Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi eelarve: komisjon teeb ettepaneku 1,26 miljardi euro eraldamise kohta Euroopa solidaarsuskorpuse tugevdamiseks

Brüssel, 11. juuni 2018

Järgmiseks pikaajaliseks ELi eelarveks teeb komisjon ettepaneku uue Euroopa solidaarsuskorpuse programmi kohta 2020. aasta järgseks perioodiks, mille kohaselt eraldatakse 1,26 miljardit eurot korpuse raames pakutavate võimaluste laiendamiseks.

Uus programm võimaldab vähemalt 350 000 noorel eurooplasel ajavahemikus 2021–2027 toetada raskustes olevaid kogukondi vabatahtliku tegevuse, praktika ja töö kaudu. Tänane ettepanek märgib Euroopa solidaarsuskorpuse tugevdamist järgmisel eelarveperioodil.

Eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther H. Oettinger ütles: „Solidaarsus on üks Euroopa Liidu põhiväärtustest ning Euroopa solidaarsuskorpuse edu näitab seda, et noored soovivad solidaarsusega seotud tegevuses agaralt osaleda. Seepärast oleme järgmises ELi eelarves märkimisväärselt suurendanud Euroopa solidaarsuskorpusele mõeldud rahalisi vahendeid.

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics sõnas: „Selle ettepanekuga kinnitas Euroopa Komisjon võetud kohustust tugevdada solidaarsust ja suurendada noorte mõjuvõimu. Teeme kõik selleks, et võimaldada Euroopa solidaarsuskorpusel kasvada ulatuslikuks noori ja organisatsioone hõlmavaks kogukonnaks, mis on valmis toetama raskustes olevaid inimesi nii Euroopas kui ka mujal, aidates rajada vastupidavaid ja sidusaid ühiskondi. Noored omakorda täiendavad oma oskusi, leiavad uusi sõpru ning saavad tunda, mida tähendab olla eurooplane.“

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen märkis: „Seni omandatud kogemuste põhjal luuakse ettepanekuga kaasavam ja paindlikum lähenemisviis, mis annab osalejatele suurema võimaluse otsustada, kas nad soovivad osaleda vabatahtlikus tegevuses või tööprojektis.

Uus programm põhineb korpuse esimeste tegevusaastate saavutustel ning loob solidaarsustegevuses osaleda soovivate noorte jaoks ühtse kontaktpunkti. Eelkõige sisaldab programm järgmist.

  • Vabatahtlik tegevus, millega toetatakse kolmandates riikides korraldatavaid humanitaarabioperatsioone. Selle eduka ELi humanitaarabikava, mis on seni toiminud Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse algatuse nime all, lisamine Euroopa solidaarsuskorpusesse võimaldab pakkuda vabatahtliku tegevuse võimalusi väljaspool ELi ja täiendab olemasolevaid solidaarsuskorpuse võimalusi, mille raames noored saavad osaleda vabatahtlikus tegevuses kas individuaalselt või rühmana või saada praktika- või töökoht solidaarsusega seotud valdkonnas Euroopas ja mujal.
  • Sihipärased meetmed. Nende hulgas on täiendavad rahalised vahendid või solidaarsusega seotud kohandatud tegevus (näiteks lühema kestusega või oma riigi piires) –lihtsustatakse ebasoodsas olukorras olevate noorte osalemist Euroopa solidaarsuskorpuse tegevuses.

Edasised sammud

Oluline on jõuda kiiresti kokkuleppele ELi üldise pikaajalise eelarve ja selle valdkondlike ettepanekute suhtes, et ELi rahalised vahendid jõuaksid abivajajateni ja annaksid tulemusi võimalikult ruttu.

Viivitused võivad seada ohtu Euroopa solidaarsuskorpuse programmi rakendamise selle esimesel aastal. Kui järgmise pikaajalise eelarve suhtes suudetaks kokkulepe saavutada 2019. aastal, võimaldaks see tõrgeteta üleminekut praeguselt (2014.–2020. aasta) pikaajaliselt eelarvelt uuele eelarvele. See tagaks rahastamise prognoositavuse ja järjepidevuse, mis on kõigi huvides.

Taustteave

Oma 2016. aasta kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus teatas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Euroopa solidaarsuskorpuse loomisest, mis pakub 18–30aastastele noortele võimalust osaleda mitmesuguses solidaarsustegevuses kogu ELis ja mujal. Alates algatuse käivitamisest 7. detsembril 2016 on peaaegu 64 000 noort liitunud Euroopa solidaarsuskorpusega ning peaaegu 5000 osalejat on alustanud tegevust mõnes solidaarsusprojektis.

2016. aasta detsembris käivitati esimene etapp. Selle käigus algatati kaheksa programmi, et pakkuda Euroopa solidaarsuskorpuse raames võimalusi vabatahtlikuks tegevuseks, praktikaks ning töötamiseks. Mais 2017 tegi komisjon ettepaneku luua Euroopa solidaarsuskorpuse jaoks rahastamismehhanism ja õigusraamistik. Ettepanek on praegu arutlusel Euroopa Parlamendis ja nõukogus. See aitab veelgi suurendada korpuse sidusust ja mõju. 376,5 miljoni euro suurune Euroopa solidaarsuskorpuse eelarve ajavahemikuks 2018–2020 võimaldaks 100 000 noorel eurooplasel aidata kogukondi ja täiendada oma oskusi kuni 2020. aasta lõpuni.

Iga avalik-õiguslik või eraõiguslik asutus, mis järgib rangeid kvaliteedinõudeid, võib esitada Euroopa solidaarsuskorpusele oma projekti. Projekte rakendavad Euroopa Komisjon, programmi „Eramus+“ riiklikud bürood liikmesriikides ning Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet.

Lisateave

TEABEKIRI: Euroopa solidaarsuskorpus pärast 2020. aastat: küsimused ja vastused

Teabeleht: ELi eelarve tuleviku jaoks: Euroopa solidaarsuskorpus pärast 2020. aastat

Teabeleht: ELi eelarve tuleviku jaoks: Euroopa solidaarsuskorpuse tegevus

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks [Euroopa solidaarsuskorpuse määrus] ja määrus (EL) nr 375/2014 (COM (2018) 440/2)

Euroopa solidaarsuskorpuse portaal

Veebisait: ELi eelarve tuleviku jaoks

IP/18/4035

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar