Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Бюджет на ЕС: Комисията предлага 1,26 млрд. евро за укрепване на Европейския корпус за солидарност

Брюксел, 11 юни 2018 r.

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021—2027 г. Комисията предлага нова програма за Европейския корпус за солидарност след 2020 г., като предоставя 1,26 млрд. евро за разширяване на възможностите, които той предлага.

Новата програма ще позволи на най-малко 350 000 млади европейци да подкрепят общности в нужда между 2021 и 2027 г. чрез доброволческа дейност, стажове и назначения на работа. Приетото днес предложение бележи консолидирането на Европейския корпус за солидарност за следващия бюджетен период.

Комисарят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер каза: Солидарността е една от основните ценности в Европейския съюз и успехът на Европейския корпус за солидарност показва, че има голямо търсене на млади хора, които да участват в дейности за солидарност. Затова увеличихме значително финансирането за Европейския корпус за солидарност в следващия бюджет на ЕС.

Тибор Наврачич, комисар за образованието, културата, младежта и спорта, заяви: С това предложение Европейската комисия потвърди ангажимента си да укрепва солидарността и да предоставя възможности на младите хора. Създаваме всички необходими условия, за да може Европейският корпус за солидарност да прерасне в голяма общност на хора и организации, готови да подкрепят нуждаещите се в Европа и извън нейните предели, като помагат за изграждане на устойчиви и сплотени общества. На свой ред младите хора ще придобият умения, ще създадат нови приятелства и ще развият силно чувство за това какво означава да бъдеш европеец.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: Като се основава на натрупания досега опит, това предложение създава възможности за по-приобщаващ и гъвкав подход и в крайна сметка — за по-голяма свобода на избора за участниците, независимо дали искат да извършват доброволческа дейност или да работят.

Новата програма ще се основава на постиженията на корпуса през първите години от неговото съществуване, като с нея се създава единно звено за контакт за младите хора, които искат да се включат в дейности за солидарност. По-специално програмата ще включва:

  • Доброволчески дейности по подкрепа на операции за хуманитарна помощ в държави извън ЕС: Включването в Европейския корпус за солидарност на тази утвърдена схема на ЕС за хуманитарна помощ, която досега работеше под името Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ, ще предостави възможности за доброволческа дейност извън ЕС и ще допълва съществуващите в рамките на корпуса за солидарност възможности за доброволческа дейност — индивидуално или в група, стаж или получаване на работа в областта на солидарността в Европа или извън нея;
  • Целеви мерки: Те ще включват допълнително финансиране или специални дейности с по-кратка продължителност или в собствената страна на участника, например за да се насърчи участието на младежи в неравностойно положение в Европейския корпус за солидарност.

Следващи стъпки

Бързото постигане на споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС и неговите секторни предложения е много важно, за да се гарантира възможно най-бързото постигане на резултати по места.

Закъсненията могат да поставят под въпрос изпълнението на програмата на Европейския корпус за солидарност за първата година. Постигането на споразумение през 2019 г. относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между настоящия (2014—2020 г.) и новия дългосрочен бюджет, а също така ще гарантира предвидимост и непрекъснатост на финансирането, което е от полза на всички.

Контекст

В своята реч за състоянието на Съюза през 2016 г. председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер обяви, че ще бъде създаден Европейски корпус за солидарност, който ще предлага на младите хора на възраст между 18 и 30 години възможността да участват в широк спектър дейности за солидарност в целия ЕС и извън него. От неговото създаване на 7 декември 2016 г. повече от 64 000 младежи са се присъединили към Европейския корпус за солидарност, а почти 5000 са започнали дейност в неговите рамки.

По време на първата фаза, започнала през декември 2016 г., в рамките на Европейския корпус за солидарност бяха мобилизирани осем различни програми, предлагащи възможности за доброволческа дейност, стаж или работа. През май 2017 г. Комисията представи предложение Европейският корпус за солидарност да има свой собствен механизъм за финансиране и собствена правна рамка. Понастоящем предложението се обсъжда в Европейския парламент и в Съвета. Това ще допринесе за по-голяма съгласуваност и въздействие на дейността на корпуса. Бюджет от 376,5 млн. евро за Европейския корпус за солидарност за периода 2018—2020 г. ще даде възможност на 100 000 млади европейци да подкрепят общности и да развиват компетенциите си до края на 2020 г.

Всяко публично или частно образувание, спазващо строгите изисквания за качество, може да предлага проекти на Европейския корпус за солидарност. Тези проекти ще бъдат изпълнявани от Европейската комисия, националните агенции по програма „Еразъм+“ в държавите членки и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

За повече информация

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Европейският корпус за солидарност след 2020 г.: въпроси и отговори

Информационен документ: Бюджет на ЕС за бъдещето: Европейският корпус за солидарност след 2020 г

Информационен документ: Бюджет на ЕС за бъдещето: Европейският корпус за солидарност в действие

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламент за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014 (COM (2018) 440/2)

Портал на Европейския корпус за солидарност

Уебсайт за бюджета на ЕС за бъдещето

IP/18/4035

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar