Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

EL ülemaailmses põllumajanduslike toiduainete kaubanduses jätkuvalt eesotsas

Brüssel, 7. juuni 2018

Põllumajanduslike toiduainete kaubanduses, mille väärtus oli 2017. aastal oli 255 miljardit eurot, kinnitab EL ka sel aastal oma positsiooni maailma suurima põllumajanduslike toiduainete eksportija ja importijana.

ELi põllumajanduslike toiduainete eksport ulatus 2017. aastal 138 miljardi euroni, mis tähendab 5,1% suurenemist aastas. Täna avaldatud 2017. aasta põllumajanduslike toiduainete kaubanduse aruande kohaselt oli 117 miljardi euro suuruse impordiväärtusega ELi kaubandusbilanss põllumajanduslike toiduainete kaubanduses 21 miljardi euroga plussis.

ELi põllumajandussektori kogutoodang 2017. aastal on hinnanguliselt 427 miljardit eurot. Toidutöötlemisahelas on 7,5% töökohtadest ja sellest saadakse 3,7% ELi kogulisandväärtusest. Ekspordi osakaal tootmise väärtusahelas on pidevalt suurenenud ning selliselt on eksport Euroopa põllumajandusliku toidutööstusesektoris töökohtade loomise ja majanduskasvu tõukejõuks.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan ütles: „Põllumajandustoodetega kauplemisel saavutatud edu on selgelt seotud ÜPP reformidega, mis võimaldavad ELi tootjatel konkureerida rahvusvahelistel turgudel. Kuid see on ka tänu ELi toodete mainele maailmaturul, kuna need on ohutud, säästvalt toodetud, täisväärtuslikud ja kõrge kvaliteediga. Meie ambitsioonikas kaubanduspoliitika tegevuskava, mida saatis hiljuti edu Kanada, Jaapani ja Mehhikoga peetud läbirääkimistel, aitab ELi põllumajandustootjatel ja toidutootjatel rahvusvahelise turu võimalusi täielikult ära kasutada, tunnistades samas vajadust näha ette piisavad kaitsemeetmed tundlikumate sektorite puhul.”

ELi eksport suurenes kõigisse meie praegustesse peamistesse partnerriikidesse: Ameerika Ühendriigid, Hiina, Šveits, Venemaa ja Jaapan. Komisjon on viimasel ajal teinud edusamme mitme- ja kahepoolsetel kaubandusläbirääkimistel, avades seega uusi turgusid ELi põllumajanduslikele toiduainetele. Laiaulatuslikku majandus- ja kaubanduslepingut Kanadaga on ajutiselt kohaldatud alates septembrist 2017. EL ja Jaapan jõudsid detsembris 2017 kokkuleppele majanduspartnerluslepingu suhtes, mis on praegu ratifitseerimisprotsessis ja mis toob Euroopa põllumajanduslikule toidutööstusele suurt kasu. Aprillis 2018 saavutasid EL ja Mehhiko põhimõttelise kokkuleppe kehtiva kaubanduslepingu ajakohastamise suhtes.

Samuti aitab komisjon ELi eksportijatel leida ekspordivõimalusi ja turvalisi äritehinguid müügiedendusmeetmete ning volinik Phil Hogani juhitud kõrgetasemeliste äridelegatsioonide kaudu. 2017. aastal ja 2018. aastal seniajani on volinik Hogan koos ELi tootjatega osalenud tööreisidel Kanadas, Saudi Araabias, Iraanis ja Hiinas.

EL ekspordib mitmesuguseid tooteid kogu väärtusahela ulatuses, alates põhitarbeainest ja muudest põllumajanduslikest esmatoodetest, töödeldud põllumajandustoodetest (nt juust, vein) kuni kõrgtöödeldud toidutööstustoodeteni, mis näitab sektori mitmekülgsust. ELi peamised eksporditavad tooted on vein ja kanged alkohoolsed joogid, imikutoit, toiduvalmistised, šokolaad ja sealiha.

Impordi osas on ELil olnud viimastel aastatel võimalus mitmekesistada oma allikaid, vähendades importi kahest peamisest päritoluriigist (Brasiilia ja Ameerika Ühendriigid) teiste tarnijate kasuks. EL hangib kolmandatest riikidest põhiliselt kolme liiki tooteid: tooted, mida EL looduslike tingimuste tõttu ise ei tooda või toodab ainult vähesel määral (nt troopilised puuviljad, kohv jne); tooted, mis on ette nähtud peamiselt loomatoiduks ning tooted, mida kasutatakse koostisosana edasisel töötlemisel.

Täielik aruanne sisaldab ka ülevaadet ELi peamiste kaubanduspartnerite (Ameerika Ühendriigid, Hiina, Brasiilia, Jaapan, Venemaa) kaubandustulemustest ning nende ja ELi vahelistest kaubavoogudest, samuti on selles peatükk kauplemise ja koostöö kohta vähim arenenud riikidega.

Lisateave

2017. aasta põllumajanduslike toiduainete kaubanduse aruanne

IP/18/4066

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar