Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio reagoi Yhdysvaltojen määräämiin EU:hun vaikuttaviin teräs- ja alumiinikaupan rajoituksiin

Bryssel 31. toukokuuta 2018

Yhdysvallat ilmoitti ottavansa 1. kesäkuuta 2018 alkaen käyttöön EU:sta peräisin olevan teräksen tuontiin 25 prosentin ja alumiinin tuontiin 10 prosentin lisätullin.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi olevansa huolissaan päätöksestä. ”EU katsoo, että Yhdysvaltojen yksipuoliset tullit ovat perusteettomia ja ristiriidassa Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjen kanssa. Tämä on aivan yksinkertaisesti protektionismia. Viime kuukausina olemme olleet jatkuvasti yhteydessä Yhdysvaltoihin kaikilla mahdollisilla tasoilla, jotta voisimme yhdessä puuttua terässektorin ylikapasiteettiongelmaan. Ylikapasiteetti on keskeinen ongelma, eikä EU ole sen aiheuttaja, vaan päinvastoin se vahingoittaa myös EU:ta. Sen vuoksi pyrimme määrätietoisesti tekemään yhteistyötä kumppaneidemme kanssa rakenteellisten ratkaisujen löytämiseksi. Olemme myös johdonmukaisesti korostaneet olevamme valmiita keskustelemaan tavoista, joilla kahdenvälisiä kauppasuhteita Yhdysvaltoihin voitaisiin parantaa, mutta olemme tehneet selväksi, että EU ei neuvottele, jos sitä uhkaillaan. Kohdistamalla toimet niihin, jotka eivät ole aiheuttaneet ylikapasiteettia, Yhdysvallat itse asiassa ajaa ongelmasta vastuussa olevien asiaa. Näin ollen Yhdysvallat ei anna meille vaihtoehtoja, vaan meidän on vietävä tapaus WTO:n riitojenratkaisumenettelyyn ja otettava käyttöön lisätulleja useiden Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuontiin. Puolustamme unionin etuja täysin kansainvälisen kauppaoikeuden mukaisesti.”

Kauppakomissaari Cecilia Malmström puolestaan totesi, että tämä on huono päivä maailmankaupalle. ”Teimme kaikkemme tilanteen välttämiseksi. Olen viimeksi kuluneiden kuukausien aikana puhunut useaan otteeseen Yhdysvaltojen kauppaministerin kanssa. Olen puhunut sen puolesta, että EU ja Yhdysvallat sitoutuisivat myönteiseen transatlanttiseen kauppakumppanuuteen ja että EU vapautettaisiin kaikilta osin, pysyvästi ja ehdoitta näistä lisätulleista. Tätä myös EU-johtajat ovat pyytäneet. Neuvotteluissa Yhdysvallat on pyrkinyt hyödyntämään kaupan rajoitusten uhkaa saadakseen myönnytyksiä EU:lta. Tämä ei ole tapa, jolla hoidamme asioita, eikä varsinkaan pitkäaikaisten kumppanien, ystävien ja liittolaisten kanssa. Nyt kun tilanne on selvillä, EU:n toimet ovat oikeasuhteisia ja WTO:n sääntöjen mukaisia. Käynnistämme nyt riitojenratkaisumenettelyn WTO:ssa, koska nämä Yhdysvaltojen toimenpiteet ovat selvästi ristiriidassa sovittujen kansainvälisten sääntöjen kanssa. Lisäksi toteutetaan tasapainottavia toimenpiteitä ja ryhdytään kaikkiin tarvittaviin toimiin, joilla suojataan EU:n markkinoita Yhdysvaltojen rajoitusten aiheuttamalta kaupan vinoutumiselta.”

Tausta

Yhdysvaltojen toimenpiteet vaikuttavat EU:n vientiin, jonka arvo oli 6,4 miljardia euroa vuonna 2017. Vaikka EU on pyrkinyt välttämään nyt esiin tulleen tilanteen, se on kuitenkin valmistautunut viime kuukausina ja on nyt valmis reagoimaan teräksen ja alumiinin kauppaa koskeviin Yhdysvaltojen rajoituksiin nopeasti ja määrätietoisesti oikeasuhteisella ja täysin WTO:n sääntöjen mukaisella tavalla.

EU käynnistää 1. kesäkuuta WTO:ssa oikeustoimet Yhdysvaltoja vastaan. Komission kollegio teki asiasta päätöksen 29. toukokuuta, ja jäsenvaltioita kuultiin samana päivänä. Yhdysvaltojen toimenpiteiden ensisijaisena tarkoituksena on suojata Yhdysvaltojen kotimaista tuotannonalaa tuonnin aiheuttamalta kilpailulta, mikä on selkeästi WTO:n sääntöjen vastaista. Sen lisäksi, että käynnistämme WTO:n riitojenratkaisumenettelyn Yhdysvaltojen toimenpiteitä vastaan, olemme myös koordinoineet alan toimia niiden kumppaneiden kanssa, joille on määrätty vastaavia rajoituksia.

Yhdysvaltojen tariffitoimenpiteiden tuloksena EU käyttää WTO:n sääntöjen mukaista mahdollisuutta tasapainottaa tilannetta kohdistamalla lisätulleja joukolle yhdysvaltalaisia tuotteita. Sovellettavien tullien taso vastaa Yhdysvaltojen EU:n tuotteille asettamien uusien kaupan rajoitusten aiheuttamaa vahinkoa. Yhdysvaltalaisten tuotteiden luettelo on valmis; siitä kuultiin eurooppalaisia sidosryhmiä, ja jäsenvaltiot kannattivat sitä. EU ilmoitti 18. toukokuuta WTO:lle mahdollisista tasapainottavista toimenpiteistä, ja se voi järjestön sääntöjen mukaisesti käynnistää ne 30 päivän kuluttua. Komissio tekee nyt yhdessä jäsenvaltioiden kanssa virallisen päätöksen tasapainottavien toimenpiteiden käynnistämisestä.

Komissio on vakaasti päättänyt suojata EU:n teräs- ja alumiinimarkkinoita sellaisen tuonnin aiheuttamalta vahingolta, joka saattaa tulla EU:hun Yhdysvaltojen markkinoiden sulkemisen takia. Mahdollisten teräsalaa koskevien suojatoimenpiteiden käyttöönottoa koskeva tutkimus käynnistettiin 26. maaliskuuta. Komissiolla on yhdeksän kuukautta aikaa päättää, tarvitaanko suojatoimenpiteitä. Päätös voidaan tehdä myös paljon aikaisemmin, jos tutkimuksessa käy ilmi, että nopeat toimet ovat tarpeen. Komissio on myös ottanut käyttöön alumiinin tuonnin seurantajärjestelmän ollakseen valmistautunut, jos alalla tarvitaan toimia.

Lisätietoja

EU:n suunnitelma Yhdysvaltojen kaupan rajoitusten torjumiseksi, esitetty 7. maaliskuuta

Komission lausunto Yhdysvaltojen 1. toukokuuta esittämästä ilmoituksesta

Luettelo tasapainottamisen kohteena olevista tuotteista

Terästä koskeva suojatoimenpidemenettely

WTO:n riitojenratkaisumenettely

Lisätietoa EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteista

IP/18/4006

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar