Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-budgeten: EU-kommissionen föreslår dubbelt anslag till Erasmus

Bryssel den 30 maj 2018

I nästa långtidsbudget för 2021–2027 vill EU-kommissionen anslå dubbelt så mycket till Erasmus, 30 miljarder euro.

Erasmusprogrammet ger redan miljoner unga européer en chans att studera, praktisera eller lära språk utomlands och samtidigt dels bredda sina erfarenheter och kunskaper om EU, dels öka sina kommande möjligheter på arbetsmarknaden. Med dubbla anslag kommer programmet att bli ännu effektivare på att stödja viktiga politiska mål, t.ex. bygga ett europeiskt område för utbildning fram till 2025, ge unga människor egenmakt samt främja europeisk identitet med hjälp av ungdoms-, utbildnings- och kulturpolitiken. 

– Vi måste stärka Erasmus. I över 30 år har det varit ett av de viktigaste programmen för det visar alla vad integrering handlar om. Det är själva kvintessensen av ett gränslöst Europa. Genom Erasmus ger vi våra ungdomar fler möjligheter. Det är därför vi föreslår dubbelt anslag. Varje euro som vi investerar i Erasmus är en investering i vår framtid, i en ung människas, lärares eller praktikants framtid och i EU:s framtid, säger Jyrki Katainen, vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Som tidigare Erasmusstudent talar jag av egen erfarenhet, tillägger han.

– Jag är mycket stolt över att denna EU-kommission föreslår dubbel budget för Erasmus - det är den överlägset största ökningen för något program i den EU-budget vi föreslår. Vi måste vara djärva. Programmet kommer att stötta våra ambitiösa planer på att ge unga egenmakt, bygga ett europeiskt område för utbildning och stärka vår europeiska identitet. Jag uppmanar EU-länderna och Europaparlamentet att stödja oss och se till att vi kan bygga den bästa framtiden för våra folk, påpekar Tibor Navracsics, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott.

EU-kommissionen föreslår att höja Erasmusprogrammets budget till 30 miljarder euro 2021–2027, varav 25,9 miljarder euro till utbildning, 3,1 miljarder euro till ungdomsfrågor och 550 miljoner euro till idrott.

Förslaget har följande syften:

  • Öka antalet stödmottagare – Med dubbel programbudget kommer man att kunna ge stöd till upp till 12 miljoner människor 2021–2027, dvs tre gånger så många som under nuvarande finansieringsperiod. Stödmottagarna är skolelever, studerande i högre utbildning, praktikanter, lärare, kursledare, ungdomsledare, idrottsledare samt även studerande i yrkesutbildning och vuxenutbildnings- eller fortbildningspersonal, inklusive deltagare i ErasmusPro.

  • Nå ut till människor från alla sociala bakgrunder – Med hjälp av nya former och enklare tillgång för små organisationer och gräsrotsorganisationer kommer det nya programmet att göra det lättare att delta för människor från missgynnade grupper.

  • Bygga starkare förbindelser med resten av världen – Mobilitet och samarbete med tredjeländer kommer också att främjas med en kombination av fysisk och virtuell mobilitet.

  • Fokus på att främja framtidsorienterade ämnesområden – Det stärkta programmet kommer att lägga större vikt vid sådana ämnesområden som förnybar energi, klimatförändringar, miljöteknik, artificiell intelligens eller konstruktion.

  • Främja europeisk identitet genom reseupplevelser – Det nya initiativet DiscoverEU kommer att ge unga möjlighet att upptäcka Europas kulturella arv och mångfald.

Vad händer nu?

Det är viktigt att nå en snabb överenskommelse om EU:s övergripande långtidsbudget och de sektorsspecifika förslagen, så att EU-medlen kan börja användas ute på fältet och ge resultat så fort som möjligt.

Förseningar kan hota genomförandet för Erasmusprogrammets första år. Detta skulle leda till att nästan 1 miljoner människor inte kunde åka utomlands och att hundratusentals EU-finansierade projekt inom utbildning, ungdomspraktik och idrott inte kunde påbörjas i tid.

En budgetöverenskommelse under 2019 skulle underlätta en smidig övergång mellan den nuvarande budgeten (2014–2020) och den nya, och ge förutsägbarhet och kontinuitet i finansieringen till gagn för alla.

Bakgrund

Förslaget om programmet Erasmus ingår i kapitlet ”Investera i människor” i förslaget till långtidsbudget som EU-kommissionen lade fram den 2 maj 2018.

Det nuvarande programmet Erasmus+ har en budget på 14,7 miljarder euro och löper 2014–2020. Erasmus grundades 1987 och har hittills hjälpt över 9 miljoner studenter, lärlingar och volontärer.

Läs mer

Lagförslag & faktablad 

Webbplats för Erasmus

 

 

 

IP/18/3948

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar