Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise reaguje na omezení, jež Spojené státy uplatňují na ocel a hliník a která poškozují EU

Brusel 31. května 2018

Spojené státy oznámily, že od 1. června 2018 začnou uplatňovat dodatečné dovozní clo ve výši 25 % na ocel a 10 % na hliník pocházející z EU.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Toto rozhodnutí mi dělá starosti. EU má za to, že tato jednostranná cla uplatňovaná USA jsou neoprávněná a porušují pravidla Světové obchodní organizace. Jedná se o naprosto jasný protekcionismus. Za poslední měsíce jsme se Spojenými státy neustále jednali na nejrůznějších úrovních, abychom společně vyřešili problém nadměrné kapacity v ocelářství. Nadměrná kapacita je totiž kamenem úrazu, avšak EU nejen, že ji nezavinila, ale naopak je jí sama rovněž postižena. Proto jsme odhodláni hledat společně s našimi partnery strukturální řešení. Rovněž jsme vždy deklarovali, že jsme otevření k diskusi o způsobech, jak zlepšit dvoustranné obchodní vztahy se Spojenými státy, ale dali jsme taky jasně najevo, že EU nehodlá vyjednávat pod pohrůžkami. Tím, že USA potrestaly ty, kdo za nadměrné kapacity nemohou, hrají do karet viníkům. Spojené státy nám teď nedávají jinou možnost, než abychom věc předali k řešení sporu v rámci Světové obchodní organizace a uložili dodatečná cla na dovoz řady zboží z této země. Budeme hájit zájmy Unie plně v souladu s mezinárodním obchodním právem.“

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová řekla: „Dnešek je pro světový obchod černým dnem. Udělali jsem všechno pro to, aby k němu nedošlo. Během posledních několika měsíců jsem mnohokrát hovořila s ministrem obchodu USA. Prosazovala jsem, aby se EU a USA dohodly na pozitivní transatlantické obchodní agendě a aby byla Unie z těchto cel plně, trvale a bezpodmínečně vyňata. O to žádali rovněž čelní představitelé EU. Během těchto rozhovorů se Spojené státy pokusily zastrašit nás omezeními obchodu, čímž si od nás chtěly vynutit ústupky. To však není náš obchodní styl. A rozhodně se takto nechováme k dlouhodobým partnerům, přátelům a spojencům. Teď, když už víme jistě, na čem jsme, bude reakce EU odpovídat situaci a bude v souladu s pravidly Světové obchodní organizace. Předáme nyní věc k řešení sporu v rámci Světové obchodní organizace. Opatření, jež Spojené státy zavedly, totiž jasně porušují dohodnutá mezinárodní pravidla. Uložíme rovněž vyrovnávací opatření a přijmeme veškeré kroky nezbytné k ochraně trhu EU před narušením, jež způsobují tato omezení ze strany USA.“

Souvislosti

Opatření USA se týkají vývozu z EU, který v roce 2017 dosáhl hodnoty 6,5 miliard EUR. EU udělala všechno pro to, aby této situaci předešla, během posledních měsíců se však připravovala a nyní může na omezení obchodu s ocelí a hliníkem ze strany USA okamžitě, rozhodně a přiměřeně reagovat, a to zcela v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO).

Dne 1. června EU učinila v rámci WTO právní kroky proti Spojeným státům. Rozhodnutí o tom padlo ve sboru Komisařů 29. května a s členskými státy byla tato záležitost projednána ve stejný den. Primárním cílem těchto opatření je však chránit domácí průmysl USA před konkurencí v podobě dovozu, což je očividně v rozporu s pravidly WTO. Kromě toho, že proti opatřením Spojených států využíváme mechanismu WTO pro řešení sporů, koordinujeme rovněž naše kroky v této záležitosti s ostatními partnery, kteří jsou jednáním USA postiženi.

Pokud jde o celní opatření USA, využije EU možnosti, kterou jí dávají pravidla WTO, obnovit rovnováhu uložením dodatečných cel na řadu konkrétního zboží dováženého z této země. Výše cel bude odpovídat škodě, kterou utrpí zboží z EU v důsledku obchodních omezení Spojených států. Seznam dotčeného zboží z USA je hotov: konzultovali jsme ho se zúčastněnými stranami v Evropě a máme podporu členských států. EU oznámila WTO případná vyrovnávací opatření 18. května a na základě pravidel této organizace je může začít uplatňovat za 30 dní od tohoto data. Komise nyní v koordinaci s členskými státy přijme formální rozhodnutí o zavedení vyrovnávacích opatření.

Komise je odhodlána chránit evropský trh oceli a hliníku před škodami, jež způsobí dodatečný dovoz, který může do Evropy směřovat v důsledku uzavření trhu Spojených států. Dne 26. března bylo zahájeno šetření ohledně možného uložení ochranných opatření u oceli. Komise má nyní devět měsíců na to, aby rozhodla, zda budou ochranná opatření nezbytná. Toto rozhodnutí lze přijmout i v mnohem dřívější fázi řízení, pokud šetření potvrdí, že je třeba rychle jednat. Komise zavedla rovněž systém kontroly dovozu hliníku, aby byla připravena, pokud by v tomto odvětví bylo zapotřebí přijmout opatření.

Další informace

Plán EU na boj proti obchodním omezením USA oznámený 7. března

Prohlášení Komise v návaznosti na oznámení Spojených států z 1. května

Seznam zboží, jehož se týkají vyrovnávací opatření

Ochranná opatření týkající se oceli

Mechanismus WTO pro řešení sporů

Více o obchodních vztazích mezi EU a USA

IP/18/4006

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar