Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU: Komisija predlaga dvakrat več sredstev za program Erasmus

Bruselj, 30. maja 2018

Evropska komisija v naslednjem dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2021–2027 predlaga dvakrat več sredstev za programa Erasmus, in sicer 30 milijard evrov.

Program Erasmus že zdaj milijonom mladih Evropejcev omogoča študij, usposabljanje ali učenje v tujini, s tem pa tudi bogatitev njihovih izkušenj, večjo ozaveščenost o Evropi in boljše možnosti na trgu dela v prihodnosti. S podvojenim financiranjem bo še bolj učinkovit pri podpiranju ključnih političnih ciljev, kot so oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025, krepitev vloge mladih in spodbujanje evropske identitete prek mladinskih, izobraževalnih in kulturnih politik. 

Jyrki Katainen, podpredsednik Komisije, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je povedal: „Program Erasmus moramo okrepiti. Že več kot 30 let je eden najpomembnejših programov, saj vsem jasno prikazuje, kaj pomeni evropsko povezovanje. Je bistvo Evrope brez meja. Z njim mladim ponujamo več priložnosti. Zato predlagamo podvojitev financiranja. Vsak evro, ki ga vložimo v program Erasmus, je naložba v našo prihodnost – v prihodnost mladih, učiteljev ali praktikantov ter v prihodnost Evrope. Kot nekdanji študent programa Erasmus govorim iz lastnih izkušenj.

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je povedal: „Zelo sem ponosen, da je Komisija predlagala podvojitev proračuna za program Erasmus. To je daleč največje povečanje sredstev za kateri koli program v predlaganem proračunu EU. Biti moramo drzni. Ta program bo podpiral velike ambicije, ki jih imamo v zvezi s krepitvijo vloge mladih, oblikovanjem evropskega izobraževalnega prostora in spodbujanjem evropske identitete. Pozivam države članice in Evropski parlament, naj nas podprejo in zagotovijo, da bomo lahko našim državljanom ustvarili najboljšo prihodnost.“

Komisija za obdobje 2021–2027 predlaga povečanje proračuna za program Erasmus na 30 milijard evrov, od tega bo 25,9 milijarde evrov namenjenih za izobraževanje in usposabljanje, 3,1 milijarde evrov za mlade in 550 milijonov evrov za šport.

Cilj predloga Komisije je:

  • povečati število upravičencev: s podvojitvijo proračuna programa se bo v obdobju 2021–2027 lahko podprlo do 12 milijonov ljudi, kar je trikrat toliko kot v sedanjem obdobju financiranja. Med upravičenci so učenci, visokošolski študenti, praktikanti, učitelji, vodje usposabljanj, mladinski delavci, športni trenerji ter dijaki poklicnega izobraževanja in usposabljanja in osebje v izobraževanju odraslih, vključno s tistimi, ki sodelujejo v ukrepu ErasmusPro;

  • doseči ljudi iz vseh socialnih okolij: z novimi oblikami in lažjim dostopom za manjše in lokalne organizacije bo novi program olajšal sodelovanje ljudi iz okolij z manj možnostmi;

  • okrepiti odnose s preostalim svetom: povečala se bosta tudi mobilnost in sodelovanje s tretjimi državami, in sicer s kombinacijo fizične in virtualne mobilnosti;

  • osredotočiti se na študijska področja, usmerjena v prihodnost: okrepljeni program bo večji poudarek namenil študijskim področjem, kot so energija iz obnovljivih virov, podnebne spremembe, okoljsko inženirstvo, umetna inteligenca ali oblikovanje;

  • krepiti evropsko identiteto prek potovanj: z novo pobudo DiscoverEU bodo mladi dobili priložnost, da odkrivajo evropsko kulturno dediščino in raznolikost.

Naslednji koraki

Da bodo sredstva EU čim prej prinesla rezultate na terenu, je potreben hiter dogovor o skupnem dolgoročnem proračunu EU in njegovih sektorskih predlogih.

Zamude bi lahko prvo leto izvajanja novega programa Erasmus postavile pod vprašaj. To bi pomenilo, da skoraj milijon ljudi ne bi imelo možnosti za odhod v tujino, sto tisoče projektov na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, ki jih financira EU, pa se ne bi moglo začeti pravočasno.

Če bi se dogovor o naslednjem dolgoročnem proračunu dosegel v letu 2019, bi bil prehod s sedanjega dolgoročnega proračuna (2014–2020) na novega nemoten, s čimer bi se omogočili predvidljivost in neprekinjenost financiranja, kar bi bilo v korist vseh.

Ozadje

Predlog za program Erasmus je del poglavja „Vlaganje v ljudi“ iz predloga dolgoročnega proračuna EU, ki ga je Komisija predstavila 2. maja 2018.

Sedanji program Erasmus+ s proračunom v višini 14,7 milijarde evrov se izvaja v obdobju 2014–2020. Od uvedbe leta 1987 je program Erasmus podprl več kot 9 milijonov študentov, učencev, vajencev in prostovoljcev.

Več informacij

Zakonodajni predlogi in informativni pregledi 

Spletišče Erasmus

 

 

 

IP/18/3948

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar