți la nivel înalt privind radicalizarea

Fișă informativă: O uniune a securității - O Europă care oferă protecție

Concluziile Consiliului European privind atacul din Salisbury, 22 martie 2018

Participați la discuții on-line cu #SecurityUnion și #EUDefence

IP/18/4123

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar