Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Komisija reaģē uz ASV tērauda un alumīnija importa ierobežojumiem, kuri skar ES

Briselē, 2018. gada 31. maijā

ASV paziņoja, ka, sākot no 2018. gada 1. jūnija, tā uzliks papildu nodokli attiecīgi 25 % un 10 % apmērā tērauda un alumīnija importam no ES.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers sacīja: “Mani māc bažas par šo lēmumu. ES uzskatu, ka šie vienpusējie ASV tarifi ir nepamatoti un pretrunā Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem. Nepārprotami, tas ir protekcionisms. Pēdējos mēnešos mēs esam pastāvīgi uzturējuši sakarus ar ASV visos iespējamos līmeņos, lai kopīgi risinātu problēmu saistībā ar jaudas pārpalikumu tērauda nozarē. Jaudas pārpalikums joprojām ir galvenā problēma, un ES nav tā izraisītāja, bet gan, gluži pretēji, vienādā mērā cieš no tā. Tādēļ esam apņēmušies strādāt kopā ar mūsu partneriem, lai rastu strukturālus risinājumus. Mēs arī esam konsekventi norādījuši uz mūsu gatavību apspriest iespējas, kā uzlabot divpusējās tirdzniecības attiecības ar ASV, tomēr mēs esam skaidri pateikuši, ka ES nerisinās sarunas draudu apstākļos. Vēršoties pret tiem, kuri nav atbildīgi par jaudas pārpalikumu, ASV izdara pakalpojumu tiem, kuri ir atbildīgi par šo problēmu. ASV pašlaik nesniedz mums citu iespēju, kā vien iesniegt PTO strīdu izšķiršanas lietu un uzlikt papildu nodokļus noteiktam importam no ASV. Mēs aizstāvēsim Savienības intereses, nodrošinot pilnīgu atbilstību starptautiskajām tirdzniecības tiesībām.”

Tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma sacīja: “Šodien ir slikta diena pasaules tirdzniecībai. Mēs darījām visu iespējamo, lai izvairītos no šāda iznākuma. Pēdējo mēnešu laikā esmu vairakkārt runājusi ar ASV tirdzniecības sekretāru. Es aicināju ES un ASV iesaistīties pozitīvā transatlantiskās tirdzniecības programmā un centos panākt, ka ES tiek pilnībā, pastāvīgi un bez nosacījumiem atbrīvota no šiem tarifiem. To ir lūguši arī ES vadītāji. Šajās sarunās ASV centās izmantot tirdzniecības ierobežojumu draudus kā līdzekli, lai no ES iegūtu koncesijas. Tas nav veids, kādā mēs sadarbojamies, – noteikti ne ar ilgtermiņa partneriem, draugiem un sabiedrotajiem. Tagad, kad esam guvuši skaidrību, ES atbilde būs samērīga un saskaņā ar PTO noteikumiem. Tagad mēs ierosināsim strīdu izšķiršanas lietu PTO, jo šie ASV pasākumi acīmredzami ir pretrunā pieņemtajiem starptautiskajiem noteikumiem. Mēs piemērosim arī līdzsvara atjaunošanas pasākumus un veiksim visu nepieciešamo, lai ES tirgu aizsargātu no novirzes tirdzniecības plūsmās, ko izraisa šie ASV ierobežojumi.”

Konteksts

ASV veikto pasākumu ietekme uz ES eksportu 2017. gadā bija EUR 6,4 miljardi. Cenšoties izvairīties no pašreizējās situācijas, ES pēdējos mēnešos veica sagatavošanās darbus, un tagad tā ir gatava ātri, stingri, samērīgi un pilnībā atbilstīgi PTO noteikumiem reaģēt uz ASV tirdzniecības ierobežojumiem attiecībā uz tēraudu un alumīniju.

ES 1. jūnijā sāks tiesvedību pret ASV Pasaules Tirdzniecības organizācijā. Šo lēmumu 29. maijā pieņēma komisāru kolēģija, un tajā pašā dienā notika apspriešanās ar dalībvalstīm. ASV pasākumi galvenokārt ir paredzēti, lai aizsargātu ASV vietējo ražošanas nozari no importa konkurences, kas ir pilnīgā pretrunā PTO noteikumiem. Papildus Pasaules Tirdzniecības organizācijā uzsāktai strīdu izšķiršanas procedūrai pret ASV pasākumiem mēs esam arī koordinējuši rīcību šajā jomā ar citiem iesaistītajiem partneriem.

Attiecībā uz ASV tarifu pasākumiem ES izmantos iespēju saskaņā ar PTO noteikumiem līdzsvarot situāciju, ASV ražojumu sarakstam piemērojot papildu nodokļus. Piemērojamo tarifu līmenis atspoguļos kaitējumu, ko ASV jaunie tirdzniecības ierobežojumi nodara ES ražojumiem. ASV ražojumu saraksts ir sagatavots: par to notika apspriešanās ar Eiropas ieinteresētajām personām un saņemts dalībvalstu atbalsts. ES 18. maijā paziņoja PTO par tās iespējamajiem līdzsvarošanas pasākumiem, un saskaņā ar organizācijas noteikumiem tos varētu īstenot 30 dienas vēlāk. Tagad Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm pieņems oficiālu lēmumu par līdzsvarošanas pasākumu veikšanu.

Komisija ir apņēmusies aizsargāt ES tērauda un alumīnija tirgus no kaitējuma, ko rada papildu imports, kas varētu ieplūst ES ASV tirgus slēgšanas dēļ. 26. martā tika sākta izmeklēšana par iespējamu aizsardzības pasākumu piemērošanu attiecībā uz tēraudu. Komisijas rīcībā ir deviņi mēneši, lai izlemtu, vai aizsardzības pasākumi būtu vajadzīgi. Šo lēmumu varētu pieņemt arī daudz agrākā procedūras posmā, ja izmeklēšanā tiks apstiprināta ātras rīcības nepieciešamība. Turklāt Komisija ir ieviesusi uzraudzības sistēmu attiecībā uz alumīnija importu, lai būtu gatava gadījumā, ja šajā nozarē būs nepieciešama rīcība.

Sīkāka informācija

7. martā iesniegtais ES plāns, lai vērstos pret ASV tirdzniecības ierobežojumiem

Komisijas paziņojums pēc ASV 1. maija paziņojumiem

Saraksts ar ražojumiem, kuriem piemērojami līdzsvarošanas pasākumi

Aizsardzības pasākumi attiecībā uz tēraudu

Strīdu izšķiršana PTO

Vairāk par ES un ASV tirdzniecības attiecībām

IP/18/4006

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar