Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja Europejska reaguje na amerykańskie cła na stal i aluminium z UE

Bruksela, 31 maja 2018 r.

Stany Zjednoczone zapowiedziały nałożenie od 1 czerwca 2018 r. dodatkowych ceł na import stali (25 proc.) i aluminium (10 proc.) z UE.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, oświadczył: Niepokoi mnie taka decyzja. Zdaniem UE wprowadzenie przez USA jednostronnych taryf celnych jest nieuzasadnione i sprzeczne z zasadami Światowej Organizacji Handlu. Jest to czysty protekcjonizm handlowy. W ostatnich miesiącach współpracowaliśmy z USA na wszystkich możliwych szczeblach, aby wspólnie rozwiązać problem nadwyżki mocy produkcyjnych w sektorze stali. U sedna problemu leży właśnie ta nadwyżka, a UE nie jest jej źródłem, ale sama jest poszkodowana. Dlatego razem z naszymi partnerami chcemy szukać rozwiązań strukturalnych. Konsekwentnie podkreślamy również naszą gotowość do dyskusji na temat poprawy dwustronnych stosunków handlowych z USA. Równocześnie jednak UE nie może się dać zastraszyć. Obejmując sankcjami tych, którzy nie odpowiadają za nadwyżki mocy produkcyjnych, Stany Zjednoczone działają na korzyść tych, którzy są faktycznie odpowiedzialni za problem. USA nie pozostawiają nam innego wyboru niż rozstrzygnięcie sporu w ramach WTO i nałożenie dodatkowych ceł na szereg produktów importowanych z USA. Będziemy bronić interesów Unii, w pełni przestrzegając międzynarodowego prawa handlowego.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström dodała: To nie jest dobry dzień dla światowego handlu. Zrobiliśmy wszystko, aby tego uniknąć. W ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie rozmawiałam z sekretarzem stanu USA ds. handlu. Zachęcałam do pozytywnego dialogu w transatlantyckim handlu. Nalegałam, aby UE była w pełni, na stałe i bezwarunkowo zwolniona z tych ceł. O to prosili również przywódcy UE. Podczas rozmów Stany Zjednoczone szantażowały nas groźbą ograniczeń w handlu, aby uzyskać ustępstwa ze strony UE. To nie jest nasz sposób działania. Nie zgadzamy się na takie warunki w relacjach z długoletnimi partnerami, przyjaciółmi i sojusznikami. Teraz już wiemy, że odpowiedź UE musi być proporcjonalna i zgodna z zasadami WTO. Rozpoczniemy obecnie postępowanie sporne w WTO, ponieważ środki wprowadzone przez UE są zdecydowanie niezgodne z obowiązującymi zasadami międzynarodowymi. Wprowadzimy również środki przywracające równowagę w handlu i będziemy chronić rynek UE przed odwróceniem handlu wywołanym przez amerykańskie ograniczenia.

Kontekst

Łączna wartość eksportu towarów, objętych amerykańskimi cłami, wyniosła w 2017 r. 6,4 mld euro. UE chciałaby uniknąć obecnej sytuacji. Jednak przygotowywała się na nią od kilku miesięcy. Obecnie jest gotowa odpowiedzieć na ograniczenia w handlu stalą i aluminium. Będzie to reakcja szybka, zdecydowana, proporcjonalna oraz zgodna z zasadami WTO.

1 czerwca UE rozpocznie postępowanie przeciwko Stanom Zjednoczonym na forum WTO. Decyzję taką podjęło w dniu 29 maja kolegium komisarzy. W tym samym dniu skonsultowano ją z państwami członkowskimi. Środki wprowadzone przez Stany Zjednoczone mają przede wszystkim chronić przemysł krajowy przed konkurencją zagraniczną, co w oczywisty sposób jest sprzeczne z zasadami WTO. Oprócz sporu na forum WTO, UE wprowadza również środki odwetowe przeciwko USA. Odpowiedź taka została skoordynowana z innymi partnerami, których dotyczą amerykańskie cła.

Jeśli chodzi o amerykańskie środki taryfowe, UE wykorzysta zgodnie z zasadami WTO możliwość zrównoważenia sytuacji, przez nałożenie ceł na określone towary z USA. Wysokość stawek celnych będzie odpowiadać szkodom dla przemysłu UE, wynikającym z amerykańskich ograniczeń handlowych. Wykazu produktów z USA jest gotowy – skonsultowano go z europejskimi zainteresowanymi stronami i poparły go państwa członkowskie. 18 maja UE zgłosiła w WTO swój zamiar wprowadzenia środków równoważących i zgodnie z zasadami handlu może je wprowadzić 30 dni później. Komisja we współpracy z państwami członkowskimi podejmie teraz formalną decyzję o wprowadzeniu tych środków równoważących.

Komisja chce w zdecydowany sposób chronić rynki stali i aluminium w UE przed szkodami spowodowanymi przez dodatkowy import do UE w związku z zamknięciem rynku amerykańskiego. 26 marca rozpoczęto czynności prowadzące do ewentualnego nałożenia środków ochronnych na stal. Komisja ma dziewięć miesięcy na podjęcie decyzji, czy środki ochronne są konieczne. Decyzja taka może jednak zostać podjęta wcześniej, jeżeli stwierdzona zostanie konieczność szybkiego działania. Komisja przygotowała również system nadzoru nad importem aluminium, na wypadek gdyby konieczne było podjęcie działań również w tym sektorze.

Więcej informacji

Plan UE na rzecz przeciwdziałania amerykańskim ograniczeniom w handlu, przedstawiony w dniu 7 marca

Oświadczenie Komisji w związku z zapowiedzią USA z dnia 1 maja

Wykaz produktów na potrzeby przywrócenia równowagi handlowej

Postępowania ochronne dotyczące stali

Rozstrzyganie sporów w ramach WTO

Więcej informacji na temat stosunków handlowych UE-USA

IP/18/4006

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar