Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon reageerib USA kehtestatud terase- ja alumiiniumipiirangutele, mis mõjutavad ELi

Brüssel, 31. mai 2018

USA teatas, et alates 1. juunist 2018 hakkavad nad kohaldama EList pärit teraseimpordi suhtes täiendavat tollimaksu 25% ja alumiiniumiimpordi suhtes 10%.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker märkis sellega seoses järgmist: „Mulle teeb see otsus muret. EL usub, et need ühepoolsed USA tollitariifid ei ole õigustatud ja et need on vastuolus Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirjadega. See on ilmselgelt puhas protektsionism. Oleme viimastel kuudel pidanud kõikidel tasanditel USAga pidevat dialoogi, et leida terasesektori liigsele tootmisvõimsusele koos lahendus. Probleemi algpõhjus on liigne tootmisvõimsus ning EL ei ole probleemi allikas, vaid vastupidi, see on samavõrra kahjulik ka ELile. Seepärast oli meie kindel soov lahendada olukord koos meie partneritega. Peale selle oleme pidevalt rõhutanud, et oleme valmis aruteludeks USAga kahepoolsete kaubandussuhete täiustamise teemal, kuid samal ajal oleme ka selgelt väljendanud, et EL ei pea läbirääkimisi ähvarduste saatel. Võttes meetmeid nende suhtes, kes liigset tootmisvõimsust ei põhjusta, loob USA soodsad võimalused hoopis neile, kes tegelikult probleemi eest vastutavad. USA ei jäta meile nüüd muud valikut, kui algatada WTOs vaidluste lahendamise menetlus ja kehtestada USAst pärit impordiartiklite suhtes täiendavad tollimaksud. Kaitseme liidu huve, järgides täielikult rahvusvahelist kaubandusõigust.“

Kaubandusvolinik Cecilia Malmström lisas: „Täna on maailma kaubanduses halb päev. Tegime kõik võimaliku, et seda tulemust vältida. Olen paari viimase kuu jooksul sellest mitmel korral USA kaubandusministriga rääkinud. Olen rõhutanud vajadust sõlmida ELi ja USA vahel positiivne transatlantilise kaubanduse tegevuskava ning vabastada EL sellistest tollimaksudest täielikult, alaliselt ja tingimusteta. Sama on taotlenud ka ELi juhid. Kõikidel kõnelustel on USA püüdnud kasutada kaubanduspiirangute kehtestamise ähvardust mõjutusvahendina ELilt järeleandmiste saamiseks. Nii meie arvates kaubandussuhteid arendada ei saa ja kindlasti mitte pikaajaliste partnerite, sõprade ja liitlastega. Nüüd, kus olukord on selge, võtab EL proportsionaalseid ja WTO eeskirjade kohaseid meetmeid. Algatame WTOs vaidluste lahendamise menetluse, kuna USA meetmed on rahvusvaheliste normidega selgelt vastuolus. Kehtestame ka tasakaalustavad meetmed ja teeme kõik vajaliku, et kaitsta ELi turgu USA piirangutest tuleneva kaubavoogude ümbersuunamise eest.

Taust

USA meetmed mõjutavad ELi eksporti, mille väärtus 2017. aastal oli 6,4 miljardit eurot. Kuigi tekkinud olukorda on püütud igati vältida, on EL selleks viimastel kuudel siiski valmistunud ja reageerib nüüd USA poolt terase- ja alumiiniumiimpordi suhtes kehtestatud kaubanduspiirangutele kiiresti, kindlameelselt, proportsionaalselt ja täielikus kooskõlas WTO põhimõtetega.

EL algatab 1. juunil WTOs USA vastu õigusmenetluse. Selle otsuse võttis vastu volinike kolleegium 29. mail ning samal päeval konsulteeriti ka liikmesriikidega. USA meetmete eesmärk on ennekõike kaitsta USA omamaist tootmisharu impordist tuleneva konkurentsi eest. See aga on WTO eeskirjadega selgelt vastuolus. Peale selle, et algatame WTOs USA meetmete suhtes vaidluste lahendamise menetluse, oleme koordineerinud tegevust selles valdkonnas ka partneritega, keda meetmed mõjutavad.

EL kasutab WTO eeskirjade kohast võimalust tariifsete meetmete tõttu tekkinud olukorda tasakaalustada, kehtestades USAst pärit toodete suhtes täiendavad tollimaksud. Tollimaksude määr sõltub sellest, kui suur on kahju, mida uued USA kaubanduspiirangud ELi toodetele põhjustavad. Koostatud on nimekiri USA toodetest, mille suhtes täiendavad tollimaksud kehtestatakse. Nimekirja üle konsulteeriti Euroopa huvirühmadega. Ka liikmesriigid on seda toetanud. EL teatas võimalikest tasakaalustavatest meetmetest WTO-le 18. mail. Kooskõlas WTO eeskirjadega võib neid rakendama hakata 30 päeva hiljem. Komisjon teeb nüüd koostöös liikmesriikidega tasakaalustavate meetmete kohta ametliku otsuse.

Komisjonil on kindel eesmärk kaitsta ELi terase- ja alumiiniumiturgu impordi eest, mis USA turu sulgemise tagajärjel tõenäoliselt suunatakse ELi. 26. märtsil algatati uurimine, milles käsitletakse terasetööstuse kaitseks võimalike meetmete võtmist. Komisjonil on aega üheksa kuud, et otsustada, kas kaitsemeetmeid võtta või mitte. Selle otsuse võib teha ka varem, kui uurimise tulemused kinnitavad, et vaja on kiiresti reageerida. Komisjon on kehtestanud ka alumiiniumiimpordi järelevalvesüsteemi, et olla vajaduse korral selles sektoris tegutsemiseks valmis.

Lisateave

7. märtsil esitatud ELi kava USA kaubanduspiirangutele reageerimiseks

Komisjoni avaldus USA 1. mai teate kohta

Nimekiri toodetest, mille suhtes võetakse tasakaalustavaid meetmeid

Terase kaitsemeetmed

WTO vaidluste lahendamise menetlus

Lisateave ELi ja USA kaubandussuhete kohta

IP/18/4006

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar