Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Uniós költségvetés: A Bizottság az Erasmus program finanszírozásának kétszeresére emelését javasolja

Brüsszel, 2018. május 30.

A 2021–2027-es időszakra szóló következő, hosszú távú uniós költségvetés tekintetében az Európai Bizottság az Erasmus program finanszírozásának kétszeresére, azaz 30 milliárd euróra történő emelésére tett javaslatot.

A z Erasmus program fiatal európaiak milliói számára teszi lehetővé, hogy külföldön folytassanak tanulmányokat, vagy vegyenek részt képzésekben, s ezáltal bővítsék Európával és az európai értékekkel kapcsolatos ismereteiket, és mindeközben munkaerőpiaci esélyeiket is javítsák. A támogatás megkétszerezése révén a program hatékonyabban járul majd hozzá az olyan, kulcsfontosságú szakpolitikai célkitűzések megvalósításához, mint például az Európai oktatási térség 2025-ig történő kiépítése, a fiatalok pozíciójának megerősítése és az európai identitás ifjúsági, oktatási és kulturális szakpolitikákon keresztül történő ösztönzése. 

Jyrki Katainen, a Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Meg kell erősítenünk az Erasmus programot. Már több mint 30 éve az egyik legfontosabb programunk, mert az integráció egyik szemléletes példája. A határok nélküli Európa szempontjából elengedhetetlen fontosságú. Az Erasmus program révén több lehetőséget biztosítunk fiataljaink számára. Ezért javasoljuk a támogatás duplájára emelését. Minden egyes, az Erasmus programba befektetett euró egyben a jövőnkbe – a fiatalok, a tanárok, a gyakornokok, vagyis Európa jövőjébe – történő befektetés is. Régi Erasmus diákként, saját tapasztalatból beszélek.

Navracsics Tibor, az oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyekért felelős biztos így nyilatkozott: „Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Bizottság az Erasmus program költségvetésének kétszeresére emelését javasolta. Ez messze a legnagyobb növekedés az uniós költségvetési javaslatunk keretében előterjesztett összes projektet tekintve. Bátornak kell lennünk. Ez a program hozzá fog járulni mindazon ambiciózus elképzeléseink megvalósításához, amelyek célja a fiatalok helyzetének javítása, az Európai oktatási térség létrehozása és európai identitásunk megerősítése. Felkérem a tagállamokat és az Európai Parlamentet, hogy támogassanak bennünket, és tegyék lehetővé, hogy polgáraink számára a lehető legjobb jövőt biztosíthassuk.”

A Bizottság az Erasmus program költségvetésének 30 milliárd euróra történő emelését javasolja a 2021–2027-es időszakban. Ebből 25,9 milliárd euró jutna az oktatás és képzés területére, 3,1 milliárd az ifjúságpolitikára és 550 millió a sportra.

A Bizottság javaslatának célja:

  • A kedvezményezettek számának növelése: a program költségvetésének megkétszerezésével közel 12 millió ember támogatása válik lehetővé a 2021–2027-es időszakban. Ez a jelenlegi programozási időszakban résztvevők számának háromszorosát jelenti. A kedvezményezettek között diákok, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, gyakornokok, oktatók, trénerek, ifjúságsegítők, sportedzők, valamint szakoktatás és -képzésben részt vevők és felnőttoktatásban dolgozók, köztük az ErasmusPro program résztvevői is szerepelhetnek.

  • A különböző társadalmi hátterű emberek bevonása: az új formátumok, valamint a kisebb és helyi szervezetek könnyebb hozzáférése révén a program meg fogja könnyíteni a hátrányos helyzetű polgárok részvételét.

  • Erősebb kapcsolatok kiépítése a világ többi országával: a harmadik országokkal való együttműködés, és a velük közösen végrehajtott mobilitási programok szintén megerősítésre kerülnek úgy a valós, fizikai mobilitás, mint a virtuális mobilitás révén.

  • Kiemelt hangsúly az előremutató tanulmányi területeken: a megerősített programnak köszönhetően nagyobb figyelem fordítható olyan tanulmányi területekre, mint a megújuló energia, az éghajlatváltozás, a környezetmérnökség, a mesterséges intelligencia vagy a formatervezés.

  • Az európai identitás ösztönzése utazási tapasztalatokon keresztül: az új DiscoverEU kezdeményezésnek köszönhetően a fiataloknak lehetőségük nyílik arra, hogy felfedezzék Európa kulturális örökségét és sokszínűségét.

A következő lépések

A hosszú távú uniós költségvetésre és ágazati javaslataira vonatkozó gyors megállapodás elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az uniós források a lehető leghamarabb helyi szintű eredmények felmutatásához vezessenek.

Késedelem esetén az Erasmus program első évének végrehajtása kérdésessé válhat. Ez azt jelentené, hogy közel 1 millió ember nem tudna külföldre utazni, és az uniós finanszírozásban részesülő oktatási, képzési, ifjúsági és sportprojekteket sem tudnák időben elindítani.

Ha a következő hosszú távú költségvetésről 2019-ben megszületik a döntés, akkor biztosított lesz a zökkenőmentes áttérés a jelenlegi hosszú távú költségvetésről (2014–2020) az újra, és kiszámítható körülmények között, folyamatos átmenet valósulhat meg, ami mindenkinek érdeke.

Háttér-információk

Az Erasmus programra vonatkozó javaslat a Bizottság 2018. május 2-án előterjesztett, hosszú távú uniós költségvetési javaslata „Befektetés az emberekbe” költségvetési alcímet viselő fejezetének része.

A 14,7 milliárd EUR költségvetéssel rendelkező jelenlegi Erasmus+ program 2014-től 2020-ig tart. Az 1987-ben alapított Erasmus program máig több mint 9 millió hallgatónak, tanulónak, tanulószerződéses tanulónak és önkéntesnek nyújtott támogatást.

További információk

Jogalkotási javaslatok és tájékoztatók 

Az Erasmus program webhelye

 

 

 

IP/18/3948

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar