Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Handelsbescherming van de EU: inwerkingtreding van sterkere en doeltreffendere regels

Brussel, 7 juni 2018

De nieuwe regels over handelsbescherming worden morgen, 8 juni, van kracht. Alle nieuwe onderzoeken die op of na deze datum worden geopend, zullen onderworpen zijn aan de gemoderniseerde antidumping- en antisubsidieregels.

De wijzigingen die morgen ingaan en die bedoeld zijn ter modernisering van de handelsbeschermingsinstrumenten van de EU, stellen de EU in staat in bepaalde gevallen hogere rechten op te leggen door een wijziging van de "regel van het laagste recht"; verkorten de onderzoeksperiode om de procedure te bespoedigen; vergroten de transparantie en de voorspelbaarheid van het systeem voor ondernemingen in de EU; en weerspiegelen de hoge sociale en milieunormen die binnen de EU gelden. Zij zijn de laatste stap in een ingrijpende hervorming van de handelsbeschermingsinstrumenten van de EU, in het kader waarvan in december vorig jaar onder meer een nieuwe antidumpingmethode werd ingevoerd.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zei hierover: "De EU gelooft in open en eerlijke handel, maar als het gaat om vrije handel zijn wij niet naïef. Wij hebben onze tanden laten zien wanneer dat nodig was door antidumping- en antisubsidiemaatregelen in te stellen. En nu hebben we nieuwe en verbeterde regels voor handelsbescherming in ons arsenaal om sommige van de actuele uitdagingen in de wereldhandel het hoofd te kunnen bieden. En vergis u niet: als andere partijen de markt verstoren of het spel niet volgens de regels spelen, zullen wij doen wat nodig is om de Europese producenten en werknemers te beschermen."

Cecilia Malmström, de commissaris voor Handel, verklaarde: "Deze langverwachte hervorming kan nu eindelijk worden geïmplementeerd en toegepast. Europese ondernemingen hebben lang gewacht op een moderne verzameling regels. Ik ben ervan overtuigd dat wij nu beschikken over de nodige instrumenten om onze industrieën efficiënt tegen oneerlijke handelspraktijken te verdedigen. Wij geloven in open, op regels gebaseerde handel. Nu zijn wij beter toegerust om voor onze ondernemingen op te komen wanneer andere landen zich niet aan de regels houden."

De nieuwe regels verkorten de duur van het onderzoektijdvak voor de instelling van de voorlopige maatregelen van negen tot zeven maanden en maken het systeem transparanter. Ondernemingen zullen profiteren van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing dat hen informeert over de instelling van voorlopige rechten, zodat zij zich beter aan de nieuwe situatie kunnen aanpassen. Met haar speciale "kmo-helpdesk" zal de Commissie kleinere en middelgrote ondernemingen (kmo's) ondersteunen om het voor hen eenvoudiger te maken om aan handelsbeschermingsprocedures deel te nemen.

Daarnaast kan de EU, als gevolg van wijzigingen in de zogenaamde "regel van het laagste recht", in sommige gevallen hogere rechten instellen. Dit zal van toepassing zijn op alle antisubsidiezaken, en ook op antidumpingzaken met betrekking tot producten die zijn vervaardigd met grondstoffen en energie die tegen een kunstmatig lage prijs zijn geleverd.

In het kader van haar onderzoeken zal de Commissie, bij de berekening van de douanerechten die kunnen worden opgelegd op basis van de aan ondernemingen toegebrachte economische schade, voortaan ook rekening houden met de kosten van de naleving van de EU-wetgeving op sociaal en milieugebied. Zij zal bovendien in het algemeen geen prijsverbintenissen aanvaarden uit landen met een slechte staat van dienst op het gebied van de uitvoering van belangrijke arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie en van milieuovereenkomsten. Voor het eerst zullen ook vakbonden aan handelsbeschermingsonderzoeken kunnen deelnemen.

Achtergrond

In combinatie met de nieuwe antidumpingmethode, die al in werking is getreden, is dit de eerste grondige herziening van de antidumping- en antisubsidie-instrumenten van de EU in 15 jaar. Zij is het resultaat van bijna vijf jaar werk, met onder meer een brede raadpleging van diverse belanghebbenden en onderhandelingen met het Europees Parlement en de Raad.

In 2013 kwam de Commissie met het eerste voorstel voor een hervorming van de handelsbeschermingsinstrumenten van de EU. De Raad bereikte in december 2016 een compromis. Nadat de EU-instellingen in december 2017 een politiek akkoord hadden bereikt, hechtte de Raad in april 2018 zijn goedkeuring aan het compromis. Na de definitieve goedkeuring van de nieuwe regels door het Europees Parlement treedt de nieuwe wetgeving op 8 juni in werking.

Meer informatie:

Factsheet over de gemoderniseerde EU-handelsbescherming

Vragen en antwoorden over de nieuwe maatregelen

Nieuwe antidumpingmethode

Algemene informatie over de handelsbescherming van de EU

Gids voor kmo's over handelsbescherming

IP/18/3973

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar