Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Proračun EU-a: Komisija predlaže povećanje financiranja za potporu politikama u području okoliša i klime

Bruxelles, 1. lipnja 2018.

Komisija u idućem dugoročnom proračunu za razdoblje 2021. – 2027. predlaže povećanje za 60 % sredstava namijenjenih za program LIFE, program EU-a za okoliš i klimatske aktivnosti.

LIFE je jedan od EU-ovih programa financiranja za koje Komisija predlaže najveće proporcionalno povećanje sredstava, s proračunom koji iznosi 5,45 milijardi EUR od 2021. do 2027.* Komisija je integrirala klimatsku politiku u sve važnije programe potrošnje EU-a, posebno u kohezijsku politiku, regionalni razvoj, energetiku, prijevoz, istraživanje i inovacije, zajedničku poljoprivrednu politiku kao i razvojne politike EU-a, čime je proračun EU-a postao pokretač održivosti. U cilju provedbe Pariškog sporazuma i zbog posvećenosti ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda, Komisija predlaže ambicioznije financiranje klimatskih politika u svim programima EU-a, kako bi najmanje 25 % rashoda EU-a pridonosilo ciljevima klimatske politike.

Povjerenik za okoliš Karmenu Vella izjavio je: „EU je globalni predvodnik u zaštiti okoliša i klimatskoj politici, a to bi se trebalo odraziti i u tome na što trošimo naš novac. Većim financiranjem možemo ojačati program LIFE kako bi on mogao djelotvorno doprinijeti zaštiti našeg okoliša i ubrzati prelazak na čisto, energetski učinkovito, niskougljično gospodarstvo koje je otporno na klimatske promjene, što je jedan od prioriteta Junckerove Komisije.

Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete dodao je: „Jači program LIFE imat će važnu ulogu u promicanju ulaganja u klimatske aktivnosti i čistu energiju diljem Europe. Trajnom podrškom ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama program LIFE pomaže EU-u da ostvari svoje klimatske ciljeve i obveze preuzete na temelju Pariškog sporazuma kao i ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

Glavne su značajke novog programa LIFE sljedeće:

  • Veća usmjerenost na čistu energiju: Jedan od glavnih ciljeva novog programa LIFE jest poticanje ulaganja i potpora aktivnostima usmjerenima na energetsku učinkovitost, osobito u regijama koje zaostaju u prelasku na čistu energiju.
  • Veći naglasak na prirodu i biološku raznolikost: Novim programom LIFE podupirat će se projekti kojima se promiču najbolje prakse u pogledu prirode i biološke raznolikosti kao i novi, namjenski „strateški projekti za prirodu” za sve države članice radi lakšeg uključivanja ciljeva politika u području prirode i biološke raznolikosti u ostale politike i programe financiranja, primjerice za poljoprivredu i ruralni razvoj, čime se osigurava usklađeniji međusektorski pristup.
  • Nastavak potpore kružnom gospodarstvu i ublažavanju klimatskih promjena: Novim će se programom nastaviti pružati potpora važnim ciljevima politike EU-a kao što su prelazak na kružno gospodarstvo, zaštita i poboljšanje kvalitete zraka i vode u EU-u, provedba okvira energetske i klimatske politike do 2030. te ispunjavanje obveza koje je Unija preuzela na temelju Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.
  • Jednostavan i fleksibilan pristup: Novi je program osmišljen tako da bude jednostavniji i fleksibilniji te da olakša veću geografsku pokrivenost. Usmjerit će se na razvoj i uvođenje inovativnih načina za reagiranje na probleme u području okoliša i klime. Njime će se osigurati i dovoljna fleksibilnost za rješavanje novih i ključnih prioriteta koji će se pojaviti tijekom trajanja programa.

Sljedeći koraci

Brz dogovor o ukupnom dugoročnom proračunu EU-a i njegovim sektorskim prijedlozima neophodan je da bi sredstva EU-a što prije počela davati rezultate na terenu.

Bude li kašnjenja kakvih je bilo na početku tekućeg proračunskog razdoblja (2014. – 2020.), to bi značilo da projekti neće moći početi na vrijeme, a gradovi i regije neće dobiti potrebna sredstva za poboljšanje kvalitete zraka i vode za svoje građane, za pravilnu obradu otpada ili za reagiranje na klimatske promjene i njihove učinke.

Kada bi se dogovor o sljedećem dugoročnom proračunu postigao 2019., bio bi moguć neometan prelazak s postojećeg dugoročnog proračuna (2014. – 2020.) na novi te bi se zajamčilo predvidivo i neprekinuto financiranje, što bi bilo na korist svima.

Kontekst

Program LIFE pokrenut je 1992. i jedan je glavnih alata putem kojih EU financira djelovanja u području okoliša i klime. Njime je financirano preko 4 500 projekata u ukupnom iznosu od 5,9 milijardi EUR. Aktualni program LIFE pokrenut je 2014. i trajat će do 2020., a njegov proračun iznosi 3,5 milijardi EUR.

Program LIFE ima važnu ulogu u provedbi temeljnog zakonodavstva EU-a u području okoliša, uključujući Direktivu o staništima i Direktivu o pticama. Prijedlog novog programa za razdoblje 2021. – 2027. nadovezuje se na rezultate evaluacije u sredini programskog razdoblja trenutačnog programa i na procjenu učinka.

Dodatne informacije

Informativni članak i zakonodavni prijedlog dostupni su ovdje.

Dodatne informacije o programu LIFE dostupne su ovdje.

Dodatne informacije o proračunu EU-a za budućnost dostupne su ovdje.

 

*Ažurirano 1. 6. 2018. u 14:23.

IP/18/4002

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar