Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU: Komisija predlaga 1,26 milijarde evrov za močnejšo evropsko solidarnostno enoto

Bruselj, 11. junija 2018

Evropska komisija predlaga nov program za evropsko solidarnostno enoto po letu 2020. V naslednjem dolgoročnem proračunu EU v obdobju 2021–2027 naj bi razpolagal z 1,26 milijarde evrov in nudil še več priložnosti za solidarnost.

Novi program bo vsaj 350 000 mladim Evropejcem omogočil, da med letoma 2021 in 2027 s prostovoljstvom, pripravništvi in zaposlitvami pomagajo skupnostim v stiski. Danes sprejeti predlog pomeni utrditev pobude v naslednjem proračunskem obdobju.

Evropski komisar za proračun in človeške vire Günther H. Oettinger je povedal: „Solidarnost je ena ključnih vrednot Evropske unije in uspeh evropske solidarnostne enote kaže, da je med mladimi velik interes za solidarnostne aktivnosti. Zato smo v naslednjem proračunu EU za evropsko solidarnostno enoto predlagali znatno več finančnih sredstev.“

Tibor Navracsics, komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport, je dejal: „Komisija s tem predlogom potrjuje svojo zavezo, da se bo zavzemala za solidarnost in večjo vlogo mladih. Cilj vseh naših prizadevanj je, da bi evropska solidarnostna enota prerasla v široko skupnost posameznikov in organizacij, pripravljenih pomagati ljudem v stiski po vsej Evropi in zunaj nje ter tako prispevati k izgradnji odpornih in kohezivnih družb. Mladi pa bodo pridobili spretnosti, nova prijateljstva in močan občutek evropske identitete.“

Komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dodala: „Naš predlog upošteva dosedanje izkušnje ter prinaša bolj vključujoč in prožnejši pristop in navsezadnje večjo izbiro za udeležence, najsi iščejo prostovoljske ali poklicne aktivnosti.“

Novi program bo temeljil na dosežkih iz prvih let obstoja evropske solidarnostne enote in vzpostavlja enotno vstopno točko za mlade, ki so se pripravljeni angažirati. Program bo med drugim zajemal:

  • prostovoljske aktivnosti, ki podpirajo operacije humanitarne pomoči v državah, ki niso članice EU: z vključitvijo te dobro uveljavljene pobude EU za humanitarno pomoč, ki se je do zdaj izvajala pod imenom Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, se bo omogočilo prostovoljstvo zunaj EU kot dopolnitev obstoječih možnosti v okviru evropske solidarnostne enote, tj. individualnega ali skupinskega prostovoljstva, pripravništva ali zaposlitve na področju solidarnosti v Evropi ali drugod;
  • ciljno usmerjene ukrepe: med takšnimi ukrepi bodo na primer dodatna finančna sredstva ali posebne kratkotrajnejše aktivnosti ali aktivnosti znotraj domače države, da bodo v pobudi lažje sodelovali prikrajšani mladi.

Naslednji koraki

Hiter dogovor o splošnem dolgoročnem proračunu EU in njegovih sektorskih predlogih je ključnega pomena, da bi sredstva EU čim prej začela dajati konkretne rezultate.

Zamude bi lahko postavile pod vprašaj prvo leto izvajanja programa evropske solidarnostne enote. Če bi bil dogovor o naslednjem dolgoročnem proračunu dosežen v letu 2019, bi bil zagotovljen nemoten prehod med sedanjim dolgoročnim proračunom za obdobje 2014–2020 in novim proračunom ter s tem predvidljivo in neprekinjeno financiranje v korist vseh.

Ozadje

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji v letu 2016 napovedal ustanovitev evropske solidarnostne enote, ki bo mladim med 18. in 30. letom starosti omogočila sodelovanje v številnih solidarnostnih aktivnostih po vsej EU in drugod. Od ustanovitve evropske solidarnostne enote 7. decembra 2016 se je pobudi pridružilo skoraj 64 000 mladih, skoraj 5 000 udeležencev pa je že aktivnih na terenu.

V prvi fazi, ki se je začela decembra 2016, je priložnosti za prostovoljstvo, pripravništvo ali zaposlitev v okviru evropske solidarnostne enote omogočalo osem različnih programov. Maja 2017 je Komisija predstavila predlog o lastnem mehanizmu financiranja in pravnem okviru evropske solidarnostne enote. O predlogu zdaj potekajo razprave v Evropskem parlamentu in Svetu. S tem bo pobuda še bolj usklajena, njen učinek pa večji. Evropska solidarnostna enota naj bi v obdobju 2018–2020 razpolagala s proračunskimi sredstvi v višini 376,5 milijona evrov. Do konca leta 2020 naj bi se v njene aktivnosti vključilo 100 000 mladih Evropejcev, da bi pomagali skupnostim in razvijali svoje kompetence.

Projekte za evropsko solidarnostno enoto lahko predlaga kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki izpolnjuje stroge zahteve glede kakovosti. Pobudo bodo izvajale Evropska komisija, nacionalne agencije Erasmus+ v državah članicah in Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več informacij

MEMO: Evropska solidarnostna enota po letu 2020 – vprašanja in odgovori

Informativni pregled: Proračun EU za prihodnost – evropska solidarnostna enota po letu 2020

Informativni pregled: Proračun EU za prihodnost – Evropska solidarnostna enota v akciji

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa evropske solidarnostne enote ter razveljavitvi [uredbe o evropski solidarnostni enoti] in Uredbe (EU) št. 375/2014 (COM(2018) 440/2)

Portal evropske solidarnostne enote

Spletišče o proračunu EU za prihodnost

IP/18/4035

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar