Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Proračun EU-a: novi program jedinstvenog tržišta za osnaživanje i zaštitu Europljana

Bruxelles, 7. lipnja 2018.

Za sljedeći dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027. Komisija predlaže novi program od 4 milijarde EUR namijenjen osnaživanju i zaštiti potrošača te brojnim malim i srednjim poduzećima u Europi (MSP-ovi) kako bi iskoristila prilike koje pruža funkcionalno jedinstveno tržište.

Novim programom ojačat će se upravljanje unutarnjim tržištem EU-a. Podržat će se konkurentnost poduzeća, osobito malih i srednjih, te promicati zdravlje ljudi, životinja, biljaka i dobrobit životinja te uspostaviti okvir za financiranje europske statistike.

Elżbieta Bieńkowska, povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i MSP-ove, izjavila je: Jedinstveno tržište je žila kucavica EU-a. U svojih 25 godina postojanja donijelo je građanima i poduzećima EU-a ogromnu korist. Kako bi jedinstveno tržište i dalje služilo svrsi, moramo ga čuvati. Danas predlažemo novi program za daljnje povećanje pozitivnih učinaka na Europljane.

Věra Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, dodala je: Potrošačima trebamo osigurati mogućnost ostvarivanja njihovih prava. To znači da im moramo dati praktične savjete o potrošačkim pitanjima i ukloniti opasne proizvode s tržišta. Upravo to će se postići novim programom jedinstvenog tržišta. Prvi put ćemo financirati postupke kolektivne pravne zaštite kao što smo najavili u Novim pogodnostima za potrošače.

Povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis dodao je: Drago mi je da je stup sigurnosti hrane jedan od glavnih korisnika novog programa jedinstvenog tržišta. Time se priznaje koliko je važno osigurati nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta prehrambenih proizvoda tako da sprječavamo i, ako je potrebno, suzbijamo bolesti životinja i biljaka koje mogu imati velike posljedice na javno zdravlje i gospodarstvo EU-a. Omogućuje nam da još više pojačamo napore koje ulažemo u području dobrobiti životinja, sprječavanja rasipanja hrane i borbe protiv prijevara.

Novim programom jedinstvenog tržišta podržat će se:

 • zaštita i osnaživanje potrošača: novim programom zajamčit će se ostvarivanje prava potrošača, osigurati veća zaštita potrošača i sigurnost proizvoda te pomoći potrošačima kada naiđu na probleme, na primjer kada kupuju na internetu. Uz to će se potrošačima olakšati i pristup pravnoj zaštiti kao što je predloženo u Novim pogodnostima za potrošače.

 • konkurentnost poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća: oslanjajući se na uspjeh postojećeg Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME), Komisija predlaže povećanje financijske potpore malim poduzećima kako bi rasla i širila se preko granica.

 • visoka razina zdravlja ljudi, životinja i biljaka: građani EU-a i dalje će imati pristup sigurnoj i kvalitetnoj hrani na integriranom europskom jedinstvenom tržištu. U okviru novog programa financijska potpora davat će se za sigurnu proizvodnju hrane, sprječavanje i iskorjenjivanje bolesti životinja i nametnika bilja i poboljšanje dobrobiti životinja u EU-u. Uz to će se promicati pristup tržištu za proizvođače hrane iz EU-a, pridonijeti izvozu u treće zemlje i znatno podržati poljoprivredna i prehrambena industrija kao vodeći sektor gospodarstva EU-a.

 • djelotvorno osiguravanje provedbe prvorazrednih normi: programom će se jačati suradnja između država članica i Komisije kako bi se osigurala pravilna provedba i primjena pravila EU-a. Programom će se poduprijeti i europske organizacije za normizaciju u uspostavi suvremenih normi koje će biti prikladne za budućnost.

 • pravedno tržišno natjecanje u digitalnom dobu: Komisija će s pomoću programa dodatno poboljšati svoje informatičke alate i stručno znanje koje koristi kako bi djelotvorno provodila pravila tržišnog natjecanja u digitalnom gospodarstvu (tj. kako bi reagirala na tržišna kretanja kao što je primjena velikih podataka i algoritama) te pojačati suradnju s tijelima i sudovima država članica.

 • kvalitetna europska statistika: programom će se nacionalnim uredima za statistiku dati sredstva za izradu i širenje europske statistike neophodne za donošenje odluka u svim politikama.

Sljedeći koraci

Brz dogovor o ukupnom dugoročnom proračunu EU-a i njegovim sektorskim prijedlozima neophodan je da bi sredstva EU-a što prije počela davati rezultate. Kašnjenja, kao što su bila ona na početku postojećeg proračunskog razdoblja 2014. – 2020., dovela bi do smanjenja financijske pomoći i tehničke potpore za mala i srednja poduzeća, ugrozila mjere kojima se osigurava sigurnost hrane ili proizvoda te poremetila izradu novih normi.

Kada bi se dogovor o sljedećem dugoročnom proračunu postigao 2019., bio bi moguć neometan prelazak s postojećeg dugoročnog proračuna (2014. – 2020.) na novi te bi se osigurala predvidivost i kontinuitet aktivnosti, što bi bilo na korist svima.

Kontekst

Komisija predlaže proračun od 4 milijarde EUR za program jedinstvenog tržišta. Osim toga, ciljevima programa znatno će pridonijeti 2 milijarde EUR dodijeljene u okviru fonda InvestEU, osobito u komponenti za mala i srednja poduzeća.

Jedinstveno tržište omogućuje Europljanima da slobodno putuju, studiraju, rade, žive i zaljubljuju se izvan granica. Mogu kupovati što žele i gdje žele te su im na raspolaganju veći izbor i niže cijene. Europska poduzeća, velika i mala, mogu proširiti svoju bazu potrošača i lakše razmjenjivati proizvode i usluge u cijelom EU-u. Jedinstveno tržište je jednostavno najveća vrijednost koju Europa ima za ostvarivanje rasta i promicanje konkurentnosti na globaliziranim tržištima.

Novi program jedinstvenog tržišta temelji se na Komisijinoj viziji sljedećeg dugoročnog proračuna predloženog 2. svibnja 2018. To je moderan, jednostavan i fleksibilan program koji objedinjuje velik broj aktivnosti koje su ranije financirane odvojeno. Time će se smanjiti preklapanja te poboljšati suradnja. U konačnici, osigurat će se kontinuiranost učinkovite provedbe jedinstvenog tržišta u praksi uz dobivanje veće vrijednosti za novac za građane EU-a.

Više informacija

Zakonodavni tekstovi i informativni članci:

 • Prijedlog uredbe

 • Sažetak

 • Procjena učinka

 • Prilog

 • Informativni članak: Jedinstveno tržište nakon 2020. 

Informativni članak s primjerima uspjeha – 25 godina jedinstvenog tržišta

Zajednička izjava povodom 25. obljetnice europskog jedinstvenog tržišta

Dodatne informacije o proračunu EU-a za budućnost dostupne su ovdje.

 

 

 

IP/18/4049

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar