Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU-budgettet: Kommissionen foreslår øget finansiering til investering i højtydende infrastrukturer for at styrke forbindelserne i Europa

Bruxelles, den 6. juni 2018

Som en del af det næste langsigtede EU-budget for perioden 2021-2027 foreslår Europa-Kommissionen i dag en investering på 42,3 mia. EUR til fornyelse af Connecting Europe-faciliteten for at støtte investeringer i de europæiske infrastrukturnet for transport (30,6 mia. EUR), energi (8,7 mia. EUR) og på det digitale område (3 mia. EUR).

Det udgør en stigning på 47 % i forhold til 2014-2020[1] og illustrerer EU's engagement for et tæt forbundet og integreret EU, hvor borgerne og virksomhederne fuldt ud drager fordel af fri bevægelighed og det indre marked. For perioden 2021-2027 foreslår Kommissionen at styrke Connecting Europe-facilitetens miljømæssige dimension med et mål om, at 60 % af dens budget skal bidrage til opnåelse af klimamålene. Det vil medvirke til at styrke energiunionen, opfylde EU's forpligtelser i henhold til Parisaftalen, og konsolidere Europas globale førerstilling i bekæmpelsen af klimaændringer.

Maroš Šefčovič, næstformand med ansvar for energiunionen, udtaler: "Det er siden indgåelsen af Parisaftalen blevet afgørende at skabe forbindelser mellem de forskellige sektorer. For at maksimere virkningen af energiomstillingen vil der med den nye Connecting Europe-facilitet blive presset på for, at der opnås endnu større synergi mellem transport og energi-sektorerne og den digitale sektor. Endvidere vil det øgede budget, eventuelt i kombination med andre instrumenter, hjælpe Europa med at forblive på forkant med udviklingen på verdensplan, hvad angår innovative projekter såsom intelligente net og energilagring."

Miguel Arias Cañete, kommissær med ansvar for klima og energi, udtaler: "Dette forslag vil opbygge den infrastruktur, der er nødvendig for omstillingen til ren energi, og hjælpe os med at opnå vores ambitiøse klima- og energimål for 2030. Det nye program vil også hjælpe os med at gennemføre strategiske projekter såsom baltisk synkronisering med de europæiske elnet, hvilket er afgørende for indførelsen af en reel energiunion."

Violeta Bulc, kommissær med ansvar for transport, udtaler: "Transport er et af områderne, hvor EU skaber konkrete fordele for borgerne, og vi foreslår i dag et hidtil uset budget for forbedring af mobiliteten på vores kontinent. Vi ønsker, at Europas befolkning skal kunne benytte det mest inklusive, sikre, rene og moderne net i verden. Vores borgere fortjener intet mindre."

Kommissionens forslag sigter mod en bedre integrering af transport- og energisektorerne og den digitale sektor med henblik på at fremskynde dekarboniseringen og digitaliseringen af EU's økonomi. Rene mobilitetsløsninger, såsom elektrisk mobilitet, kræver f.eks. en tæt integration af transport- og energisektorerne. Andre eksempler omfatter autonom mobilitet, energilagring og intelligente net.

1. Transport: sikker, ren og forbundet mobilitet

Connecting Europe-faciliteten vil støtte intelligent, bæredygtig, inklusiv og sikker mobilitet i tråd med forslagene vedrørende "Et Mobilt Europa" og EU's transportinfrastrukturpolitik. F.eks. vil den hjælpe til dekarboniseringen af transport ved at prioritere miljøvenlige transportformer såsom jernbanetransport og udviklingen af ladestationer til alternative brændstoffer. Det foreslås også, at der lægges større vægt på en modernisering af nettet, især med henblik på at gøre det sikrere og mere trygt at benytte. En del af budgettet (11,3 mia. EUR) vil som et konkret udtryk for den europæiske solidaritet blive forbeholdt medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden.

For første gang nogensinde vil Connecting Europe-faciliteten desuden støtte transportinfrastrukturer til civil og militær dobbeltanvendelse med 6,5 mia. EUR. Målet er at tilpasse Europas transportnet til militære krav og forbedre militær mobilitet i EU. Dette vil i høj grad bidrage til gennemførelsen af en fuldt udbygget forsvarsunion inden 2025, hvilket er en af den nuværende Kommissions politiske prioriteter. Dagens forslag følger op på den fælles meddelelse fra november 2017 og på handlingsplanen fra marts 2018.

2. Energi: overkommelig, sikker og bæredygtig

I energisektoren vil den nye Connecting Europe-facilitet muliggøre indførelsen af en reel energiunion og støtte energiomstillingen, i tråd med målene i forslagene om ren energi til alle europæere. Det vil gøre det muligt for EU fortsat at føre an i omstillingen til ren energi, i tråd med Juncker-Kommissionens politiske prioritet om at blive en verdensleder, hvad angår udnyttelsen af vedvarende energi.

I denne henseende har et nyt budgetområde til formål at fremme medlemsstaternes samarbejde på grænseoverskridende projekter for vedvarende energi med henblik på at fremme den strategiske anvendelse af vedvarende energiteknologier, der er markedsklare. Programmet vil også fortsætte med at støtte de vigtigste transeuropæiske netinfrastrukturer med henblik på yderligere at integrere det indre marked for energi, fremme interoperabilitet mellem net på tværs af grænser og sektorer, fremme dekarbonisering og sikre energiforsyningssikkerhed.

3. Det digitale område: bredbåndsnet med høj kapacitet

Connecting Europe-faciliteten vil støtte højteknologisk digital infrastruktur, som er grundlaget for et velfungerende digitalt indre marked. Digitaliseringen af den europæiske industri og moderniseringen af sektorer som transport, energi, sundhed og offentlig administration afhænger af universel adgang til pålidelige, overkommelige kvalitetsnet med høj og meget høj kapacitet. Grundet den stadigt stigende efterspørgsel efter net og infrastrukturer med høj kapacitet til elektronisk kommunikation vil den nye Connecting Europe-facilitet lægge større vægt på infrastruktur til digitale forbindelser.

De næste skridt

En hurtig vedtagelse af det overordnede langsigtede EU-budget og dets sektorspecifikke forslag er afgørende for at sikre, at EU-fondene så hurtigt som muligt begynder at føre til resultater ude i virkeligheden, eftersom forsinkelser ville have en stærk indvirkning på en række igangværende store infrastrukturprojekter. I transportsektoren ville det påvirke flagskibsprojekter, såsom jernbaneforbindelserne Rail Baltica, Brenner Tunnel, Lyon-Turin, Evora-Merida, m.fl. F.eks. skal de nødvendige, større indkøb til anlægsarbejdet vedrørende Rail Baltica kunne iværksættes i 2021. Dette er afgørende for fuldførelsen af det nævnte projekt, der vil hjælpe til at forbinde fem millioner mennesker i Baltikum.

En vedtagelse af det næste langsigtede budget i 2019 vil sikre en gnidningsløs overgang mellem det nuværende langsigtede budget for 2014-2020 og det kommende, samt forudsigelighed og kontinuitet i finansieringen til gavn for alle.

Baggrund

Transeuropæiske net og grænseoverskridende samarbejde er ikke kun afgørende for et velfungerende indre marked, men spiller også en strategisk rolle i gennemførelsen af energiunionen og det digitale indre marked og i forbindelse med udvikling af bæredygtige transportformer. Uden EU's medvirken har private markedsdeltagere og nationale myndigheder imidlertid ikke tilstrækkeligt incitament til at investere i grænseoverskridende infrastrukturprojekter.

Connecting Europe-faciliteten har til formål at afhjælpe denne situation ved hjælp af EU-medfinansiering. Finansiering tildeles på grundlag af indkaldelser af konkurrencedygtige forslag, som forvaltes af Europa-Kommissionen og Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA).

Sammen med InvestEU-programmet hjælper det endvidere med at slå bro over investeringskløften i Europa og skabe arbejdspladser og økonomisk vækst.

Yderligere oplysninger

Retsakter og faktablade

Et EU-budget for fremtiden

Forslag til tilpasninger af det transeuropæiske transportnet

 

[1] Sammenligning af de løbende priser for EU-27 i 2014-2020 i forhold til 2021-2028. Det er en stigning på 29 % i faste priser i 2018.

IP/18/4029

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar