Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Uniós költségvetés: a Bizottság növelné a környezetvédelem és az éghajlat-politika támogatását szolgáló finanszírozást

Brüsszel, 2018. június 1.

Az új hosszú távú (2021–2027-es) uniós költségvetésben a Bizottság csaknem 60%-os növelést javasol a LIFE uniós környezetvédelmi és éghajlat-politikai program finanszírozása esetében.

A LIFE program azon uniós finanszírozási programok egyike, amelyeknek a Bizottság a legnagyobb arányban növelné a forrásait: a 2021-től 2027-ig tartó időszakban 5,45 milliárd EUR-s költségvetést biztosítana a program számára*. A Bizottság az éghajlat-politikai fellépést az összes fő uniós kiadási programba integrálta, különösen a kohéziós politika, a regionális fejlesztés, az energiapolitika, a közlekedéspolitika, a kutatás és innováció, a közös agrárpolitika, valamint az uniós fejlesztési politika esetében, törekedve arra, hogy az uniós költségvetés a fenntarthatóság előmozdítója legyen. A Párizsi Megállapodás végrehajtása és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a Bizottság az összes uniós program finanszírozásában az éghajlat-politikai fellépések erőteljesebb érvényesítését javasolja. Azt kívánja elérni, hogy az uniós kiadások legalább 25%-a hozzájáruljon az éghajlat-politikai célok eléréséhez.

Karmenu Vella környezetvédelmi biztos a következőképpen nyilatkozott: „Az EU a környezetvédelem és az éghajlat-politika terén globális vezető szerepet tölt be, aminek kiadásainkban is meg kellene mutatkoznia. Egy nagyobb költségvetéssel megerősített LIFE program hatékonyan hozzá tud járulni környezetünk védelméhez, és felgyorsítja a tiszta, energiahatékony, karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaságra való átállásunkat, ami a Juncker-Bizottság számára prioritás.”

Az éghajlat- és az energiapolitikáért felelős biztos, Miguel Arias Cañete szerint: „A megerősített LIFE program fontos szerepet fog játszani abban, hogy felélénküljenek az éghajlat-politikai és a tiszta energiákkal kapcsolatos fellépésekbe irányuló beruházások. Az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás folyamatos támogatásával a LIFE továbbra is az EU segítségére lesz abban, hogy teljesíteni tudja éghajlat-politikai céljait, valamint a Párizsi Megállapodás és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak értelmében vállalt kötelezettségeit.”

Az új LIFE program fő elemei a következők:

  • A tiszta energiák nagyobb hangsúlyt kapnak: az új LIFE program egyik fő célja, hogy fellendítse az energiahatékonyságra irányuló beruházásokat és támogató tevékenységeket, különösen Európa azon régióiban, amelyek mindeddig késlekedtek a tiszta energiákra való átállással.
  • A természet és biológiai sokféleség nagyobb hangsúlyt kap: az új LIFE program támogatásban részesíti azokat a projekteket, amelyek a természettel és a biológiai sokféleséggel kapcsolatban bevált módszerek elterjesztését szolgálják, csakúgy mint az új, úgynevezett „stratégiai természeti projekteket”, amelyek valamennyi tagállam esetében célirányosan arra törekednek, hogy a természetvédelemmel és a biodiverzitással kapcsolatos szakpolitikai célok más szakpolitikákban és finanszírozási programokban, így például a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés terén is érvényre jussanak, és valamennyi ágazatban koherensebb legyen az ezzel kapcsolatos szemlélet.
  • A körforgásos gazdaság és az éghajlatváltozás mérséklése továbbra is támogatást kap: az új program folytatja az olyan fontos uniós szakpolitikai célok támogatását, mint a körforgásos gazdaságra való átállás, a víz és a levegő minőségének védelme és javítása az EU-ban, a 2030-ig szóló éghajlat- és energiapolitikai keret végrehajtása és az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás értelmében vállalt uniós kötelezettségek teljesítése.
  • Egyszerű és rugalmas megközelítés: az új programot úgy tervezték, hogy végrehajtása egyszerűbb és rugalmasabb, földrajzi lefedettsége pedig szélesebb körű legyen. A környezettel és az éghajlattal kapcsolatos kihívások terén innovatív megoldások kialakítására és alkalmazására fog törekedni. Mindemellett kellő rugalmasságot biztosít a programozási időszak folyamán esetleg felmerülő új és sürgős prioritások kezeléséhez.

A következő lépések

A hosszú távú uniós költségvetésre és annak ágazati javaslataira vonatkozó gyors megállapodás elengedhetetlen ahhoz, hogy az uniós források a lehető leghamarabb konkrét eredményeket mutassanak fel.

A jelenlegi, 2014–2020-as költségvetési időszak elején tapasztaltakhoz hasonló késedelmek azt jelentenék, hogy a projektek nem kezdődhetnek meg időben, a városok és a régiók pedig elesnek a levegő- és a vízminőség javításához, a megfelelő hulladékkezeléshez és az éghajlatváltozás és annak hatásai elleni fellépéshez szükséges finanszírozástól.

Ha a következő hosszú távú költségvetésről 2019-ben megállapodás születik, akkor biztosított lesz a zökkenőmentes áttérés a jelenlegi hosszú távú költségvetésről (2014–2020) az újra, és kiszámítható körülmények között folyamatos átmenet valósulhat meg, ami mindenkinek érdeke.

Háttér-információk

Az 1992-ben indított LIFE program az uniós környezetvédelmi és éghajlat-politikai kiadások fő eszköze. Eddig több mint 4500 projekthez nyújtott támogatást, 5,9 milliárd EUR-t juttatva környezetvédelmi és éghajlat-politikai intézkedésekre. A most hatályos LIFE program 2014-ben indult, 2020-ig tart, költségvetése 3,5 milliárd EUR.

A LIFE fontos szerepet játszott a főbb uniós környezetvédelmi jogszabályok, pl. az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelvek végrehajtásában. A 2021 és 2027 között alkalmazandó új programra irányuló javaslat a jelenlegi program félidős értékelésére eredményeire és egy hatásvizsgálatra támaszkodott.

További információk

A tájékoztató és a jogalkotási javaslat itt olvashatók.

További információ a LIFE programmal kapcsolatban itt érhető el.

A jövőbeli uniós költségvetésről pedig itt olvasható további tájékoztatás.

 

*Frissítve: 2018. június 1-jén 14:23-kor.

IP/18/4002

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar