Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija reaguoja į JAV plieno ir aliuminio importo apribojimus, darančius poveikį ES

Briuselis, 2018 m. gegužės 31 d.

JAV pranešė, kad nuo 2018 m. birželio 1 d. taikys papildomus atitinkamai 25 proc. ir 10 proc. muitus iš ES importuojamiems plienui ir aliuminiui.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Šis sprendimas man kelia nerimą. ES mano, kad tokie vienašaliai JAV muitų tarifai yra nepagrįsti ir prieštarauja Pasaulio prekybos organizacijos taisyklėms. Tai pats paprasčiausias protekcionizmas. Pastaruosius mėnesius visais įmanomais lygiais kartu su JAV mėginome spręsti plieno sektoriaus perteklinio pajėgumo problemą, Perteklinis pajėgumas – sunkumų esmė, bet ES nėra jo priežastis. Priešingai, mums jis lygiai taip pat kenkia. Todėl esame pasiryžę kartu su partneriais ieškoti struktūrinių sprendimų. Taip pat nuosekliai signalizavome, kad esame pasirengę aptarti, kaip pagerinti dvišalius prekybos santykius su JAV, tačiau aiškiai nurodėme, kad derybos nevyks grasinimų atmosferoje. Nukreipdama savo priemones į tuos, kurie nėra atsakingi už perteklinį pajėgumą, JAV tik padeda tikriesiems kaltininkams. Dabar JAV nepalieka mums kitos galimybės kaip kelti bylą pagal PPO ginčų sprendimo sistemą ir nustatyti papildomų muitų tam tikriems iš JAV importuojamiems produktams. Ginsime Sąjungos interesus, visapusiškai laikydamiesi tarptautinės prekybos teisės.“

Už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Šiandien prasta diena pasaulinei prekybai. Dėjome visas pastangas, tai taip neatsitiktų. Per kelis pastaruosius mėnesius daugybę kartų kalbėjau su JAV prekybos sekretoriumi. Tikinau, kad ES ir JAV turi įgyvendinti pozityvią transatlantinės prekybos darbotvarkę ir kad ES visi šie muitų tarifai turi būti besąlygiškai ir visapusiškai – ne laikinai – netaikomi. To pageidavo ir ES valstybių vadovai. Per šias derybas JAV mėgino naudoti prekybos apribojimo grėsmę kaip svertą, kad gautų nuolaidų. Mūsų veiklos principai yra kitokie, ypač kai kalbame su ilgalaikiais partneriais, draugais ir sąjungininkais. Dabar padėtis aiški ir ES atsakas bus proporcingas ir atitinkantis PPO taisykles. Kadangi JAV priemonės aiškiai prieštarauja tarptautinėms taisyklėms, inicijuosime ginčų sprendimo bylą PPO. Taip pat nustatysime atsakomąsias priemones pusiausvyrai išlaikyti ir imsimės reikiamų veiksmų ES rinkai apsaugoti nuo prekybos srautų nukreipimo dėl šių JAV apribojimų.“

Pagrindiniai faktai

JAV priemonės turi poveikio ES eksportui, kurio vertė 2017 m. siekė 6,4 mlrd. EUR. Per pastaruosius mėnesius ES dėjo visas pastangas, kad išvengtų šios padėties, tačiau taip pat jai ruošėsi ir dabar yra pasirengusi greitai, tvirtai ir proporcingai reaguoti į JAV prekybos plienu ir aliuminiu apribojimus, visapusiškai laikydamasi PPO taisyklių.

Birželio 1 d. ES inicijavo teisines procedūras JAV atžvilgiu PPO. Šį sprendimą gegužės 29 d. priėmė Komisijos narių kolegija (tą pačią dieną konsultuotasi su valstybėmis narėmis). JAV priemonėmis visų pirma siekiama apsaugoti JAV vidaus pramonę nuo importo konkurencijos, o tai aiškiai prieštarauja PPO taisyklėms. Ne tik inicijuojame PPO ginčų sprendimo procedūrą dėl JAV priemonių, bet ir imsimės suderintų veiksmų su kitais paveiktais partneriais.

Dėl JAV tarifinių priemonių ES pasinaudos PPO taisyklėse numatyta galimybe subalansuoti padėtį, taikydama papildomus muitus tam tikriems JAV produktams. Muitų tarifų dydis atitiks žalą, patiriamą dėl naujųjų JAV prekybos apribojimų ES produktams. JAV produktų sąrašas jau parengtas – dėl jo konsultuotasi su Europos suinteresuotosiomis šalimis ir jį parėmė valstybės narės. ES pranešė PPO apie galimas priemones prekybai subalansuoti gegužės 18 d. ir pagal PPO taisykles galėtų pradėti jas taikyti praėjus 30 d. Dabar Komisija kartu su valstybėmis narėmis priims oficialų sprendimą dėl prekybos subalansavimo.

Komisija yra pasiryžusi apsaugoti ES plieno ir aliuminio rinkas nuo žalos dėl papildomo importo, kuris gali būti nukreiptas į ES užvėrus JAV rinką. Kovo 26 d. pradėtas tyrimas dėl galimybės plieno rinkoje taikyti apsaugos priemones. Per devynis mėnesius Komisija nuspręs, ar šių apsaugos priemonių reikia. Sprendimas gali būti priimtas ir anksčiau, jei atliekant tyrimą bus patvirtinta, kad būtini skubūs veiksmai. Be to, Komisija aktyvavo aliuminio importo priežiūros sistemą, kad būtų pasirengusi imtis veiksmų ir šiame sektoriuje.

Daugiau informacijos

Kovo 7 d. pristatytas ES atsako į JAV prekybos apribojimus planas

Komisijos pareiškimas dėl gegužės 1 d. JAV paskelbtų priemonių

Prekybai subalansuoti numatytų produktų sąrašas

Tyrimas dėl apsaugos priemonių plieno sektoriuje

PPO ginčų sprendimo procedūra

Daugiau apie ES ir JAV prekybos santykius

IP/18/4006

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar