Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Handel tussen de EU en de VS: De Europese Commissie steunt evenwichtsherstellende invoerrechten voor producten uit de VS

Brussel, 6 juni 2018

Het college van commissarissen heeft vandaag haar goedkeuring gehecht aan het besluit waarin aanvullende rechten worden opgelegd op de volledige lijst van Amerikaanse producten die is aangemeld bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO), als onderdeel van de reactie van de EU op de Amerikaanse invoerheffingen voor staal- en aluminiumproducten.

Na het besluit van vandaag om aanvullende invoerrechten te heffen op een selectie van producten uit de Verenigde Staten, verwacht de Commissie de desbetreffende procedure in coördinatie met de lidstaten vóór eind juni af te sluiten, zodat de nieuwe rechten vanaf juli van toepassing zullen zijn.

De toepassing van de evenwichtsherstellende rechten is volledig in overeenstemming met de regels van de WTO en komt overeen met een lijst van producten die al eerder aan de WTO is bekendgemaakt. De WTO-overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen voorziet in evenwichtsherstellende maatregelen die overeenkomen met de schade van de Amerikaanse maatregelen waardoor EU-uitvoer ter waarde van 6,4 miljard EUR (2017) wordt beïnvloed. Daarom zal de EU haar rechten onmiddellijk uitoefenen ten aanzien van producten uit de VS met een handelswaarde van maximaal 2,8 miljard EUR. Het resterende herstel van het handelsevenwicht ter waarde van 3,6 miljard EUR zal in een later stadium plaatsvinden, hetzij na drie jaar of na een positief resultaat in de WTO-geschillenbeslechtingsprocedure indien dat eerder is.

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei: "Dit is een weloverwogen en proportioneel antwoord op het eenzijdige en illegale besluit van de Verenigde Staten om invoerheffingen voor Europees staal en aluminium in te stellen. Bovendien is de reactie van de EU volledig in overeenstemming met het internationale handelsrecht. Wij betreuren het dat de Verenigde Staten ons geen andere optie heeft gegeven dan de belangen van de EU te beschermen."

De instelling van de evenwichtsherstellende rechten op een lijst van geselecteerde producten uit de VS maakt deel uit van een drieledige reactie die is opgesteld door de Europese Commissie en die onder andere de inleiding van een gerechtelijke procedure tegen de VS in het kader van de WTO (op 1 juni) en de mogelijke inleiding van vrijwaringsmaatregelen om de Europese markt te beschermen tegen verstoringen ten gevolge van de verlegging van het handelsverkeer van staal vanuit de markt van de Verenigde Staten omvat. In dit verband is op 26 maart een onderzoek van start gegaan en de Commissie heeft negen maanden de tijd om te besluiten of vrijwaringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Een dergelijk besluit kan deze zomer worden genomen, als het onderzoek de noodzaak van snel optreden bevestigt. Met betrekking tot aluminium heeft de Commissie gezorgd voor een toezichtssysteem voor de invoer van het metaal, dat kan worden ingezet als er maatregelen moeten worden genomen in die sector.

Het college van commissarissen heeft op 7 maart besloten dat de Commissie met de VS moet blijven samenwerken met betrekking tot andere handelsgerelateerde onderwerpen. Op 31 mei vond in Parijs een trilaterale bijeenkomst met de VS en Japan plaats, waar vooruitgang is geboekt bij het aanpakken van enkele van de onderliggende oorzaken van de spanningen in het handelssysteem, met inbegrip van China's handelsverstorende praktijken.

Meer informatie:

Lijst van producten voor de evenwichtsherstellende maatregelen

IP/18/4083

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar