Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU: okrepitev evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev

Bruselj, 30. maja 2018

Za naslednji dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 Evropska komisija predlaga povečanje proračuna za program za ustvarjalno Evropo, ki podpira evropske kulturne in ustvarjalne sektorje ter avdiovizualna dela, na 1,85 milijarde evrov.

Podpredsednik Komisije in komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je povedal: „Z digitalnim okoljem se je preoblikovala naša kulturna pokrajina, za evropske kulturne in ustvarjalne sektorje pa to pomeni nove izzive in priložnosti. Želimo si, da bi avtorji, ustvarjalci in producenti v EU čim bolje izkoristili te nove digitalne priložnosti.“

Tibor Navracsics, komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport, je povedal: „Kultura je bila vedno v osredju evropskega projekta, saj povezuje ljudi. Kulturni in ustvarjalni sektorji so tudi ključno gonilo gospodarskega in socialnega razvoja ter omogočajo vzpostavljanje močnih mednarodnih odnosov. Naši cilji na področju kulture so ambiciozni, močan program za ustvarjalno Evropo pa nam jih bo pomagal uresničiti. Vse države članice in Evropski parlament pozivam, da podprejo ta pristop.“

Komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Mariya Gabriel je dodala: „Naša podpora kulturnim sektorjem je bistvena za pomoč evropski industriji pri spodbujanju njene konkurenčnosti. Razvit avdiovizualni sektor, ki ga lahko dosežemo s programom MEDIA iz programa za ustvarjalno Evropo, bo okrepil evropsko kulturo, identiteto in raznolikost ter prispeval k utrditvi naših skupnih vrednot svobode in pluralizma medijev.“

Predlog Komisije za okrepitev kulturnih in ustvarjalnih sektorjev EU je osredotočen na tri področja: MEDIA – program za podporo filmskemu in drugim avdiovizualnim sektorjem EU iz programa za ustvarjalno Evropo; kultura in medsektorski ukrepi:

1. MEDIA: z 1,081 milijarde evrov bodo financirani avdiovizualni projekti in bo spodbujena konkurenčnost v avdiovizualnem sektorju v Evropi. Program MEDIA bo še naprej podpiral razvoj, distribucijo in promocijo evropskih filmov, televizijskih oddaj in videoiger. V prihodnjih letih bo več denarja namenjenega za mednarodno promocijo in distribucijo evropskih del ter za inovativno pripovedovanje zgodb, med drugim virtualno resničnost. Oblikovan bo spletni imenik filmov EU, ki bo okrepil dostopnost in prepoznavnost evropskih del. 

2. KULTURA: 609 milijonov evrov iz novega proračuna bo dodeljenih za spodbujanje evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Vzpostavljeni bodo projekti sodelovanja, mreže in platforme za sodelovanje, ki bodo povezovali evropske nadarjene umetnike in ustvarjalcem omogočili lažje čezmejno sodelovanje. 

3. RAZLIČNI KULTURNI IN MEDIJSKI SEKTORJI: S 160 milijoni evrov bodo financirani MSP in druge organizacije iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Sredstva bodo uporabljena tudi za spodbujanje sodelovanja na področju kulturne politike v EU za svobodno, raznoliko in pluralistično medijsko okolje, podporo kakovostnemu novinarstvu ter medijski pismenosti.

Kultura pozitivno vpliva na utrjevanje odpornosti evropske družbe in našega gospodarstva. Zaradi digitalizacije in svetovne konkurence potrebujejo evropski kulturni in ustvarjalni sektorji močnejšo podporo. Možno je storiti več za spodbuditev čezmejne produkcije in širšo distribucijo evropskih del ter za čim bolj učinkovito uporabo digitalne tehnologije ob hkratnem ohranjanju kulturne in jezikovne raznolikosti Evrope. Poleg tega se lahko z utrditvijo kulture in ustvarjalnosti v EU bolje podpirata medijska svoboda in pluralizem, ki sta ključna za ohranjanje odprtih, vključujočih in ustvarjalnih družb. Zato Komisija predlaga povišanje financiranja za program za ustvarjalno Evropo.

Nadaljnji koraki

Da bodo lahko sredstva EU začela čim prej rojevati konkretne sadove, je bistven hiter dogovor o splošnem dolgoročnem proračunu EU in njegovih sektorskih predlogih.

V primeru zamud na tisoče kulturnih in ustvarjalnih organizacij, mrež ali podjetij ne bi moglo začeti pravočasno delati na projektih. Tudi festivali, ki predvajajo evropske filme ali evropsko glasbo, bi lahko imeli finančne težave, tisoči strokovnjakov na avdiovizualnem področju pa ne bi mogli sodelovati v projektih, financiranih iz programa za ustvarjalno Evropo.

Če bi bil dogovor o naslednjem dolgoročnem proračunu dosežen v letu 2019, bi bil zagotovljen nemoten prehod med sedanjim dolgoročnim proračunom za obdobje 2014–2020 in novim proračunom ter s tem predvidljivo in neprekinjeno financiranje v korist vseh.

Ozadje

Sedanji program za ustvarjalno Evropo poteka od leta 2014 do leta 2020. Predlog novega programa za ustvarjalno Evropo je del poglavja Vlaganje v ljudi iz predloga dolgoročnega proračuna EU. Njegov glavni cilj je promocija evropske kulture, ki ustvarja evropsko identiteto. Novi program bo tudi opolnomočil državljane s spodbujanjem in varstvom temeljnih pravic in vrednot ter ustvaril priložnosti za sodelovanje in demokratično udeležbo v političnem življenju in civilni družbi.

Z različnimi programi financiranja se že več let zagotavlja evropska podpora kulturi in avdiovizualni sektorju. Program za ustvarjalno Evropo 2014–2020 je edinstvena platforma za usklajeno in konstruktivno podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem po vsej celini. Novi predlagani program temelji na izkušnjah, nadaljeval in krepil pa naj bi dobro delujoče elemente. Temelji tudi na evropskem letu kulturne dediščine 2018, katerega cilja sta ozaveščanje o evropski skupni, pa vendar raznoliki dediščini, ter krepitev evropske identitete.

Več informacij

Zakonodajni predlog in informativni pregled

Spletišče programa za ustvarjalno Evropo

Video o programu MEDIA

IP/18/3950

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar