Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Uniós költségvetés: a közös agrárpolitika 2020 után

Brüsszel, 2018. június 1.

A 2021–2027-es időszakra szóló következő hosszú távú uniós költségvetés keretében a Bizottság a közös agrárpolitika (KAP) korszerűsítését és egyszerűsítését javasolja.

E javaslatok 365 milliárd eurós költségvetésből biztosítják, hogy a KAP továbbra is időtálló szakpolitika maradjon, továbbra is támogassa a mezőgazdasági termelőket és a vidéki közösségeket, az uniós mezőgazdaság fenntartható fejlődését irányítsa, és visszatükrözze az EU környezetvédelemre és az éghajlatváltozás elleni fellépésre vonatkozó törekvését. A mai javaslatok nagyobb rugalmasságot biztosítanak a tagállamoknak, de nagyobb felelősséget is hárítanak rájuk annak megválasztására vonatkozóan, hogy milyen módon és hol kívánják beruházni a KAP keretében kapott forrásokat annak érdekében, hogy elérjék az intelligens, ellenálló, fenntartható és versenyképes mezőgazdasági ágazat megvalósítására vonatkozó, uniós szinten kitűzött nagyratörő célokat, és egyúttal tisztességes és célzottabb jövedelemtámogatást biztosítsanak a mezőgazdasági termelőknek.

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök a következőket mondta: „A közös agrárpolitika az egyik legfontosabb szakpolitikánk, amely minden európai polgár életére hatással van. Ezek a kiforrott javaslatok hozzájárulnak majd a mezőgazdasági ágazat versenyképességéhez, ugyanakkor erősítik a fenntarthatóságát. Az új teljesítési modellben nagyobb mértékű szubszidiaritást biztosítunk a tagállamoknak annak érdekében, hogy javítsuk a szakpolitika eredményességét és hatékonyabban nyomon kövessük az eredményeket.

Phil Hogan, a mezőgazdaságért és a vidékfejlesztésért felelős biztos kijelentette: „A mai javaslat eleget tesz a Bizottság azon kötelezettségvállalásának, hogy korszerűsíti és egyszerűsíti a közös agrárpolitikát; valódi szubszidiaritás biztosít a tagállamoknak; ellenállóbb mezőgazdasági ágazatot biztosít Európa számára, valamint növeli a szakpolitika környezeti és éghajlat-politikai ambícióit.”

A korszerűsített és egyszerűsített közös agrárpolitikára vonatkozó bizottsági javaslatok főbb jellemzői a következők:

1. Új munkamódszer: A tagállamok rugalmasabban dönthetnek majd a KAP keretében nekik biztosított források felhasználásáról, ezáltal pedig olyan testreszabott programokat tudnak kidolgozni, amelyek hatékonyabb választ adnak a mezőgazdasági termelőik és a szélesebb vidéki közösségek aggályaira. A tagállamoknak lehetőségük lesz arra is, hogy a KAP-forrásoknak akár 15%-át átcsoportosítsák a közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztés között annak érdekében, hogy prioritásaik és intézkedéseik finanszírozhatók legyenek. A tagállamok közötti egyenlő versenyfeltételeket a következők fogják biztosítani:

 • a teljes időszakra vonatkozó stratégiai tervek, amelyek meghatározzák, hogy az egyes tagállamok hogyan tervezik teljesíteni a 9 uniós gazdasági, környezeti és társadalmi célkitűzést a közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztés révén. A koherencia és az egységes piac védelmének biztosítása érdekében a Bizottság fog minden tervet jóváhagyni,
 • a Bizottság fokozott figyelemmel fogja követi az egyes országok teljesítményét és előrehaladását az elfogadott célok felé.

2. Méltányosabb megoldás a támogatás célzottabbá tétele révén: Továbbra is a szakpolitika lényeges részét fogják képezni a közvetlen kifizetések, amelyek a stabilitást és a kiszámíthatóságot biztosítják a mezőgazdasági termelőknek. Elsőbbséget fog élvezni az uniós mezőgazdasági ágazat többségét alkotó kis és középes méretű gazdaságok támogatása, valamint a fiatal mezőgazdasági termelők segítése. A Bizottság továbbra is elkötelezett amellett, hogy a külső konvergencia révén biztosítsa a közvetlen kifizetések tagállamok közötti méltányosabb elosztását.

Továbbá:

 • a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések összege 60 000 euró felett csökkenni fog, a kifizetésekre gazdaságonként 100 000 eurós felső határ fog vonatkozni. A munkaerőköltségeket teljes mértékben figyelembe fogják venni. Mindezek célja a kifizetések igazságosabb elosztása,
 • a kis és a közepes méretű gazdaságok nagyobb hektáronkénti támogatásban fognak részesülni,
 • a tagállamoknak közvetlen kifizetéseik legalább 2%-át el kell különíteniük arra, hogy segítséget nyújtsanak a fiatal mezőgazdasági termelőknek az induláshoz. Ezt a vidékfejlesztéshez nyújtott pénzügyi támogatás, valamint a földhöz jutást és a földterületek átruházását megkönnyítő különböző intézkedések fogják kiegészíteni.

3. Fokozott környezeti és éghajlat-politikai célkitűzések: Az uniós célkitűzésekre vonatkozóan ma előterjesztett javaslatok az éghajlatváltozással, a természeti erőforrásokkal, a biológiai sokféleséggel, az élőhelyekkel és a tájakkal egyaránt foglalkoznak. A mezőgazdasági termelők jövedelemtámogatása már jelenleg is függ a környezet- és éghajlatbarát gyakorlatok alkalmazásától, az új KAP pedig még komolyabb célkitűzéseket fog megkövetelni a mezőgazdasági termelőktől, amelyeket kötelező, illetve ösztönzőkön alapuló intézkedések segítenek elérni:

 • a közvetlen kifizetések előfeltételét fogják képezni a fokozott környezetvédelmi és éghajlat-politikai követelmények,
 • minden tagállamnak a közvetlen kifizetések tekintetében meghatározott tagállami juttatás egy részéből finanszírozott ökoprogramokat kell kínálnia, amelyekkel abban támogatják a mezőgazdasági termelőket, hogy a kötelezően előírt követelményeket meghaladó célokat tűzzenek ki,
 • a vidékfejlesztés tekintetében meghatározott tagállami források legalább 30%-át környezeti és éghajlat-politikai intézkedésekre kell fordítani,
 • a KAP teljes költségvetésének várhatóan 40%-a hozzájárul az éghajlat-politikához,
 • amellett, hogy 15%-ot átcsoportosíthatnak a pillérek között, a tagállamoknak lehetőségük lesz arra is, hogy további 15%-ot átcsoportosítsanak az 1. pillérből a 2. pillérbe, és azt éghajlat-politikai és környezeti intézkedésekre fordítsák (nemzeti társfinanszírozás nélkül).

4. A tudás és az innováció fokozottabb hasznosítása: A korszerűsített KAP a legújabb technológiák és innovációk minden előnyét ki fogja használni, hogy ezáltal segítse mind a mezőgazdasági termelőket, mind a közigazgatást, különösen a következők révén:

 • az Európai Unió „Horizont Európa” kutatási programjából az élelmiszerek, a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a biogazdaság terén folytatott kutatási és innovációs projektekre elkülönített 10 milliárd eurós költségvetés,
 • a tagállamok ösztönzése arra, hogy alkalmazzák a nagy adathalmazokat és az új technológiákat az ellenőrzések és a nyomon követés céljára (például a közvetlen kifizetési kérelmek esetében a műholdas adatok segítségével ellenőrizzék a gazdaságok méretét), ezáltal jelentősen csökkentve a helyszíni ellenőrzések iránti igényt,
 • a vidéki élet digitalizálásának fokozása, például a vidéki régiókban elérhető szélessávú hozzáférés kiterjesztése révén, ami javítja e régiókban az életminőséget, továbbá hozzájárul az európai mezőgazdasági termelés versenyképességéhez.

A következő lépések

A hosszú távú uniós költségvetésre és annak ágazati javaslataira vonatkozó gyors megállapodás elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az uniós források a lehető leghamarabb konkrét eredményeket mutassanak fel, a mezőgazdasági termelők pedig az üzleti és beruházási döntéseikhez szükséges biztonsággal és kiszámíthatósággal rendelkezzenek.

A jelenlegi, 2014–2020-as költségvetési időszak elején tapasztaltakhoz hasonló késedelmek potenciálisan azt jelentenék, hogy a mezőgazdasági termelők és a tagállami közigazgatások nem élvezhetnék az új KAP révén elért kisebb bürokrácia, nagyobb rugalmasság és hatékonyabb eredmények előnyeit. A jövőbeli költségvetés jóváhagyásának késedelme EU-szerte több ezer olyan potenciális új projekt indulását is késleltetné, amelyek célja a mezőgazdasági termelők és a vidéki közösségek támogatása, és amelyek a környezetvédelem erősítésétől az új gazdálkodók megnyeréséig terjedő kérdésekkel foglalkoznak.

Ha a következő hosszú távú költségvetésről 2019-ben megszületik a döntés, akkor biztosított lesz a zökkenőmentes áttérés a jelenlegi hosszú távú költségvetésről (2014–2020) az újra, és kiszámítható körülmények között folyamatos átmenet valósulhat meg, ami mindenkinek érdeke.

További információk

A tájékoztatók és a jogalkotási javaslatok itt érhetők el.

TÁJÉKOZTATÓ: A közös agrárpolitika 2020 után

További információk a jövőbeli uniós költségvetésről itt olvashatók.

IP/18/3985

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar