Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A védelmet nyújtó Európa: az Unió a reziliencia kialakítására és a hibrid fenyegetésekkel szembeni hatékonyabb fellépésre törekszik

Brüsszel, 2018. június 13.

A salisburyi merényletet követően, valamint az Európai Tanács felkérésére az Európai Bizottság és a főképviselő ma további lépéseket javasol a hibrid és a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) fenyegetésekre válaszul már elvégzett munkára építve.

A Bizottság és a főképviselő továbbá beszámol a hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés közös keretének átfogó végrehajtásáról. A Bizottság emellett számba veszi a kulcsfontosságú biztonsági kérdések – többek között a CBRN cselekvési terv – terén elért eredményeket.

Federica Mogherini főképviselő/alelnök így nyilatkozott: „Olyan időket élünk, amikor szerte a világon új kihívásokkal találkozunk, amelyekre válaszul megerősítjük az Európai Unión belül folyó munkánkat, hogy fel tudjunk lépni a hibrid fenyegetésekkel szemben – legyen bár szó kibertámadásokról, félretájékoztatásról vagy kémelhárításról. Tagállamainkkal és partnereinkkel – mint például a NATO-val – együtt dolgozunk az ezen kihívások kezeléséhez szükséges képességeink megerősítésén és a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatokkal szembeni rezilienciánk kiépítésén, hogy hatékonyan meg tudjuk védeni polgárainkat.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A biztonság a kezdetektől prioritást élvez, de még többet kell tennünk annak érdekében, hogy az ellenséges külföldi szereplőket és a terroristákat megfosszuk a cselekvés eszközeitől, és megszüntessük mozgásterüket. Ma tovább fokozzuk arra irányuló erőfeszítéseinket, hogy ne juthassanak életveszélyes vegyi anyagokhoz; ezáltal pedig ellenállóbbá tesszük Európát és teljes mértékben felkészítjük az összetett és folyamatosan változó biztonsági fenyegetésekkel szemben.”

Julian King biztonsági unióért felelős biztos hozzátette: „A salisburyi merénylet egyértelművé tette, hogy a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatokkal összefüggő fenyegetések nagyon is valós veszélyt jelentenek. Ma megtesszük a következő lépést a tavaly elfogadott CBRN cselekvési tervünk nyomán, hogy jobban felkészüljünk az ilyen és más hibrid fenyegetésekre, amelyek súlyos károkat és instabilitást okozhatnak. Különösen ébernek kell lennünk a soron következő választások kapcsán.”

A hibrid fenyegetésekkel szembeni uniós válaszintézkedések fokozása

Az állami és a nem állami szereplők hibrid tevékenységei továbbra is komoly és akut fenyegetést jelentenek az EU és tagállamai számára. A választási időszakok például stratégiai szempontból különösen fontos és érzékeny célpontnak bizonyultak. Miközben az említett fenyegetésekkel szembeni reziliencia kiépítése és a képességek fejlesztése elsősorban a tagállamok hatáskörébe tartozik, az Unió is dolgozik az ilyen fenyegetésekkel szembeni fellépéshez szükséges képességek kiépítésén, és ennek részeként nemzetközi együttműködést folytat olyan partnerekkel, mint a NATO. A változó fenyegetésekre adott kollektív válasz további erősítése érdekében a Bizottság és a főképviselő kijelölte azokat a területeket, ahol további lépéseket kell tenni:

  • Helyzetismeret: A hibrid fenyegetésekkel foglalkozó uniós információs és elemzőcsoport – amelyet az Európai Külügyi Szolgálat keretében hoztak létre – már jelenleg is fontos eszköz, információkat gyűjt és elemez, de a hibrid fenyegetések teljes spektrumának kezeléséhez meg kell erősíteni a szakértői kapacitását. A csoportot ezért ki fogják bővíteni a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetésekre, a kémelhárításra és a kiberfenyegetések elemzésére specializálódott egységekkel.
  • Stratégiai kommunikáció: A korábbi tapasztalatokra építve, a meglévő struktúrák közötti rendszeres egyeztetés és koherencia biztosítása révén a főképviselő és a Bizottság továbbfejleszti az Unió stratégiai kommunikációs képességét. Ezeket az eszközöket kiterjesztik más uniós intézményekre és tagállamokra is, továbbá a félretájékoztatással foglalkozó, korábban bejelentett biztonságos online platformot is tartalmazni fogják.
  • Reziliencia és elrettentés a kiberbiztonsági ágazatban: Az elmúlt év során az Unió kulcsfontosságú eszközöket terjesztett elő a kapacitások kiépítéséhez és a kiberfenyegetésekkel szembeni fellépéshez. Ezek közé tartozik a kiberbiztonsági tanúsítás uniós keretéről szóló javaslat, a megerősített és korszerűsített Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség megbízatása, a tagállamok és az uniós ügynökségek között kibertámadás esetén folytatandó együttműködés tervezete és a kiberdiplomáciai eszköztár. A Parlamentnek és a Tanácsnak fel kell gyorsítania a kiberbiztonsági jogszabállyal kapcsolatos tárgyalások lezárását, és meg kell állapodnia az elektronikus bizonyítékok gyűjtésére vonatkozó új szabályokról. A kibervédelmi képzés koordinálására külön képzési és oktatási platform kerül létrehozásra. A kibertámadások elkövetőinek azonosítása ugyancsak fontos, és az EU arra ösztönzi a tagállamokat, hogy folytassák a munkát e területen.
  • Az ellenséges hírszerzési tevékenységgel szembeni reziliencia kiépítése: A tagállamok és más nemzetközi szervezetek, különösen a NATO közötti koordináció alapvető fontosságú. Az EKSZ és a Bizottság továbbfejlesztett gyakorlati intézkedéseket fog bevezetni az EU interaktív képességének fenntartása és fejlesztése érdekében, hogy fel tudjon lépni az intézmények ellen irányuló ellenséges hírszerzési tevékenységgel szemben. A hibrid fenyegetésekkel foglalkozó uniós információs és elemzőcsoportot megerősítik a kémelhárítási szakterületen, hogy részletes elemzéseket és tájékoztatókat készítsen.

A főképviselő és a Bizottság ma jelentést tesz a hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés közös keretében meghatározott 22 intézkedés végrehajtásáról is, mely intézkedések többek között az információcsere javítását, a kritikus infrastruktúrák védelmének és a kiberbiztonság megerősítését, valamint társadalmainkban a radikalizálódással és a szélsőségességgel szembeni reziliencia kiépítését foglalják magukba. A tagállamok a kereten keresztül érdemi támogatást kapnak, és az Uniónak a hibrid fenyegetésekkel szembeni felkészültségét a NATO-val közösen több alkalommal sikeresen tesztelték.

A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetésekkel szembeni fokozott felkészültség

2017 októberében a Bizottság bemutatta a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) biztonsági kockázatokkal szembeni uniós szintű felkészültség és reziliencia megerősítésére irányuló cselekvési tervet. A salisburyi merénylet és az azzal kapcsolatos növekvő aggodalmak, hogy a terroristák hajlanak rá és képesek is ilyen anyagok használatára, azt mutatják, hogy a CBRN-anyagokkal kapcsolatos biztonsági kihívások és különösen a vegyi fenyegetések valósak. Az EU meg fogja vizsgálni a nemzetközi szabályok és standardok tiszteletben tartásának fenntartását biztosító intézkedések lehetőségét, beleértve a vegyi fegyverekre vonatkozó esetleges uniós szankciórendszer bevezetését is. Ezzel párhuzamosan 2018 végéig a Bizottság felgyorsítja a vegyi fenyegetésekkel kapcsolatosan a tagállamokkal közösen elvégzendő további munkát, többek között a következők révén:

  • a különleges biztonsági fenyegetést jelentő vegyi anyagok jegyzékének kidolgozása;
  • párbeszéd kialakítása az ellátási lánc szereplőivel a prekurzorként felhasználható vegyi anyagok jelentette veszélyek kezelésére;
  • a vegyi fenyegetések észlelésének javítása a fenyegetettségi forgatókönyvek felülvizsgálata és a meglévő kimutatási módszerek elemzése révén;
  • az elsődleges beavatkozók, különösen a bűnüldöző és polgári védelmi szervezeteknél dolgozók tájékozottságának növelése;
  • az alapvető egészségügyi ellenintézkedések, laboratóriumi, kezelési és egyéb kapacitások számbavétele, valamint ezek Unión belüli rendelkezésre állásának rendszeres feltérképezése.

A kiemelt biztonsági ügyek terén elért előrehaladás

A biztonsági unió megvalósításáról a Bizottság által ma bemutatott eredményjelentés naprakész tájékoztatást nyújt az online terrorista tartalmak eltávolításáról és a radikalizálódás megelőzésére irányuló, a radikalizálódással foglalkozó magas szintű szakértői csoport május 18-i zárójelentése nyomán szükségesnek mutatkozó további lépésekről. A jelentés áttekinti az egyéb kiemelt biztonsági területeken elért haladást is, ideértve az interoperabilitást, az információcserét, a kiberbiztonságot és a terrorizmus finanszírozását.

Végezetül a Bizottság – a közterek biztonságának javítására vonatkozó vállalásának való megfelelés részeként – a mai napon a vasúti utasok és a személyzet biztonságának javítására irányuló cselekvési tervet terjeszt elő. A cselekvési terv célja, hogy megelőzze és reagáljon a vasúti szolgáltatásokra irányuló lehetséges támadásokra a tagállamok közötti új együttműködési és koordinációs kereten keresztül, többek között egy új uniós vasúti utasbiztonsági platform révén.

A Bizottság a mai napon jelentést terjesztett elő a készpénzfizetésekre vonatkozó lehetséges korlátozások hatásáról is, melyben arra a következtetésre jutott, hogy ezek a korlátozások nem akadályoznák jelentősen a terrorizmus finanszírozását. Jelen állás szerint a területre vonatkozóan a Bizottság nem szándékozik jogalkotási kezdeményezést előterjeszteni.

Következő lépések

A hibrid fenyegetésekről szóló mai közös közlemény tájékoztatja az Európai Tanácsot a már folyamatban lévő munkáról és azokról a területekről, amelyeken fokozni kell az erőfeszítéseket. Az uniós tagállamok, a Bizottság és a főképviselő feladata gondoskodni a következő lépések mielőbbi megtételéről.

A Bizottság folytatni fogja munkáját a kiemelt biztonsági kérdések mindegyike terén, tekintettel különösen az állam- és kormányfők szeptemberi informális találkozójára, amelynek napirendjén a belső biztonságot érintő kérdések szerepelnek.

Háttér-információk

A biztonság kérdése a Juncker-Bizottság megbízatásának kezdete óta politikai prioritás, Juncker elnök politikai iránymutatásától (2014. július) kezdve egészen az Unió helyzetéről szóló legutóbbi beszédig (2017. szeptember 13.).

Az állami és a nem állami szereplők hibrid tevékenységei továbbra is komoly és akut fenyegetést jelentenek az EU és tagállamai számára. A hibrid támadások többdimenziósak, hagyományos és nem hagyományos eszközöket és taktikát egyaránt alkalmazó kényszerítő és felforgató intézkedéseket kombináló fenyegetéseket jelentenek. Jellegüknél fogva ezek nehezen észlelhetők, és a mögöttük álló egyének vagy csoportok nehezen azonosíthatók. Az Egyesült Királyság területén idegméreggel elkövetett márciusi támadás rámutatott a hibrid hadviselés kiterjedt jellegére, valamint arra, hogy nagyobb rezilienciára van szükség ezen a téren.

További információk:

Közös közlemény: A reziliencia és a hibrid fenyegetések kezelésére szolgáló képességek megerősítése

Közös jelentés a hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés közös keretének 2017 júliusa és 2018 júniusa közötti végrehajtásáról

Tájékoztató: Hibrid fenyegetések

Tizenötödik eredményjelentés a hatékony és valódi biztonsági unió megvalósításáról

I. melléklet: Uniós cselekvési terv a vasúti utasok és személyzet biztonságának javítására

A radikalizálódással foglalkozó magas szintű szakértői csoport zárójelentése

Tájékoztató: Biztonsági unió – A védelmet nyújtó Európa

Az Európai Tanács következtetései a salisburyi merényletről, 2018. március 22.

Csatlakozzon az online beszélgetéshez a #SecurityEU és az #EUDefence hashtagen keresztül.

IP/18/4123

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar