Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie reageert op Amerikaanse beperkingen op staal en aluminium uit de EU

Brussel, 31 mei 2018

De VS hebben aangekondigd dat ze vanaf 1 juni 2018 aanvullende rechten van respectievelijk 25 % en 10 % heffen op de invoer van staal en aluminium uit de EU.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zei hierover: “Ik ben bezorgd over deze beslissing. De EU is ervan overtuigd dat deze unilaterale Amerikaanse tarieven niet gerechtvaardigd zijn, en in strijd zijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Dit is zuiver protectionisme. De afgelopen maanden hebben wij voortdurend op alle mogelijke niveaus met de VS overlegd hoe we samen het probleem van de overcapaciteit in de staalsector kunnen aanpakken. Overcapaciteit blijft de kern van het probleem en die wordt niet veroorzaakt door de EU. Integendeel, de EU lijdt er evenzeer onder. Daarom zijn we vastbesloten om samen met onze partners te streven naar structurele oplossingen. We hebben ook consequent gewezen op onze openheid om van gedachten te wisselen over manieren om de bilaterale handelsbetrekkingen met de VS te verbeteren, maar daarbij heel duidelijk gemaakt dat de EU niet onderhandelt onder bedreigingen. Door zich te richten op partijen die helemaal geen overcapaciteit veroorzaken, spelen de VS juist in de kaart van diegenen die wél verantwoordelijk zijn voor het probleem. De VS laten ons nu geen andere keuze dan over te gaan tot een geschilprocedure bij de WTO en aanvullende rechten te heffen op bepaalde uit de VS ingevoerde producten. Wij zullen de belangen van de EU verdedigen, met volledige inachtneming van het internationale handelsrecht.”

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei: “Vandaag is een slechte dag voor de wereldhandel. We hebben alles in het werk gesteld om dit te voorkomen. De afgelopen maanden heb ik herhaaldelijk gesproken met de minister van Handel van de VS. Ik heb erop aangedrongen dat de EU en de VS zich moeten inzetten voor een positieve agenda voor de trans-Atlantische handel, en dat de EU volledig, permanent en onvoorwaardelijk moet worden vrijgesteld van deze tarieven. Ook de EU-leiders hebben dit gevraagd. Tijdens al deze besprekingen hebben de VS gedreigd met handelsbeperkingen om concessies van de EU te verkrijgen. Dat is niet de manier waarop wij zaken doen, en zeker niet met traditionele partners, vrienden en bondgenoten. Nu er duidelijkheid is, zal de respons van de EU evenredig zijn en in overeenstemming met de regels van de WTO. Wij zullen een geschilprocedure bij de WTO inleiden, aangezien deze maatregelen duidelijk indruisen tegen internationaal overeengekomen regels. Ook zullen we evenwichtsherstellende maatregelen opleggen en alle nodige stappen nemen om de EU-markt te beschermen tegen verlegging van het handelsverkeer ten gevolge van deze Amerikaanse beperkingen.”

Achtergrond

De Amerikaanse maatregelen zijn van invloed op uitvoer uit de EU, die in 2017 goed was voor 6,4 miljard euro. Hoewel de EU de situatie van vandaag probeerde te voorkomen, heeft zij er zich de afgelopen maanden op voorbereid en is zij nu klaar om op de Amerikaanse handelsbeperkingen op staal en aluminium te reageren op een snelle, krachtige, evenredige en volledig met de WTO verenigbare wijze.

De EU leidt op 1 juni bij de WTO een juridische procedure tegen de VS in. Dit is besloten door het college van commissarissen op 29 mei. De lidstaten werden dezelfde dag geraadpleegd. De Amerikaanse maatregelen zijn hoofdzakelijk bedoeld om Amerikaanse producenten te beschermen tegen concurrentie van import, wat duidelijk in strijd is met de regels van de WTO. Naast de WTO-geschilprocedure tegen de VS-maatregelen, hebben we ook onze reactie op dit gebied gecoördineerd met andere getroffen partners.

Wat de VS-tariefmaatregelen betreft, zal de EU op basis van de WTO-regels gebruik maken van de mogelijkheid om de situatie weer in evenwicht te brengen door aanvullende rechten te heffen op een reeks van producten uit de VS. Het niveau van de toe te passen tarieven zal overeenstemmen met de schade die de nieuwe Amerikaanse handelsbeperkingen op producten uit de EU veroorzaken. De lijst van Amerikaanse producten is klaar: er is overleg over gepleegd met Europese stakeholders en hij wordt gesteund door de EU-lidstaten. De EU heeft de WTO op 18 mei op de hoogte gebracht van haar mogelijke evenwichtsherstellende maatregelen. In overeenstemming met de WTO-regels kunnen deze maatregelen 30 dagen later in werking treden. De Commissie zal nu in overleg met de lidstaten een formeel besluit nemen om over te gaan tot evenwichtsherstel.

De Commissie is vastbesloten om de EU-markten voor staal en aluminium te behoeden voor schade die wordt veroorzaakt door de mogelijke extra invoer ten gevolge van de afsluiting van de Amerikaanse markt. Een onderzoek naar de mogelijke instelling van vrijwaringsmaatregelen voor staal is op 26 maart van start gegaan. De Commissie heeft negen maanden de tijd om te besluiten of vrijwaringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Dit besluit kan ook veel eerder in de procedure worden genomen, als het onderzoek de noodzaak van snel optreden bevestigt. De Commissie heeft ook gezorgd voor een systeem van toezicht op de invoer van aluminium, dat kan worden ingezet als er maatregelen moeten worden genomen in die sector.

Meer informatie

EU-plan tegen Amerikaanse handelsbelemmeringen, zoals gepresenteerd op 7 maart

Verklaring van de Commissie na de VS-mededelingen van 1 mei

Lijst van producten voor evenwichtsherstellende maatregelen

Vrijwaringsprocedures voor staal

WTO-geschillenbeslechting

Meer over de handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS

IP/18/4006

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar