Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU: okrepitev vloge EU kot zagotavljalca varnosti in obrambe

Strasbourg, 13. junija 2018

Komisija za naslednji dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 predlaga okrepitev strateške neodvisnosti EU, njene sposobnosti, da zaščiti svoje državljane, in njene vloge globalnega akterja.

Evropski obrambni sklad bo s 13 milijardami EUR zagotovil finančno podporo za čezmejne naložbe v najsodobnejšo in popolnoma interoperabilno tehnologijo in opremo na področju šifrirane programske opreme, tehnologije brezpilotnih zrakoplovov idr. Poleg tega visoka predstavnica s podporo Komisije danes predlaga novih 10,5 milijarde EUR vreden Evropski mirovni instrument, ki je instrument zunaj dolgoročnega proračuna EU in ki bo pomagal izboljšati sposobnost EU za preprečevanje sporov, vzpostavljanje miru in zagotavljanje mednarodne varnosti.

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica Evropske komisije Federica Mogherini je dejala: „Evropska unija je v zadnjih nekaj letih sprejela ukrepe na področju varnosti in obrambe, ki so se dotlej zdeli nemogoči. Zdaj lahko podpremo raziskave in sodelovanje pri razvoju obrambnih zmogljivosti. Sprejemamo ukrepe, ki bodo spodbudili hitro premikanje oboroženih sil držav članic po Evropi. Poleg tega s podporo Komisije predlagam vzpostavitev Evropskega mirovnega instrumenta, ki bo izboljšal financiranje vojaških operacij EU in našo podporo za ukrepanje naših partnerjev.“

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „Naš predlog bo pomagal EU oblikovati lastno prihodnost. Prevzemamo večjo odgovornost za obrambo in zaščito naših državljanov. Prvič v zgodovini Evropske unije je del evropskega proračuna namenjen skupnemu vlaganju v razvoj novih tehnologij in opreme za zaščito naših državljanov. Evropski obrambni sklad je resnično evropsko orodje, ki bo spodbujalo skupne naložbe in okrepilo prizadevanja držav članic na področju obrambe.“

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dodala: „Evropski obrambni sklad predstavlja prelomnico v evropskem sodelovanju na področju obrambe. Zdaj ga na podlagi prvih pobud, ki so bile preizkušene v preteklih dveh letih, razvijamo v ambiciozen evropski instrument za podporo skupnim obrambnim projektom skozi ves razvojni cikel. 13-milijardni sklad kaže, da ta Komisija resno misli, ko govori o ustvarjanju Evrope, ki brani in ščiti svoje državljane.“

Evropski obrambni sklad

Novi 13-milijardni Evropski obrambni sklad bo 4,1 milijarde EUR namenil neposrednemu financiranju konkurenčnih in skupnih raziskovalne projektov, zlasti z nepovratnimi sredstvi. Po raziskovalni fazi bo 8,9 milijarde EUR na voljo za dopolnjevanje naložb držav članic s sofinanciranjem stroškov za razvoj prototipa ter pozneje za certificiranje in preizkušanje. EU bo z Evropskim obrambnim skladom našla mesto med štirimi največjimi vlagateljicami v raziskave in tehnologijo na področju obrambe v Evropi, poleg tega pa bo sklad tudi katalizator za inovativno in konkurenčno industrijsko in znanstveno bazo.

Glavne značilnosti Evropskega obrambnega sklada so:

 • financiranje projektov, s pomočjo katerih je EU varnejša in ki ustrezajo prednostnim nalogam, o katerih so se dogovorile države članice v okviru skupne varnostne in obrambne politike, prav tako pa tudi drugih regionalnih in mednarodnih organizacij (NATO);

 • upravičeni so le skupni projekti, ki vključujejo vsaj tri udeležence iz treh različnih držav članic;

 • EU bo sofinancirala le razvoj skupnih prototipov, pri katerih se države članice zavežejo k nakupu končnega proizvoda;

 • močno se spodbuja čezmejna udeležba malih in srednjih podjetij ter podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo, in sicer z zagotavljanjem višje stopnje financiranja, prednostno obravnavo projektov konzorcijev, v katerih sodelujejo mala in srednja podjetja, ter po potrebi odprtjem posebnih razpisov za zbiranje predlogov;

 • usmeritev v prodorne inovacije z namembo 5 % sredstev za prelomne tehnologije in inovativno opremo, kar bo okrepilo dolgoročno vodilno vlogo EU v tehnologiji;

 • projekti stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) lahko, če so upravičeni, prejmejo dodatno sofinanciranje v višini 10 %, vendar to financiranje ni samodejno.

Evropski mirovni instrument

Visoka predstavnica s podporo Komisije predlaga Evropski mirovni instrument, ki je nov zunajproračunski sklad v vrednosti 10,5 milijarde EUR, v katerem bodo združeni obstoječi zunajproračunski mehanizmi za varnost in obrambo, da bi odpravili obstoječe vrzeli in omejitve. Povečal bo učinkovitost financiranja vojaških misij in operacij v okviru skupne varnostne in obrambne politike (SVOP). Spodbudil bo prispevek EU mirovnim operacijam, ki jih vodijo partnerji, ter razširil obseg vojaške in obrambne podpore, ki jo lahko nudi EU. Zajemal bo odhodke, ki se zaradi vojaških in obrambnih posledic ne morejo financirati v okviru proračuna EU.

Naslednji koraki

Hiter dogovor o splošnem dolgoročnem proračunu EU in njegovih sektorskih predlogih je ključnega pomena, da bi sredstva EU čim prej začela dajati rezultate na terenu.

Če bi prišlo do zamud, podobnih tistim na začetku tekočega proračunskega obdobja 2014–2020, bi bili odloženi razpisi za zbiranje predlogov za skupne projekte na področjih, kot so metamateriali, šifrirana programska oprema, tehnologija brezpilotnih zrakoplovov ali satelitske komunikacije.

Če bi bil dogovor o naslednjem dolgoročnem proračunu dosežen v letu 2019, bi bil zagotovljen nemoten prehod med sedanjim dolgoročnim proračunom za obdobje 2014–2020 in novim proračunom ter s tem predvidljivo in neprekinjeno financiranje v korist vseh.

Visoka predstavnica bo po pridobitvi podpore Komisije predlog za Evropski mirovni instrument predstavila Svetu, ki bo moral o njem sprejeti soglasno odločitev.

Ozadje

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je v političnih usmeritvah junija 2014 krepitev varnosti evropskih državljanov določil za prednostno nalogo. V svojem govoru o stanju v Uniji leta 2016 je napovedal ustanovitev Evropskega obrambnega sklada.

Komisija je junija 2017 predstavila prvo različico Evropskega obrambnega sklada, ki je omogočila preizkušanje sodelovanja na področju obrambe na ravni EU v obliki Pripravljalnega ukrepa za raziskave na področju obrambe za obdobje 2017–2019 in Evropskega programa za razvoj obrambne industrije za obdobje 2019–2020. 

Današnji predlog o Evropskem obrambnem skladu izpolnjuje zavezo iz junija 2017 za razširitev začetnega financiranja v obdobju do leta 2020 z večjim skladom.

Evropski obrambni sklad bo dopolnjeval druge programe EU, zlasti s proračunom v višini 6,5 milijarde EUR, namenjenim Instrumentu za povezovanje Evrope za izboljšanje strateških transportnih infrastruktur EU, da bi ustrezale potrebam vojaške mobilnosti, in novi program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa s sredstvi v višini 100 milijard EUR.

Več informacij 

Pravna besedila in informativni pregledi:

 • Predlog uredbe o vzpostavitvi Evropskega obrambnega sklada, COM(2018) 476.

 • Priloga k predlogu uredbe

 • Ocena učinka SWD(2018) 345

 • Povzetek ocene učinka

 • Informativni pregled: Evropski obrambni sklad

Informativni pregled: Evropski mirovni instrument

Vprašanja in odgovori: Evropski mirovni instrument 

Več informacij o proračunu EU za prihodnost najdete tukaj

IP/18/4121

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar