Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Proračun EU-a: priprema EU-a za ulogu globalnog predvodnika

Bruxelles, 14. lipnja 2018.

U sljedećem dugoročnom proračunu EU-a za razdoblje 2021. – 2027. Europska komisija predlaže da se proračun za vanjsko djelovanje poveća na 123 milijarde eura, znatno pojednostavni njegova struktura te da ga se učini fleksibilnijim i učinkovitijim za suočavanje s globalnim izazovima današnjice.

Proračun za vanjsko djelovanje bit će glavni alat EU-a za potporu partnerskim zemljama u političkoj i gospodarskoj preobrazbi na putu prema održivom razvoju, stabilnosti, učvršćivanju demokracije, socioekonomskom razvoju i iskorjenjivanju siromaštva. EU-u će omogućiti da nastavi pružati humanitarnu pomoć diljem svijeta, a bit će i alat za pomoć susjednim zemljama u gospodarskom približavanju jedinstvenom tržištu EU-a.

Visoka predstavnica / potpredsjednica Federica Mogherini izjavila je: Predlažemo proračun od 123 milijarde eura za vanjsko djelovanje Europske unije u sljedećih sedam godina. To povećanje od 30 % dosad je nezabilježeno ulaganje u našu globalnu ulogu. Više se sredstava ulaže u jače djelovanje EU-a kao pouzdanog, predvidivog i kooperativnog svjetskog aktera, što je upravo ono što naši građani i partneri očekuju u ovim teškim vremenima, ali i priznanje dodane vrijednosti rada EU-a u području vanjske politike. Zajedno možemo utjecati na događaje u današnjem svijetu neusporedivo bolje nego bilo koja država članica sama.

Povjerenik za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn naglasio je: Veći i reformirani proračun omogućit će nam da nastavimo surađivati sa zemljama koje su zainteresirane za pridruživanje EU-u te ćemo i dalje njegovati svoje odnose s istočnim i južnim susjedima. Time ćemo pridonijeti strateškom cilju stvaranja prostora stabilnosti, sigurnosti i blagostanja nadomak granica EU-a.

Povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica dodao je: EU je jedan od glavnih promotora Programa UN-a do 2030. i njegovih ciljeva održivog razvoja. Naši prijedlozi predstavljaju financijsku osnovu s kojom EU može zadržati ulogu predvodnika u razvoju, pomoći partnerima u iskorjenjivanju siromaštva i odgovoru na globalne izazove te istodobno osigurati da nitko ne ostane zakinut.

Povjerenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christos Stylianides izjavio je: Budući da je humanitarnih kriza u svijetu svake godine sve više i da su sve složenije, uloga EU-a kao glavnog pružatelja humanitarne pomoći sve je veća. S pomoću većeg proračuna i dalje ćemo iskazivati solidarnost prema milijunima ljudi kojima je potrebna pomoć.

Ključni elementi prijedloga novog proračuna za vanjsko djelovanje:

 • više sredstava: sredstva će se povisiti s 94,5 milijardi eura u razdoblju 2014. – 2020. na 123 milijarde u razdoblju 2021. – 2027., što je povećanje od 30 %
 • pojednostavnjenje: Komisija predlaže smanjenje broja instrumenata te integraciju Europskog razvojnog fonda u proračun EU-a, čime će se postići veća usklađenost i bolja usmjerenost na političke ciljeve i angažman s partnerima, u skladu s vrijednostima i prioritetima EU-a
 • fleksibilnost: nova struktura proračuna omogućit će upotrebu i ponovnu upotrebu neiskorištenih sredstava na višegodišnjoj osnovi, što će EU-u omogućiti da reagira na promjenjive okolnosti u skladu sa svojim prioritetima iskorjenjivanja siromaštva, promicanja održivog razvoja, blagostanja, mira i stabilnosti
 • veća transparentnost i veći demokratski nadzor: primjerice, uključivanje Europskog razvojnog fonda u proračun EU-a.

Novi predloženi instrumenti za vanjsko djelovanje EU-a:

 • Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju vrijedan 89,2 milijarde eura: taj novi pojednostavnjeni instrument sastojat će se od tri stupa. 1. Geografski stup, namijenjen prije svega susjedstvu i supsaharskoj Africi, znatno će se povećati radi zajedničkog odgovora na globalne izazove kao što su ljudski razvoj, uključujući ravnopravnost spolova, klimatske promjene, zaštita okoliša, migracije i sigurnost opskrbe hranom. 2. Tematski će stup dopuniti geografski stup potporom za ljudska prava i demokraciju, civilno društvo, stabilnost i mir u mjeri u kojoj se ta pitanja trebaju rješavati na globalnoj razini te potporom za suočavanje s globalnim izazovima koji nisu obuhvaćeni geografskim stupom. 3. Stup za brz odgovor omogućit će EU-u da brzo reagira na krize, podupire sprečavanje sukoba, jača otpornost država, društava, zajednica i pojedinaca, poveže humanitarnu pomoć i mjere razvoja te pravodobno djeluje radi ispunjenja ostalih ciljeva vanjske politike.
 • Novi Europski instrument za nuklearnu sigurnost: tim će se instrumentom vrijednim 300 milijuna eura dopunjivati aktivnosti koje se financiraju iz novog pojednostavnjenog instrumenta na temelju Ugovora o Euratomu.
 • Instrument pretpristupne pomoći (IPA III): osigurat će se povećana potpora od 14,5 milijardi eura za zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidate kako bi ispunili kriterije za pristupanje EU-u s pomoću temeljitih i sveobuhvatnih reformi.
 • Instrument za humanitarnu pomoć: 11 milijardi eura omogućit će pružanje pomoći EU-a u skladu s potrebama kako bi se spasili i sačuvali životi, spriječila i ublažila ljudska patnja te zaštitili integritet i dostojanstvo naroda pogođenih prirodnim katastrofama i krizama izazvanima ljudskim djelovanjem.
 • Proračun zajedničke vanjske i sigurnosne politike vrijedan tri milijarde eura upotrebljavat će se za odgovor na vanjske sukobe i krize, izgradnju kapaciteta partnerskih zemalja te zaštitu EU-a i njegovih građana.
 • Suradnja s prekomorskim zemljama i područjima, uključujući Grenland, u vrijednosti od 500 milijuna eura u okviru koje će se podupirati i jačati gospodarske, političke i kulturne veze EU-a i 13 prekomorskih zemalja i područja povezanih s državama članicama EU-a.
 • Preostali iznos od otprilike 4,5 milijardi eura sastoji se od rezerve fleksibilnosti (3,2 milijarde eura) i drugih proračunskih stavki kao što su bespovratna sredstva makrofinancijske pomoći, mjere evaluacije i revizije ili rad s međunarodnim organizacijama i decentraliziranim agencijama.
 • Prijedlog Komisije uključuje okvir ulaganja za vanjsko djelovanje u povećanom iznosu od gotovo 60 milijardi eura. Nadovezujući se na uspješno iskustvo s EU-ovim planom za vanjska ulaganja, taj će okvir pomoći u prikupljanju i poticanju dodatnih financijskih sredstava za održivi razvoj iz privatnog sektora.
 • Osim toga, izvan proračuna EU-a visoka predstavnica, uz potporu Komisije, predlaže uspostavu Europskog instrumenta mirovne pomoći vrijednog 10,5 milijardi eura. Europskim instrumentom mirovne pomoći financirat će se operativna djelovanja u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike koja imaju implikacije u području vojske ili obrane te se stoga ne mogu financirati u okviru proračuna EU-a. Njime će se poboljšati sposobnost Unije da očuva mir, spriječi sukobe i ojača međunarodnu sigurnost, u skladu s Ugovorom o Europskoj uniji te svrhom i načelima Povelje Ujedinjenih naroda.

 

Daljnji koraci

Brz dogovor Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o ukupnom dugoročnom proračunu EU-a i njegovim sektorskim prijedlozima kako bi sredstva EU-a što prije počela davati rezultate na terenu.

Kašnjenja nalik onima s početka aktualnog proračunskog razdoblja za 2014. – 2020. mogla bi prouzročiti znatna ograničenja u ispunjavanju međunarodnih obveza EU-a prema partnerima.

Kada bi se dogovor o sljedećem dugoročnom proračunu postigao 2019., moglo bi se nesmetano prijeći s postojećeg dugoročnog proračuna (2014. – 2020.) na novi te bi se zajamčilo predvidivo i neprekinuto financiranje, što bi bilo na opću korist.

 

Dodatne informacije

OBAVIJEST

Pravni tekstovi i informativni članci o susjedstvu i svijetu

Europski instrument mirovne pomoći

Više informacija o proračunu EU-a za budućnost

IP/18/4086

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar