Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europa koja štiti: EU nastoji ojačati otpornost i poboljšati suzbijanje hibridnih prijetnji

Bruxelles, 13. lipnja 2018.

Izvješćuju o cjelokupnoj provedbi Zajedničkog okvira za suzbijanje hibridnih prijetnji. Komisija je također iznijela analizu napretka postignutog u pogledu ključnih sigurnosnih dosjea, uključujući akcijski plan u pogledu KBRN-a.

Visoka predstavnica / potpredsjednica Federica Mogherini izjavila je: „U vrijeme kad se cijeli svijet suočava s novim izazovima u Europskoj uniji pojačavamo rad na suzbijanju hibridnih prijetnji – bilo da je riječ o kiberprostoru, dezinformiranju ili protuobavještajnim aktivnostima.Zajedno s državama članicama i partnerima, kao što je NATO, nastojimo ojačati svoju sposobnost da se nosimo s tim izazovima i ojačati otpornost na kemijske, biološke, radiološke i nuklearne rizike kako bismo učinkovito zaštitili svoje građane.”

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: „Sigurnost je naš prioritet od samog početka, ali potrebno je učiniti više da bi se neprijateljskim stranim subjektima i teroristima uskratila sredstva i prostor za djelovanje. Danas dodatno ubrzavamo napore kako bi im se onemogućio pristup kemijskim tvarima opasnima po život – želimo izgraditi otporniju Europu, koja je potpuno spremna nositi se sa složenim i dinamičnim sigurnosnim prijetnjama.”

Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King izjavio je: „Napad u Salisburyju opomena je da postoje stvarne prijetnje koje nastaju zbog kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih rizika. Danas se nadovezujemo na prošlogodišnji akcijski plan u pogledu KBRN-a kako bismo se bolje pripremili za takve kao i druge hibridne prijetnje, koje mogu nanijeti ozbiljnu štetu i proširiti nestabilnost. Moramo biti posebno oprezni s obzirom na predstojeće izbore.”

Jačanje odgovora EU-a na hibridne prijetnje

Hibridne aktivnosti koje provode državni i nedržavni subjekti još predstavljaju ozbiljnu i akutnu prijetnju EU-u i njegovim državama članicama. Na primjer, pokazalo se da su izborna razdoblja posebno strateška i osjetljiva meta. Iako su za jačanje otpornosti i sposobnosti odgovora na te prijetnje uglavnom odgovorne države članice, EU je nastojao izgraditi kapacitete za njihovo suzbijanje, između ostalog kroz suradnju s međunarodnim partnerima kao što je NATO. Da bi se dodatno ojačao zajednički odgovor na nove prijetnje, Komisija i visoka predstavnica utvrdile su područja u kojima je potrebno poduzeti dodatne mjere:

  • informiranost o stanju: jedinica za otkrivanje hibridnih prijetnji, koja je osnovana u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje i koja je već dokazala svoj značaj, prima i analizira informacije, ali potrebno je više stručnog znanja da bi se uspješno suzbili svi oblici hibridnih prijetnji. Jedinici će se stoga dodati specijalizirana kemijska, biološka, radiološka i nuklearna (KBRN) te protuobavještajna sastavnica, kao i sastavnica za analizu kibersigurnosti;
  • strateška komunikacija: na temelju prethodnog iskustva, visoka predstavnica i Komisija nastavit će razvijati sposobnosti EU-a za stratešku komunikaciju osiguravanjem sustavne interakcije i dosljednosti među postojećim strukturama. Te će se djelatnosti proširiti na druge institucije EU-a i države članice, a obuhvaćat će i uspostavu prethodno najavljene sigurne internetske platforme o dezinformiranju;
  • razvijanje otpornosti i odvraćanja u sektoru kibersigurnosti: EU je tijekom protekle godine predložio mjere za izgradnju kapaciteta i borbu protiv kiberprijetnji, kao što su prijedlog okvira za kibersigurnosnu certifikaciju, zahtjev za jačanje i osuvremenjivanje Agencije Europske unije za kibersigurnost, stvaranje modela za suradnju između država članica i agencija EU-a u slučaju napada te razvijanje alata za kiberdiplomaciju. Europski parlament i Vijeće trebaju ubrzati rad na zaključivanju pregovora o Aktu o kibersigurnosti i postizanju dogovora o novim pravilima o prikupljanju elektroničkih dokaza. Trenutačno se izrađuje platforma za osposobljavanje i obrazovanje kako bi se uskladilo osposobljavanje u području kiberobrane. Također je važno utvrditi tko stoji iza kibernapada i EU potiče države članice da nastave s radom u tom području;
  • jačanje otpornosti na neprijateljske obavještajne aktivnosti: ključno je uskladiti rad država članica i drugih međunarodnih organizacija, posebice NATO-a. ESVD i Komisija uvest će poboljšane praktične mjere za održavanje i razvoj interaktivnih sposobnosti EU-a da suzbije neprijateljske obavještajne aktivnosti koje su prijetnja institucijama. Jedinica za otkrivanje hibridnih prijetnji dodatno će se ojačati uključivanjem stručne protuobavještajne sastavnice koja će provoditi detaljne analize i podnositi kratka izvješća.

Visoka predstavnica i Komisija danas također izvješćuju o provedbi 22 mjera utvrđenih u Zajedničkom okviru za suzbijanje hibridnih prijetnji, koje obuhvaćaju područja kao što su razmjena informacija, jačanje zaštite kritične infrastrukture i kibersigurnosti, ali i jačanje otpornosti naših društava na radikalizaciju i ekstremizam. Okvirom se državama članicama pružila potpora, a odgovor EU-a na hibridne prijetnje uspješno je ispitan u suradnji s NATO-om u nizu vježbi.

Povećanje pripravnosti za borbu protiv kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih prijetnji

Komisija je u listopadu 2017. predstavila akcijski plan za jačanje pripravnosti i otpornosti na kemijske, biološke, radiološke i nuklearne (KBRN) sigurnosne rizike na razini EU-a. Napad u Salisburyju i sve veća zabrinutost zbog zainteresiranosti i mogućnosti terorista da upotrijebe takve tvari ukazuju na to da su prijetnje povezane s KBRN-om, posebice kemijske prijetnje, stvaran izazov u području sigurnosti. EU će istražiti mjere za očuvanje poštovanja međunarodnih pravila i standarda, uključujući moguće uvođenje režima sankcija EU-a za kemijsko oružje. Komisija će istodobno s državama članicama ubrzati daljnji rad u pogledu kemijskih prijetnji do kraja 2018., uključujući:

  • sastavljanje popisa kemijskih tvari koje predstavljaju posebnu sigurnosnu prijetnju
  • uspostavljanje dijaloga s opskrbnim lancem radi suzbijanja prijetnji koje nastaju zbog kemikalija koje se mogu upotrijebiti kao prekursori
  • poboljšanje sposobnosti otkrivanja kemijskih prijetnji preispitivanjem scenarija prijetnji i analiziranjem postojećih metoda detekcije
  • podizanje razine osviještenosti među službama koje prve reagiraju, pogotovo među tijelima za izvršavanje zakonodavstva i civilnu zaštitu
  • izrađivanje popisa zaliha osnovnih medicinskih protumjera, laboratorija, kapaciteta za pružanje liječničke pomoći i drugih usluga uz redovito evidentiranje njihove dostupnosti diljem EU-a.

Napredak u pogledu prioritetnih dosjea u području sigurnosti

Osim toga, u izvješću o napretku prema uspostavi sigurnosne unije koje je Komisija danas predstavila iznose se ažurirani podaci o uklanjanju terorističkih sadržaja na internetu i daljnji plan djelovanja u pogledu sprečavanja radikalizacije nakon predstavljanja završnog izvješća stručne skupine na visokoj razini za borbu protiv radikalizacije 18. svibnja. U izvješću se također razmatra napredak postignut u drugim prioritetnim sigurnosnim područjima, uključujući interoperabilnost, razmjenu informacija, kibersigurnost i financiranje terorizma.

Naposljetku, Komisija danas predstavlja akcijski plan EU-a za poboljšanje sigurnosti putnika i osoblja u željezničkom prometu ispunjavajući time svoju obvezu u pogledu bolje zaštite javnih prostora. Cilj je akcijskog plana spriječiti moguće napade usmjerene na usluge u željezničkom prometu i odgovoriti na njih provođenjem novog okvira za suradnju i usklađivanje rada država članica, što uključuje uporabu nove platforme EU-a za sigurnost putnika u željezničkom prometu.

Komisija je danas predstavila i izvješće o učinku mogućih ograničenja gotovinskih plaćanja, u kojem je zaključeno da ta ograničenja ne bi bitno pridonijela sprečavanju financiranja terorizma. Komisija u ovoj fazi ne razmatra donošenje zakonodavnih inicijativa u tom području.

Sljedeći koraci

U današnjoj se Zajedničkoj komunikaciji o hibridnim prijetnjama obavješćuje Europsko vijeće o radu koji je već započeo i područjima u kojima je potrebno uložiti veće napore. Države članice, Komisija i visoka predstavnica dužne su osigurati brzo daljnje postupanje.

Komisija će nastaviti raditi na svim sigurnosnim prioritetnim dosjeima, osobito s obzirom na neformalni sastanak šefova država ili vlada o unutarnjoj sigurnosti u rujnu.

Kontekst

Sigurnost je politički prioritet od početka mandata Junckerove Komisije – od Političkih smjernica predsjednika Junckera iz srpnja 2014. do najnovijeg govora o stanju Unije od 13. rujna 2017.

Hibridne aktivnosti koje provode državne i nedržavne skupine još uvijek predstavljaju ozbiljnu i akutnu prijetnju EU-u i njegovim državama članicama. Hibridne su kampanje višedimenzionalne, one su spoj prisilnih i subverzivnih mjera te upotrebljavaju konvencionalna i nekonvencionalna sredstva i taktike. Osmišljene su na način da ih je teško otkriti ili povezati s određenim pojedincem ili skupinom. Napad bojnim otrovom u ožujku u Ujedinjenoj Kraljevini istaknuo je široki spektar hibridnog ratovanja i potrebu za većom otpornošću u tom pogledu.

Dodatne informacije

Zajednička komunikacija: Povećanje otpornosti i jačanje kapaciteta za rješavanje hibridnih prijetnji

Zajedničko izvješće o provedbi Zajedničkog okvira za suzbijanje hibridnih prijetnji od srpnja 2017. do lipnja 2018.

Informativni članak: Hibridne prijetnje

Petnaesto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

Prilog 1.: Akcijski plan EU-a za poboljšanje sigurnosti putnika u željezničkom prijevozu

Završno izvješće skupine stručnjaka na visokoj razini za borbu protiv radikalizacije

Informativni članak: Sigurnosna unija – Europa koja štiti

Zaključci Europskog vijeća o napadu u Salisburyju, 22. ožujka 2018.

Pridružite se raspravi na internetu uporabom oznaka #SecurityEU i #EUDefence

IP/18/4123

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar