Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska komisia reaguje na zavedenie amerických ciel na dovoz ocele a hliníka z EÚ

Brusel 31. máj 2018

Spojené štáty oznámili, že od 1. júna 2018 budú ukladať dodatočné clá vo výške 25 % na dovoz ocele z EÚ a 10 % na dovoz hliníka z EÚ.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Toto rozhodnutie vo mne vyvoláva obavy. EÚ je presvedčená, že tieto jednostranné sadzby USA sú neopodstatnené a v rozpore s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Ide o čistý a jasný protekcionizmus. V posledných mesiacoch sme s USA neustále diskutovali na všetkých možných úrovniach v snahe spoločne nájsť riešenie problému nadmernej kapacity v oceliarskom odvetví. Problém spočíva v nadmernej kapacite. EÚ však nielenže nie je jej zdrojom, ale naopak, aj nás sa rovnako nepriaznivo dotýka. Preto sme odhodlaní spolupracovať s našimi partnermi na systematických riešeniach. Takisto sme neustále naznačovali našu otvorenosť diskutovať o spôsoboch, ako zlepšiť bilaterálne obchodné vzťahy s USA, ale zároveň sme dali jasne najavo, že EÚ nebude vyjednávať pod hrozbou. Zameranie opatrení na tých, ktorí nemôžu za nadmerné kapacity, hrá do karát tým, ktorí sú za tento problém skutočne zodpovední. Spojené štáty nám teraz neponechali inú možnosť, ako postúpiť spor na urovnanie vo Svetovej obchodnej organizácii a uložiť dodatočné clá na určitý dovoz z USA. Budeme brániť záujmy Únie plne v súlade s medzinárodným obchodným právom.“

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová povedala: „Dnešný deň je čiernym dňom pre svetový obchod. Vynaložili sme všetko úsilie, aby sme tejto situácii predišli. Za posledných pár mesiacov som pri nespočetných príležitostiach opakovane komunikovala s americkým ministrom obchodu. Presadzovala som, aby sme spolupracovali na dosiahnutí pozitívnej transatlantickej obchodnej agendy, a aby bola EÚ plne, trvalo a bezpodmienečne oslobodená od týchto colných sadzieb. O to isté sa usilovali aj vedúci predstavitelia EÚ. USA sa počas týchto rokovaní snažili pod hrozbou obchodných obmedzení získať ústupky zo strany EÚ. Takto sa neobchoduje, už vôbec nie medzi dlhodobými partnermi, priateľmi a spojencami. Teraz, keď máme vo veciach jasno, bude reakcia EÚ primeraná a v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Vzniknutú situáciu budeme riešiť prostredníctvom mechanizmu urovnávania sporov v rámci Svetovej obchodnej organizácie, keďže tieto opatrenia Spojených štátov sú v jasnom rozpore s medzinárodne dohodnutými pravidlami. Takisto uložíme vyrovnávacie opatrenia a podnikneme všetky potrebné kroky na to, aby sme uchránili trh EÚ pred odklonom obchodu spôsobeným týmito obmedzeniami zo strany USA.“

Súvislosti

V roku 2017 mali opatrenia Spojených štátov vplyv na vývoz EÚ v hodnote 6,4 miliardy EUR. EÚ urobila všetko preto, aby predišla tejto situácii. V posledných mesiacoch sa však na ňu pripravovala a teraz môže okamžite, rozhodne a primerane reagovať na obmedzenia obchodu s oceľou a hliníkom zo strany USA, a to v úplnom súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Dňa 1. júna EÚ začala konanie proti USA v rámci WTO. Toto rozhodnutie bolo prijaté kolégiom komisárov 29. mája a v rovnaký deň bola táto záležitosť odkonzultovaná aj s členskými štátmi. Opatrenia USA sú určené predovšetkým na ochranu domáceho výrobného odvetvia USA pred konkurenciou z dovozu, čo je v zjavnom rozpore s pravidlami WTO. Okrem toho, že proti opatreniam USA využívame mechanizmus urovnávania sporov v rámci WTO, naše kroky v tejto oblasti koordinujeme aj s inými dotknutými partnermi.

Pokiaľ ide o americké colné opatrenia, EÚ sa rozhodla využiť možnosti, ktoré ponúkajú pravidlá WTO, a to vyrovnať situáciu uvalením dodatočných ciel na rôzne výrobky pochádzajúce z USA. Výška colných sadzieb bude zodpovedať škode, ktorú utrpí tovar z EÚ v súvislosti so zavedením nových amerických obchodných obmedzení. Zoznam výrobkov z USA je pripravený: diskutovali sme o ňom so zainteresovanými stranami na európskej úrovni a máme podporu členských štátov. EÚ oznámila prípadné vyrovnávacie opatrenia Svetovej obchodnej organizácii 18. mája a na základe pravidiel organizácie ich môže začať uplatňovať o 30 dní neskôr. Komisia teraz v koordinácii s členskými štátmi prijme formálne rozhodnutie o zavedení vyrovnávacích opatrení.

Je odhodlaná chrániť trh EÚ s oceľou a hliníkom pred škodami, ktoré spôsobí dodatočný dovoz, ktorý by mohol do EÚ smerovať v dôsledku zatvorenia amerického trhu. Dňa 26. marca sa začalo prešetrovanie týkajúce sa možného uloženia ochranných opatrení na oceľ. Komisia má deväť mesiacov, aby sa rozhodla, či sú ochranné opatrenia naozaj potrebné. Toto rozhodnutie môže byť prijaté aj v omnoho skoršom štádiu konania, ak sa prešetrovaním potvrdí, že treba rýchlo konať. Komisia takisto zaviedla systém dohľadu nad dovozom hliníka pre prípad, že by bolo potrebné v tomto odvetví prijať opatrenia.

Ďalšie informácie

Plán EÚ na boj proti obchodným obmedzeniam USA, predložený 7. marca

Vyhlásenie Komisie po oznámení USA z 1. mája

Zoznam výrobkov, ktorých sa dotknú vyrovnávacie opatrenia

Ochranné opatrenia týkajúce sa ocele

Mechanizmus WTO na urovnávanie sporov

Viac o obchodných vzťahoch medzi EÚ a USA

IP/18/4006

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar