Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise navrhuje modernizaci a digitalizaci evropské justiční spolupráce v občanských věcech

Brusel 31. května 2018

Komise dnes navrhla modernizaci a digitalizaci justiční spolupráce v přeshraničních občanských a obchodních věcech v celé EU. Cílem je zlevnit, zefektivnit a zjednodušit přístup ke spravedlnosti v občanských a obchodních věcech pro občany i podniky.

Návrhy zavádějí povinnost soudů zasílat si písemnosti elektronickou cestou a podporují využívání videokonferencí při výslechu svědků žijících v jiné zemi.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová uvedla: Každý rok se v EU vede přibližně 3,4 milionu přeshraničních řízení v občanských a obchodních věcech. Stále více lidí žije, studuje a pracuje v jiných zemích EU a stále více podniků expanduje za hranice. Tento návrh jim zajišťuje rychlejší a cenově dostupnější přístup k přeshraniční spravedlnosti.“

Návrhy aktualizují nařízení o doručování písemnostínařízení o dokazování

Zásadní body aktualizovaných pravidel:

  • Soudy budou mít povinnost přeshraniční elektronické výměny písemností. V současnosti si soudy dvou členských států zasílají písemnosti v přeshraničních případech poštou, což je pomalé a vznikají při tom určité náklady. Přechodem z papírové na elektronickou komunikaci by se mohlo v celé EU ušetřit přibližně 30 až 78 milionů eur ročně.
  • Zavádí se jednotná doručenka pro písemnosti zaslané lidem a podnikům poštou.­ V současnosti jsou s přeshraničním doručováním písemností četné problémy, jelikož doručenky se vzájemně liší a často nejsou správně vyplněny. Odhaduje se, že tímto vylepšením by se mohlo ušetřit více než 2,2 milionu eur ročně.
  • Podpora využití videokonferencí. Provádět výslechy bude jednodušší, jelikož dotčené osoby nebudou muset cestovat do jiné země. Kromě toho se ušetří: náklady na přeshraniční výslech účastníka řízení či svědka pomocí videokonference obvykle činí 100 eur, zatímco u výslechu, při němž jsou účastníci osobně přítomni, to je 400 až 800 eur.
  • Posílení procesních práv účastníků řízení a jejich přístupu ke spravedlnosti. Pravidla posílí právo na obhajobu: vyjasní například, kdy a jak mohou lidé uplatnit právo na odmítnutí. Díky digitalizaci a využívání technologií v přeshraničních případech bude justice efektivnější a levnější pro občany.

Pravidla stanovená v nařízení o doručování písemností se mohou vztahovat i na různá mimosoudní řízení, například v dědických věcech u notáře nebo ve věcech rodinného práva u orgánu veřejné správy. 

Souvislosti

Dnešní návrhy na modernizaci uvedených mechanismů justiční spolupráce jsou dalším příspěvkem Evropské komise k vytvoření silného systému soudnictví v EU, z něhož – coby klíčového prvku při využívání výhod jednotného trhu, v jehož rámci se vytváří jednotný digitální trh a podporuje se e-justice – mají prospěch občané i podniky.

Nařízení o doručování písemností, platné od roku 2008, zavedlo rychlý, bezpečný a standardizovaný postup zasílání písemností v občanských a obchodních věcech mezi soudy a dalšími stranami, které se nacházejí v různých zemích EU. V mnoha občanskoprávních nebo obchodních řízeních potřebují soudy získat důkazy z jiného členského státu. Jde například o výslech svědka v rozvodovém řízení nebo v případě neuhrazených faktur mezi dvěma podniky. Od roku 2004 usnadňuje přístup k těmto důkazům nařízení o dokazování.

Srovnávací přehled EU o soudnictví 2018, zveřejněný v pondělí, poukázal na nedostatečné využívání nástrojů informačních a komunikačních technologií (IKT) v některých zemích (viz tisková zpráva). Ve více než polovině členských států je možnost učinit podání v elektronické podobě jen omezená nebo vůbec neexistuje. Z aktualizovaného průzkumu využívání IKT mezi soudy a právníky vyplývá, že nástroje IKT jsou široce používány ve 12 z 22 členských států zapojených do průzkumu a že od loňského roku je používání těchto nástrojů ve vícero členských státech povinné.

Další informace

Revidované nařízení o doručování písemností

Revidované nařízení o dokazování

Občanské soudnictví

Portál e-justice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/18/3991

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar