Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Uniós költségvetés: a Bizottság 1,26 milliárd eurós keretösszeget javasol az Európai Szolidaritási Testület kezdeményezés megerősítésére

Brüsszel, 2018. június 11.

A Bizottság új programot javasol az Európai Szolidaritási Testület új hosszú távú uniós költségvetés (2021–2027) alatti működésére. A javaslat értelmében a testület az említett időszakban 1,26 milliárd euróval gazdálkodhat. A cél a felkínált lehetőségek körének kibővítése.

Az új program révén 2021 és 2027 között legalább 350 ezer fiatal nyújthat segítséget – önkéntesként, gyakornokként vagy munkavállalóként – az arra rászorulóknak. A ma elfogadott javaslat biztosítja a testület működését az új költségvetési időszakban.

Günther H. Oettinger, a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős biztos elmondta: „A szolidaritás az Európai Unió egyik legfontosabb értéke. Az Európai Szolidaritási Testület sikere azt mutatja, hogy nagyon sok fiatal szeretne szolidaritással kapcsolatos tevékenységeket végezni. Ezért növeltük meg jelentősen az Európai Szolidaritási Testület által az új uniós költségvetési periódusban lehívható pénzügyi forrásokat.

Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságpolitikáért és a sportért felelős biztos így nyilatkozott: „A javaslattal az Európai Bizottság megerősítette a szolidaritás előmozdítására és a fiatalok lehetőségeinek megsokszorozására irányuló kötelezettségvállalását. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület olyan közösséggé fejlődjön, amelynek tagjai – magánszemélyek és szervezetek – készek segítő kezet nyújtani a rászorulóknak Európában és másutt, és ezzel részt vesznek a stabil és összetartó társadalmak kialakításában. A fiatalok ennek cserébe új készségeket sajátíthatnak el, új barátságokat köthetnek és elmélyíthetik magukban az európai identitásukat.”

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos így nyilatkozott: A Bizottság – az eddig megszerzett tapasztalatokra építve – rugalmasabb és mindenki számára megfelelőbb koncepcióra tett javaslatot, amely nagyobb választási szabadságot biztosít a résztvevőknek függetlenül attól, hogy önkéntes vagy szakmai munkát szeretnének-e végezni.

Az új program a testület fennállásának első éveiben elért eredményekre támaszkodik, és lehetővé teszi, hogy a szolidaritási tevékenységekben részt venni kívánó fiataloknak egyetlen szervvel kelljen fölvenniük a kapcsolatot. A program részét fogja képezni például:

  • Humanitárius segítségnyújtási műveletek támogatása önkéntesként nem uniós országokban: Az uniós humanitárius segítségnyújtási program eddig az „EU segítségnyújtási önkéntesei” elnevezésű, jól ismert kezdeményezés alatt futott; az Európai Szolidaritási Testületbe történő integrálásának köszönhetően mostantól a testület égisze alatt Unión kívüli önkéntes munkára is lehet jelentkezni ugyanúgy, ahogy az európai vagy más helyszínű, szolidaritással kapcsolatos önkéntes (egyéni vagy csoportos) munkákra, szakmai gyakorlatokra és állásokra.
  • Célzott intézkedések: Ide fognak tartozni a hátrányos helyzetű fiataloknak az európai Szolidaritási Testületben történő részvételét megkönnyíteni hivatott intézkedések (pl. plusztámogatás vagy a projektmunkák időtartamának/helyszínének módosítása; az ilyen fiatalok rövidebb ideig, vagy a saját országukban is végezhetnek szolidaritási tevékenységet).

A következő lépések

A hosszú távú uniós költségvetésre és ágazati javaslataira vonatkozó gyors megállapodás elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az uniós források a lehető leghamarabb konkrét eredményeket érjenek el.

Az esetleges késedelem meghiúsíthatná az Európai Szolidaritási Testület első évének munkáját. Ha a következő hosszú távú költségvetésről 2019-ben megszületik a döntés, akkor zökkenőmentes lesz az áttérés a jelenlegi hosszú távú költségvetésről (2014–2020) az újra, és kiszámítható körülmények között, folyamatos átmenet valósulhat meg, ami mindenkinek érdeke.

Háttér-információk

Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke az Unió helyzetét értékelő beszédében 2016-ban bejelentette, hogy az EU létrehozza az Európai Szolidaritási Testületet, amely lehetőségeket kínál majd a 18–30 éves fiataloknak arra, hogy szolidaritási tevékenységek széles körében vegyenek részt szerte az Európai Unióban vagy az Unión kívül. Azóta, hogy 2016. december 7-én megkezdte működését, a testülethez majdnem 64 ezer fiatal csatlakozott, és több mint ötezren bele is kezdtek valamilyen projektmunkába.

A 2016 decembere óta zajló első szakaszban nyolc különböző program biztosítja a hátteret az Európai Szolidaritási Testület égisze alatt elérhető önkéntesi, gyakornoki és munkavállalási lehetőségekhez. A Bizottság 2017 májusában javasolta, hogy az Európai Szolidaritási Testületnek saját pénzügyi mechanizmusa és jogi kerete legyen. Az Európai Parlament és a Tanács jelenleg vitatja meg a javaslatot, melynek célja az volt, hogy hozzájáruljon a testület működésének és hatásának további megerősítéséhez. Az Európai Szolidaritási Testület költségvetése 2018 és 2020 között 376,5 millió euró, amely révén 2020 végéig 100 ezer fiatal európai támogathat majd valamilyen közösséget, és fejlesztheti készségeit.http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1383_en.htm

Bármelyik köz- vagy magánjogi szerv nyújthat be projektjavaslatokat az Európai Szolidaritási Testülethez, feltéve, hogy megfelel a testület által támasztott szigorú minőségügyi követelményeknek. A kezdeményezést az Európai Bizottság, az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség, valamint az Erasmus+ nemzeti irodák valósítják meg.

További információk

Tájékoztató: Az Európai Szolidaritási Testület 2020 után: Kérdések és válaszok

Tájékoztató: A jövő uniós költségvetése Az Európai Szolidaritási Testület 2020 után

Tájékoztató: A jövő uniós költségvetése Az Európai Szolidaritási Testület akcióban

Javaslat az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletre (COM (2018)440/2)

Az Európai Szolidaritási Testület portálja

Webhely a jövő uniós költségvetéséről

IP/18/4035

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar