Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия реагира на наложените от САЩ ограничения върху стоманата и алуминия, засягащи ЕС

Брюксел, 31 май 2018 r.

САЩ обявиха, че от 1 юни 2018 г. ще наложат допълнителни мита от съответно 25 % и 10 % върху вноса на стомана и алуминий от ЕС.

По този повод председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Разтревожен съм от това решение. ЕС смята, че това едностранно налагане на мита от страна на САЩ е неоправдано и в противоречие с правилата на Световната търговска организация. Това е чиста форма на протекционизъм. През последните месеци бяхме постоянно ангажирани със САЩ на всички възможни равнища с цел съвместно разрешаване на проблема със свръхкапацитета в стоманодобивния сектор. Свръхкапацитетът продължава да е в центъра на проблема, но ЕС не е неговият източник, а напротив — в еднаква степен засегнат от него. Ето защо сме решени да работим за структурни решения заедно с нашите партньори. Ние също така последователно заявявахме нашата готовност да обсъждаме начините за подобряване на двустранните търговски отношения със САЩ, но дадохме да се разбере, че ЕС няма да договаря под заплаха. Като насочват ограниченията към тези, които не носят отговорност за свръхкапацитета, САЩ дават предимство на тези, които са отговорни за проблема. Така САЩ не ни оставят друг избор, освен да пристъпим към започването на процедура за уреждане на спора в рамките на СТО и към налагане на допълнителни мита върху вноса на редица стоки от САЩ. Ще защитаваме интересите на Съюза в пълно съответствие с международното търговско право.“

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „Днес е лош ден за световната търговия. Направихме всичко възможно, за да се избегне такава развръзка. През последните няколко месеца говорих многократно с американския държавен секретар на търговията. Настоявах ЕС и САЩ да се ангажират в положителна трансатлантическа програма в областта на търговията, при което ЕС да бъде напълно, постоянно и безусловно освободен от тези мита. Това беше поискано и от лидерите от ЕС. По време на тези разговори САЩ се опитваха да използват заплахата от ограничения на търговията като средство за получаване на отстъпки от страна на ЕС. Но това не е начинът, по който осъществяваме преговори, особено с дългогодишни партньори, приятели и съюзници. Сега, когато вече имаме яснота, реакцията на ЕС ще бъде пропорционална и в съответствие с правилата на СТО. Ще започнем процедура за уреждане на спора в рамките на СТО, тъй като тези мерки на САЩ категорично противоречат на договорените международни правила. Също така ще предприемем мерки за възстановяване на баланса, както и всички необходими стъпки за защита на пазара на ЕС от отклоняването на търговските потоци, причинено от тези американски ограничения.“

Контекст

През 2017 г. мерките на САЩ засягат износ на ЕС на стойност 6,4 милиарда евро. През последните месеци, полагайки усилия за избягване на съществуващата към настоящия момент ситуация, ЕС същевременно се подготвяше и вече е готов да реагира на наложените от САЩ търговски ограничения върху стоманата и алуминия по бърз, твърд, пропорционален и напълно съвместим с правилата на СТО начин.

ЕС ще започне процедура срещу САЩ в рамките на СТО на 1 юни. Решение за това бе взето от колегиума на членовете на Комисията на 29 май и на същия ден бяха проведени консултации с държавите членки. Мерките на САЩ са предназначени най-вече за защита на местната промишленост на САЩ от конкуренцията на вноса, очевидно в разрез с правилата на СТО. Успоредно с процедурата за уреждане на спора в рамките на СТО по отношение на наложените от САЩ мерки, ние също така координираме действията си в тази област с други засегнати партньори.

Що се отнася до предприетите от САЩ митнически мерки, ЕС ще използва възможността съгласно правилата на СТО да възстанови баланса, като обложи редица продукти с произход от САЩ с допълнителни мита. Нивото на митата, които ще се прилагат, ще отразява вредата, причинена от новите търговски ограничения от страна на САЩ върху продукти от ЕС. Списъкът на тези продукти от САЩ е готов: във връзка с него бяха проведени консултации с европейските заинтересовани страни и той бе подкрепен от държавите членки. На 18 май ЕС отправи уведомление до СТО за своите потенциални мерки за възстановяване на баланса и в съответствие с правилата на организацията може да ги приведе в действие най-късно до 30 дни. Сега Комисията, съгласувано с държавите членки, ще приеме официално решение да се пристъпи към възстановяване на баланса.

Комисията е решена да предпази пазарите на ЕС на стомана и алуминий от вреди, причинени от допълнителния внос, който може да бъде насочен към ЕС в резултат на затварянето на пазара на САЩ. Разследването по отношение на възможното налагане на защитни мерки върху стоманата започна на 26 март. Комисията разполага с девет месеца, за да реши дали са необходими предпазни мерки. Това решение може да се вземе на много по-ранен етап в процедурата, ако разследването потвърди необходимостта от бързи действия. Комисията също така въведе система за наблюдение на вноса на алуминий, за да бъде подготвена в случай, че са необходими мерки в този сектор.

За повече информация

План на ЕС за противодействие на наложените от САЩ ограничения върху търговията, представен на 7 март

Изявление на Комисията след съобщенията на САЩ от 1 май

Списък на продуктите за възстановяване на баланса

Защитна процедура по отношение на стоманата

Уреждане на спорове в рамките на СТО

Повече информация относно търговските отношения между ЕС и САЩ

IP/18/4006

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar