Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Uniós költségvetés: Az EU szerepének megerősítése a biztonság és a védelem terén

Strasbourg, 2018. június 13.

A következő hosszú távú, 2021–2027-es költségvetési időszakra vonatkozó javaslatában a Bizottság növelni kívánja az EU stratégiai autonómiáját, javítani az Unió azon képességét, hogy ellássa az európai polgárok védelmét, valamint erősíteni kívánja az Unió szerepét globális szinten.

A 13 milliárd euró költségvetésű Európai Védelmi Alap biztosítani fogja az élvonalbeli és teljesen interoperábilis technológiákba és berendezésekbe (pl. titkosított szoftverekbe és dróntechnológiába) történő, határokon átívelő beruházások pénzügyi hátterét. Ezenfelül a főképviselő – a Bizottság támogatásával – a mai napon új, 10,5 milliárd eurós eszköz, az ún. Európai Békekeret létrehozására tett javaslatot. Az Európai Békekeret az EU hosszú távú költségvetésén kívüli mechanizmus, mely segíteni fog abban, hogy az EU hatékonyabb legyen a konfliktusok megelőzése, a béketeremtés és a nemzetközi biztonság garantálása terén.

Federica Mogherini, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság alelnöke, hozzátette: „Az Európai Unió az elmúlt néhány évben korábban elképzelhetetlennek tűnő biztonsági és védelmi lépéseket tett. Most támogatni tudjuk a védelmi képességek fejlesztésére irányuló kutatást és együttműködést. Olyan intézkedéseket hozunk, amelyek elő fogják segíteni a tagállami haderők gyors áthelyezését Európán belül. Továbbá a Bizottság támogatásával javaslatot teszek egy Európai Békekeret létrehozására, amellyel növelni tudjuk az uniós katonai műveletek céljaira szánt pénzforrásokat, és partnereink intézkedéseit is nagyobb mértékben támogatni tudjuk.

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök a következőket mondta: „Az általunk javasolt intézkedések segíteni fognak az EU-nak abban, hogy saját kezébe vegye a sorsát. Fokozott hangsúlyt fektetünk a jövőben arra, hogy gondoskodjunk az európai polgárok védelméről. Az Európai Unió történetében első ízben az európai költségvetés egy részét arra fordítjuk, hogy közösen beruházzunk az emberek védelmét szolgáló új technológiák és berendezések kifejlesztésébe. Az Európai Védelmi Alap igazi európai eszköz a közös beruházások ösztönzésére és a tagállamok védelmi erőfeszítéseinek növelésére.”

Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos hozzátette:„Az Európai Védelmi Alap komoly előrelépést jelent az európai védelmi együttműködés terén. Az utóbbi két évben tesztelt első kezdeményezésekből kiindulva az alapot kiszélesítjük: olyan ambiciózus európai eszközt hozunk létre, amely a teljes fejlesztési ciklus alatt támogatni fogja az együttműködésen alapuló védelmi projekteket. A 13 milliárd eurós alapról szóló javaslata jól illusztrálja, mennyire fontos a Bizottság számára, hogy az EU hathatósan meg tudja védeni és védelmezni tudja polgárait.”

Az Európai Védelmi Alap

A 13 milliárd eurós költségvetésből gazdálkodó új Európai Védelmi Alap 4,1 milliárd eurót fog biztosítani versenyképes és együttműködésen alapuló kutatási projektek közvetlen finanszírozására, különösen támogatások révén. A kutatási szakaszon túl 8,9 milliárd euró áll majd rendelkezésre a tagállamok beruházásainak kiegészítésére a prototípus-fejlesztés költségeinek és az azt követő tanúsítási és vizsgálati teendők társfinanszírozása révén. Az alapnak köszönhetően az EU a négy legfőbb beruházó egyike lesz Európában a védelmi kutatás és technológiák terén, és katalizátorként elő fogja segíteni egy innovatív és versenyképes ipari és tudományos bázis kiépítését.

Az Európai Védelmi Alap fő jellemzői a következők:

 • Olyan projekteket finanszíroz, amelyek hozzájárulnak az EU biztonságosabbá tételéhez, és amelyek összhangban vannak a tagállamok által a közös biztonság- és védelempolitika keretében, illetve más regionális és nemzetközi szervezetekben (pl.: NATO) közösen meghatározott prioritásokkal.

 • Csak azok az együttműködésen alapuló projektek támogathatók, amelyeknek legalább három résztvevője van, és amelyek résztvevői legalább három különböző tagállamból kerülnek ki.

 • Az EU csak akkor társfinanszírozza közös prototípusok kifejlesztését, ha a tagállamok kötelezettséget vállalnak a végtermék megvásárlására.

 • Erőteljesen ösztönzi a kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok határokon átnyúló részvételét azáltal, hogy magasabb finanszírozási rátákat biztosít, a kkv-kat is magukban foglaló konzorciumok projektjeit részesíti előnyben, és szükség esetén célzott pályázati felhívásokat tesz közzé.

 • Támogatja az áttörést jelentő innovációt: a források 5%-a a diszruptív technológiák és innovatív berendezések kifejlesztésére lesz elkülönítve, ami lehetővé teszi majd az EU számára, hogy megerősítse hosszú távú technológiai vezető szerepét.

 • Az állandó strukturált együttműködés (PESCO) keretében megvalósuló projektek – ha teljesítik a támogathatósági feltételeket – 10%-os kiegészítő társfinanszírozásban részesülhetnek, az alap forrásainak rendelkezésre állása azonban nem automatikus.

Az Európai Békekeret

A főképviselő a Bizottság támogatásával új, költségvetésen kívüli pénzalap, az Európai Békekeret létrehozását javasolja. A 10,5 milliárd eurós eszköz már létező, költségvetésen kívüli, biztonsági és védelmi célú mechanizmusok összevonásával jön létre, és a meglévő hiányosságok és korlátozások megszüntetését szolgálja. Javítani fogja a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) keretébe illeszkedő katonai missziók és műveletek finanszírozásának hatékonyságát. Meg fogja könnyíteni az EU hozzájárulását a partnerei által irányított béketámogató műveletekhez, és bővíteni fogja az EU által nyújtható katonai és védelmi támogatás körét. Fedezni fogja azokat a kiadásokat, melyek katonai és védelmi vonatkozásuk miatt az uniós költségvetésből nem finanszírozhatók.

Következő lépések

Alapvetően fontos, hogy gyors megállapodás szülessen a hosszú távú uniós költségvetésről és az ahhoz tartozó ágazati javaslatokról, mert csak így biztosítható, hogy az uniós források a lehető leghamarabb konkrét eredményeket érjenek el.

A jelenlegi, 2014–2020-as költségvetési időszak elején tapasztaltakhoz hasonló késedelmek azt jelentenék, hogy az együttműködésen alapuló projektekre irányuló pályázati felhívásokat olyan területeken, mint a metaanyagok, a kódolt szoftverek, a dróntechnológia és a műholdas kommunikáció, el kellene halasztani.

Ha a következő hosszú távú költségvetésről 2019-ben megszületik a döntés, akkor zökkenőmentes lesz az áttérés a jelenlegi hosszú távú költségvetésről (2014–2020) az újra, és kiszámítható körülmények között, folyamatos átmenet valósulhat meg, ami mindenkinek érdeke.

A főképviselő, miután megszerezte a Bizottság támogatását, az Európai Békekeretre vonatkozó javaslatát be fogja terjeszteni a Tanácsnak, melynek egyhangúlag kell határoznia róla.

Háttér-információk

2014. júniusi politikai iránymutatásában Jean-Claude Juncker elnök az Európai Unió egyik kiemelt feladataként határozta meg az európai polgárok biztonságának megerősítését. Az Unió helyzetéről szóló, 2016. évi beszédében bejelentette az Európai Védelmi Alap létrehozását.

A Bizottság 2017 júniusában terjesztette elő az Európai Védelmi Alap első változatát, amely a 2017–2019-es időszakra szóló védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő intézkedés és a 2019–2020-as időszakra szóló európai védelmi ipari fejlesztési program (EDIDP) révén lehetővé tette az uniós szintű védelmi együttműködés tesztelését. 

Az Európai Védelmi Alapra vonatkozó mai javaslattal a Bizottság annak a 2017 júniusában vállalt kötelezettségvállalásának tesz eleget, mely szerint a 2020-ig tartó időszakban rendelkezésre álló keretösszeget egy jelentősebb pénzalappal kell felváltani.

Az Európai Védelmi Alap ki fog egészíteni más uniós programokat, különösen az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt, melynek költségvetéséből 6,5 milliárd euró az EU stratégiai közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére lesz elkülönítve, hogy az alkalmas legyen katonai célú mobilitásra, valamint a 100 milliárd eurós költségvetésű új kutatási és innovációs célú Horizont Európa programot.

További információk 

Jogi szövegek és tájékoztatók:

 • Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló rendeletjavaslat, COM(2018) 476

 • A rendeletjavaslat melléklete

 • Hatásvizsgálat, SWD(2018) 345

 • A hatásvizsgálat összefoglalása

 • Tájékoztató az Európai Védelmi Alapról

Tájékoztató: Az Európai Békekeret

Kérdések és válaszok: Az Európai Békekeret 

További információk a jövőbeli uniós költségvetésről itt olvashatók

IP/18/4121

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar