Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Proračun EU-a: Komisija predlaže iznos od 1,26 milijardi EUR za jačanje Europskih snaga solidarnosti

Bruxelles, 11. lipnja 2018.

Za sljedeći dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021.–2027. Komisija je predložila novi program za Europske snage solidarnosti nakon 2020. uz proračun od 1,26 milijardi EUR kako bi se unaprijedile mogućnosti koje taj program nudi.

Novim će se programom omogućiti najmanje 350 000 mladih Europljana da pruže potporu potrebitim zajednicama u razdoblju od 2021. do 2027. u okviru volontiranja, pripravništva i radnih angažmana. Na temelju danas prihvaćenog Prijedloga konsolidirana je uloga Europskih snaga solidarnosti u sljedećem proračunskom razdoblju.

Povjerenik za proračun i ljudske resurse Günther H. Oettinger izjavio je: Solidarnost je jedna od ključnih vrijednosti u Europskoj uniji, a uspjeh Europskih snaga solidarnosti pokazuje da postoji snažna potreba mladih da sudjeluju u aktivnostima solidarnosti.Zato moramo znatno povećati financijska sredstva za Europske snage solidarnosti u sljedećem proračunu EU-a.

Tibor Navracsics, povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, rekao je: Ovim Prijedlogom Europska komisija potvrdila je svoju predanost jačanju solidarnosti i osnaživanju mladih. Poduzimamo sve mjere kako bi se omogućilo da se Europske snage solidarnosti pretvore u široku zajednicu ljudi i organizacija koje su spremne pomoći potrebitima diljem našeg kontinenta i šire, čime se pomaže u izgradnji otpornih i povezanih društava. S druge strane, mladi će steći vještine, nova prijateljstva i snažan osjećaj europskog identiteta.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: Oslanjajući se na dosadašnja iskustva, ovim se Prijedlogom pružaju uključiviji i fleksibilniji pristup i u konačnici veća sloboda izbora za sudionike, bez obzira na to zanimaju li ih volonterske aktivnosti ili radni angažmani.

Novi program temelji se na postignućima Europskih snaga solidarnosti u prvim godinama njihova postojanja te se njime uspostavlja jedinstvena ulazna točka za mlade koji žele iskazati svoju solidarnost. Konkretno, program će uključivati:

  • volonterske aktivnosti za potporu operacijama humanitarne pomoći u trećim zemljama: Uključivanjem u Europske snage solidarnosti ovog provjerenog programa EU-a za humanitarnu pomoć koji je dosad djelovao pod imenom Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a osigurat će se mogućnosti za volontiranje izvan EU-a te dopuniti postojeće mogućnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti za pojedinačno ili grupno volontiranje, pripravništvo ili zaposlenje u području solidarnosti u Europi.
  • Ciljane mjere: uključivat će dodatna sredstva ili namjenske aktivnosti, primjerice kraćeg trajanja ili u vlastitoj zemlji, kako bi se olakšalo sudjelovanje mladih u nepovoljnom položaju u Europskim snagama solidarnosti.

Sljedeći koraci

Brz dogovor o ukupnom dugoročnom proračunu EU-a i njegovim sektorskim prijedlozima neophodan je da bi sredstva EU-a što prije počela davati rezultate.

Odgađanja bi mogla dovesti u pitanje provedbu prve godine programa Europskih snaga solidarnosti. Kada bi se dogovor o sljedećem dugoročnom proračunu postigao 2019., bio bi moguć neometan prelazak s postojećeg dugoročnog proračuna (2014.–2020.) na novi te bi se zajamčilo predvidivo i neprekinuto financiranje, što bi bilo na korist svima.

Kontekst

U govoru o stanju Unije 2016. predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker najavio je osnivanje Europskih snaga solidarnosti kojima će se mladima od 18 do 30 godina omogućiti sudjelovanje u širokom rasponu aktivnosti solidarnosti diljem EU-a i izvan nje. Od njihova pokretanja 7. prosinca 2016. gotovo 64 000 mladih pridružilo se Europskim snagama solidarnosti, a gotovo 5 000 sudionika započelo svoju aktivnost.

Tijekom prve faze započete u prosincu 2016. pokrenuto je osam različitih programa u kojima se nudi volontiranje, pripravništvo ili zapošljavanje u okviru Europskih snaga solidarnosti. U svibnju 2017. Komisija je predložila da Europske snage solidarnosti dobiju vlastiti mehanizam financiranja i pravni okvir. Europski parlament i Vijeće trenutačno raspravljaju o tom prijedlogu. Time će se dodatno ojačati njihova dosljednost i utjecaj. Proračunom Europskih snaga solidarnosti od 376,5 milijuna EUR za razdoblje 2018.–2020. omogućilo bi se da 100 000 mladih Europljana do kraja 2020. pruža potporu zajednicama i razvija svoje kompetencije.

Svako javno ili privatno tijelo koje poštuje stroge zahtjeve u pogledu kvalitete može predlagati projekte za Europske snage solidarnosti. Provodit će ih Europska komisija, nacionalne agencije za provedbu programa Erasmus+ u državama članicama te Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Dodatne informacije

OBAVIJEST: Europske snage solidarnosti nakon 2020.: Pitanja i odgovori

Informativni članak: Proračun EU-a za budućnost: Europske snage solidarnosti nakon 2020.

Informativni članak: Proračun EU-a za budućnost: Europske snage solidarnosti na djelu

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014 (COM (2018) 440/2)

Portal Europskih snaga solidarnosti

Web-mjesto o proračunu EU-a za budućnost

IP/18/4035

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar